Nauczyciel przedszkola

Zatrudnimy kreatywnego i chętnego do rozwoju zawodowego nauczyciela przedszkola z kwalifikacjami do pracy w przedszkolu.

Zatrudnienie od już na pełen etat (wakat) zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Wymagania dla nauczyciela przedszkola:

 • wykształcenie wyższe (wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznym),
 • umiejętność pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,
 • mile widziane doświadczenie,
 • empatia,
 • obowiązkowość,
 • chęć pracy w stabilnych warunkach przez dłuższy czas.

Zakres obowiązków: praca z dziećmi w grupie przedszkolnej, realizacja zajęć dydaktycznych, prowadzenie obowiązkowej dokumentacji.

Oferujemy:

 • możliwość indywidualnego rozwoju (dofinansowanie do szkoleń, kursów, możliwość ubiegania się o dofinansowanie studiów);
 • ciekawą pracę w młodym i kreatywnym zespole;
 • bieżące wsparcie nauczycieli i dyrektora, pracujących w placówce:
 • placówka z doskonałym zapleczem dydaktycznym oraz szerokim wyposażeniem.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu prześlij CV na adres: p148@eduwarszawa.pl; w temacie wiadomości proszę wpisać: "Aplikacja na stanowisko nauczyciela przedszkola".
Oferty można też składać bezpośrednio w Przedszkolu nr 148 "Kraina Wartości"  w Warszawie, ul. Abramowskiego 4 (siedziba tymczasowa), tel. 723 850 188, e-mail: p148@eduwarszawa.pl

Klauzula informacyjna, która informuje kandydata o podstawach i warunkach przetwarzania jego danych osobowych jest umieszczona pod adresem: http://przedszkole148.waw.pl/rodo/

Nauczyciel j. angielskiego

Zatrudnimy kreatywnego i chętnego do rozwoju zawodowego nauczyciela z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w przedszkolu.
Zatrudnienie od już na 3/25 etatu zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Wymagania dla nauczyciela:

 • wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,
 • certyfikat z j. angielskiego,
 • umiejętność pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,
 • mile widziane doświadczenie,
 • empatia,
 • obowiązkowość,
 • chęć pracy w stabilnych warunkach przez dłuższy czas.

Zakres obowiązków: prowadzenie zajęć z języka angielskiego z dziećmi w grupach przedszkolnych, prowadzenie obowiązkowej dokumentacji.

Oferujemy:

 • możliwość indywidualnego rozwoju (dofinansowanie do szkoleń, kursów, możliwość ubiegania się o dofinansowanie studiów);
 • ciekawą pracę w młodym i kreatywnym zespole;
 • bieżące wsparcie nauczycieli i dyrektora, pracujących w placówce:
 • placówka z doskonałym zapleczem dydaktycznym oraz szerokim wyposażeniem.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu prześlij CV na adres: p148@eduwarszawa.pl; w temacie wiadomości proszę wpisać: "Aplikacja na stanowisko nauczyciela j. angielskiego".
Oferty można też składać bezpośrednio w Przedszkolu nr 148 "Kraina Wartości" w Warszawie, ul. Abramowskiego 4 (siedziba tymczasowa), tel. 723 850 188, e-mail: p148@eduwarszawa.pl

Klauzula informacyjna, która informuje kandydata o podstawach i warunkach przetwarzania jego danych osobowych jest umieszczona pod adresem: http://przedszkole148.waw.pl/rodo/

Nauczyciel wspomagający

Zatrudnimy nauczyciela wspomagającego. Praca na pełen etat 20/20 (od poniedziałku do piątku).
Zatrudnienie od już zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Wymagania dla nauczyciela wspomagającego:

 • wykształcenie wyższe,
 • pożądana umiejętność pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zakres obowiązków: wsparcie dziecka w bieżącej pracy podczas zajęć edukacyjnych adekwatnie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, praca z dziećmi w grupie, realizacja zajęć dydaktycznych.

Oferujemy:

 • możliwość indywidualnego rozwoju (dofinansowanie do szkoleń, kursów, możliwość ubiegania się o dofinansowanie studiów);
 • ciekawą pracę w młodym i kreatywnym zespole;
 • bieżące wsparcie nauczycieli i dyrektora, pracujących w placówce:
 • placówka z doskonałym zapleczem dydaktycznym oraz szerokim wyposażeniem.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu prześlij CV na adres: p148@eduwarszawa.pl; w temacie wiadomości proszę wpisać: "Aplikacja na stanowisko nauczyciela wspomagającego".
Oferty można też składać bezpośrednio w Przedszkolu nr 148 „Kraina Wartości” w Warszawie, ul. Abramowskiego 4 (siedziba tymczasowa), tel. 723 850 188, e-mail: p148@eduwarszawa.pl

Klauzula informacyjna, która informuje kandydata o podstawach i warunkach przetwarzania jego danych osobowych jest umieszczona pod adresem: http://przedszkole148.waw.pl/rodo/

Psycholog

Zatrudnimy psychologa w wymiarze 0,25 etatu (pensum 5,5 h w tygodniu) w ramach nowych regulacji zatrudniania nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach. Zadania, czynności realizowane w ramach pensum oraz kwalifikacje określone w rozporządzeniu ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1116)
Zatrudnienie od już.

Wymagane wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym, tj. dyplom ukończonych studiów jednolitych magisterskich na kierunku psychologia lub studia drugiego stopnia na kierunku psychologia, ukończonych po studiach pierwszego stopnia na kierunku psychologia.

Oferujemy:

 • możliwość indywidualnego rozwoju (dofinansowanie do szkoleń i kursów, możliwość ubiegania się o dofinansowanie studiów),
 • ciekawą pracę w młodym i kreatywnym zespole,
 • bieżące wsparcie dyrektora i nauczycieli, pracujących w placówce,
 • doskonałe zaplecze dydaktyczne oraz wyposażenie.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu prześlij CV na adres: p148@eduwarszawa.pl; w temacie wiadomości proszę wpisać: "Aplikacja na stanowisko psychologa".
Oferty można też składać bezpośrednio w Przedszkolu nr 148 "Kraina Wartości" w Warszawie, ul. Abramowskiego 4 (siedziba tymczasowa), tel. 723 850 188, e-mail: p148@eduwarszawa.pl

Klauzula informacyjna, która informuje kandydata o podstawach i warunkach przetwarzania jego danych osobowych jest umieszczona pod adresem: http://przedszkole148.waw.pl/rodo/

Szatniarka/ szatniarz

Zatrudnimy osobę na stanowisko szatniarki/ szatniarza na 1/4 etatu (10 h/tydzień). Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 9:30.
Zatrudnienie od już.

Wymagania:

 • badania sanitarno-epidemiologiczne,
 • zaświadczenie o niekaralności.

Ogólny zakres obowiązków:
przyjmowanie dzieci do przedszkola, pomoc dzieciom w przebieraniu się, odprowadzanie do sal przedszkolnych; sprzątanie szatni.

Pożądana:

 • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu ze współpracownikami, rodzicami i dziećmi w wieku przedszkolnym,
 • miłe usposobienie,
 • cierpliwość, empatia.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu prześlij CV na adres: p148@eduwarszawa.pl; w temacie wiadomości proszę wpisać: "Aplikacja na stanowisko szatniarki/szatniarza".
Oferty można też składać bezpośrednio w Przedszkolu nr 148 „Kraina Wartości” w Warszawie, ul. Abramowskiego 4 (siedziba tymczasowa), tel. 723 850 188, e-mail: p148@eduwarszawa.pl

Klauzula informacyjna, która informuje kandydata o podstawach i warunkach przetwarzania jego danych osobowych jest umieszczona pod adresem: http://przedszkole148.waw.pl/rodo/