Mały bohater w Europie – A little hero in Europe

Nasze Przedszkole realizuje projekt pt. "Mały bohater w Europie", który współfinansowany jest ze środków europejskich z programu PO WER. Realizacja projektu rozpoczyna się 1 października 2020 r. i będzie trwała 18 miesięcy, tj. do 31 marca 2022 r.

Główne cele projektu (od najbardziej istotnych do drugoplanowych) to:

 1. Wykorzystanie technologii w nauczaniu.
 2. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli/ doskonalenie się/ dzielenie się wiedzą.
 3. Wychowanie do wartości.
 4. Kształtowanie kompetencji kluczowych.
 5. Nawiązanie współpracy międzynarodowej.
 6. Poszerzanie wiedzy na temat krajów europejskich.
 7. Promocja placówki w środowisku lokalnym.

Nasz projekt "Mały bohater w Europie" opiera się głównie na realizacji programu "Dziecko w świecie wartości" i "Nie każdy bohater nosi pelerynę" plus:

 • przybliżanie dzieciom historii małych bohaterów (prawdziwych dzieci) z innych krajów, np.: powstańców, postaci historycznych itp.

1. Wykorzystanie technologii w nauczaniu

Realizacja projektu i w/w programów będzie odbywała się z wykorzystywaniem innowacji i technologii informacyjnych: ozobotów, tablicy interaktywnej i monitora interaktywnego, aplikacji, portali edukacyjnych, komunikatorów internetowych. Będą tworzone prezentacje, wyświetlane filmy, tworzone gry edukacyjne dla dzieci. Będą gromadzone wykonane przez nauczycielki prezentacje, karty pracy itp., dzięki czemu zostanie utworzona multimedialna baza pomocy do zajęć, dostępna dla każdego.

2. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli/ doskonalenie się/ dzielenie się wiedzą

Kolejnym bardzo istotnym punktem realizacji projektu Erasmus jest dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami (z placówki i poza niej). Będą więc organizowane rady szkoleniowe, zajęcia pokazowe; będzie wykorzystana międzynarodowa Platforma dla nauczycieli eTwining, gdzie nauczyciele dzielą się wiedzą, nawiązują współpracę, realizują międzynarodowe projekty. Przed wyjazdami na kursy językowe zorganizowane zostanie spotkanie na temat pobytu w danym kraju (pomocne informacje na temat komunikacji po mieście, telefony alarmowe, kontakt z placówką w razie problemów, pomoc medyczna, loty, zorganizowanie miejsca do mieszkania itp., kwestie wydatków na życie itp.) W trakcie wyjazdu uczestnicy mobilności będą w stałym kontakcie z placówką, przesyłając relacje, zdjęcia itp. Po powrocie z kursów uczestnicy będą dzielić się wiedzą i doświadczeniem (zarówno z kursów językowych jak i metodycznych). Pod koniec projektu będzie zorganizowana konferencja dla nauczycieli z innych placówek dotycząca tego, jak rozpocząć przygodę z Erasmusem: jak napisać wniosek, jak sporządzić umowy i kwestie finansowe, jak nawiązać kontakt ze szkołami oraz w jaki sposób realizować europejski plan rozwoju placówki – założenia naszego projektu.

3. Wychowanie do wartości i kompetencje kluczowe

Realizacja programów "Dziecko w świecie wartości", "Nie każdy bohater nosi pelerynę" oraz działania dodatkowe, m.in. piknik, eventy.

Porozumiewanie się w języku obcym:

 • wewnątrzprzedszkolny festiwal piosenki angielskiej;
 • zaproszenie rodziców obcojęzycznych do przedszkola (spotkanie online); nauka podstawowych zwrotów w ich ojczystym języku;
 • wymiana życzeń świątecznych w formie online z zagranicznymi przedszkolami.

Porozumiewanie się w języku ojczystym:

 • czytanie polskiej literatury;
 • wewnątrzprzedszkolny konkurs recytatorski.

Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne:

 • wykorzystanie ozobotów i robotów;
 • kodowanie na macie edukacyjnej.

Kompetencje informatyczne:

 • wykorzystanie Internetu – oglądanie prezentacji, filmów edukacyjnych, przyrodniczych;
 • codziennie wykorzystywanie narzędzi TIK, np. magnetofon, rzutnik, laptop, komputer, drukarka, tablica multimedialna.

Kompetencje społeczne i obywatelskie:

 • udział w akcjach charytatywnych, np.: zbiórka dla schroniska, współpraca z Caritasem, Serce za odwagę, Góra Grosza, Nakrętka itp.;
 • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów (policjant, pielęgniarka, ratownik medyczny, strażak) i z rodzicami, którzy prezentują swoje zawody.

Inicjatywa i przedsiębiorczość:

 • robienie różnego rodzaju eksperymentów, robienie kanapek, pieczenie ciasta;
 • malowanie, rysowanie, lepienie z plasteliny, ciastoliny;
 • zabawy przy stolikach: gry planszowe;
 • kreatywne warsztaty plastyczne;
 • zadania w parach, grupach lub zespołach, co pozwala dzieciom poczuć się odpowiedzialnym za ostateczny efekt swoich działań.

Umiejętność uczenia się.

Świadomość i ekspresja kulturalna:

 • występy podczas uroczystości: Dzień Rodziny, Dzień Babci itp.;
 • udział w teatrzykach i koncertach;
 • udział w konkursach plastycznych, recytatorskich itp.;
 • wystawy prac dzieci (nie tylko w szatni przedszkolnej).

5. Nawiązanie współpracy międzynarodowej

Podczas mobilności wymiana kontaktów z nauczycielami z innych krajów, planowanie współpracy, praca na platformie eTwinning.

6. Poszerzanie wiedzy na temat krajów europejskich

W każdym miesiącu realizowana będzie tematyka nawiązująca do wybranego kraju, tak, by dzieci zapoznały się z podstawowymi informacjami i tradycjami z nimi związanymi.

 • Październik – Europa
 • Listopad – Polska
 • Grudzień – Finlandia
 • Styczeń – Niemcy
 • Luty – Włochy
 • Marzec – Irlandia
 • Kwiecień – Hiszpania
 • Maj – Dania.

7. Promocja placówki w środowisku lokalnym

Każde nasze działanie, zajęcia z dziećmi, szkolenia, rady, wyjazdy, eventy będą dokumentowane w postaci zdjęć, wpisów na stronie www przedszkola itp. Będzie wykonany baner, dyplomy, ulotki, plakaty z logiem projektu, które będą wykorzystywane podczas imprez/ eventów/ szkoleń/ konferencji itp. Na bazie tych działań zostanie sporządzone sprawozdanie z realizacji projektu.