Personel administracyjno – obsługowy to pracownicy, którzy dbają o właściwe funkcjonowanie placówki.

Tworzą go:

  • Pani Agnieszka – kierownik gospodarczy,
  • Pani Klaudia – sekretarka,
  • Pani Agnieszka – pomoc nauczyciela,
  • Pani Agnieszka – woźna oddziałowa,
  • Pani Beata – woźna oddziałowa,
  • Pani Ela – woźna oddziałowa,
  • Pani Asia – kucharka,
  • Pani Agnieszka – pomoc kucharki,
  • Pan Jakub – dozorca,
  • Pan Zdzisław – dozorca.