Personel administracyjno – obsługowy to pracownicy, którzy dbają o właściwe funkcjonowanie placówki.

Tworzą go:

 • Pani Agnieszka – kierownik gospodarczy,
 • Pani Klaudia – sekretarka,
 • Pani Agnieszka – pomoc nauczyciela,
 • Pani Mariia – pomoc nauczyciela,
 • Pani Agnieszka – woźna oddziałowa,
 • Pani Beata – woźna oddziałowa,
 • Pani Ela – woźna oddziałowa,
 • Pani Asia – kucharka,
 • Pani Agnieszka – pomoc kucharki,
 • Pan Jakub – dozorca,
 • Pan Zdzisław – dozorca.