Nauczyciel j. angielskiego

Zatrudnimy kreatywnego i chętnego do rozwoju zawodowego nauczyciela z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w przedszkolu.
Zatrudnienie na 3/25 etatu zgodnie z Kartą Nauczyciela.
Zatrudnienie od już.

Wymagania dla nauczyciela:
- wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,
- certyfikat z j. angielskiego,
- umiejętność pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,
- mile widziane doświadczenie,
- empatia,
- obowiązkowość,
- chęć pracy w stabilnych warunkach przez dłuższy czas.

Zakres obowiązków: prowadzenie zajęć z języka angielskiego z dziećmi w grupach przedszkolnych, prowadzenie obowiązkowej dokumentacji.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu prześlij CV na adres: p148@eduwarszawa.pl; w temacie wiadomości proszę wpisać: "Aplikacja na stanowisko nauczyciela j. angielskiego".
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wszystkich danych osobowych przez Przedszkole nr 148, ul. Kazimierzowska 45, 02-572 Warszawa, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w związku z trwającym procesem rekrutacyjnym na stanowisko nauczyciela j. angielskiego. Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem".

Klauzula informacyjna, która informuje kandydata o podstawach i warunkach przetwarzania jego danych osobowych jest umieszczona pod adresem: http://przedszkole148.waw.pl/rodo/

Oferty można też składać bezpośrednio w Przedszkolu nr 148 w Warszawie, ul. Abramowskiego 4 (siedziba tymczasowa), tel. 723 850 188, e-mail: p148@eduwarszawa.pl

Sekretarka + woźna oddziałowa

Zatrudnimy osobę na stanowisko sekretarki i woźnej oddziałowej na pełen etat łączony: sekretarka + woźna (20 h + 20 h).

Od września br. możliwe zatrudnienie na pełen etat na stanowisku sekretarki.

Wymagania i ogólny zakres obowiązków:
- obsługa i prowadzenie sekretariatu przedszkola,
- obsługa urządzeń biurowych,
- obsługa elektronicznego naboru dzieci do przedszkola i Systemu Informacji Oświatowej oraz innych aplikacji koniecznych do poprawnego działania placówki,
- prowadzenie rocznej karty ewidencji czasu pracy pracowników obsługi,
- przygotowanie umów zawieranych przez dyrektora oraz innej dokumentacji kadrowej i biurowej,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej zwolnień lekarskich,
- w okresie wakacji praca wg ustalonego przez dyrektora przedszkola,
- wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora lub osobę upoważnioną, związanych z organizacją pracy placówki.

Pożądana:
- umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu ze współpracownikami, rodzicami i dziećmi w wieku przedszkolnym,
- miłe usposobienie,
- cierpliwość, empatia.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu prześlij CV na adres: p148@eduwarszawa.pl; w temacie wiadomości proszę wpisać: "Aplikacja na stanowisko sekretarki".
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wszystkich danych osobowych przez Przedszkole nr 148, ul. Kazimierzowska 45, 02-572 Warszawa, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w związku z trwającym procesem rekrutacyjnym na stanowisko sekretarki. Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem".
Klauzula informacyjna, która informuje kandydata o podstawach i warunkach przetwarzania jego danych osobowych jest umieszczona pod adresem: http://przedszkole148.waw.pl/rodo/

Oferty można też składać bezpośrednio w Przedszkolu nr 148 w Warszawie, ul. Abramowskiego 4 (siedziba tymczasowa), tel. 723 850 188, e-mail: p148@eduwarszawa.pl