Kadra Pedagogiczna naszego Przedszkola to młodzi oraz doświadczeni nauczyciele z odpowiednim przygotowaniem kierunkowym i pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Nauczyciele wciąż doskonalą swój warsztat pracy poprzez udział w doskonaleniu i dokształcaniu na szkoleniach i warsztatach edukacyjnych, zyskując dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Wszystko to pozytywnie wpływa na jakość świadczonej pracy.

Dzieci korzystają z szerokiej oferty edukacyjnej, a podstawa programowa jest rozszerzana i dostosowywana do potrzeb edukacyjnych dzieci. Bogaty warsztat pracy nauczycieli, ich wiedza i umiejętności, doświadczenia własne oraz innych, jak również różnorodne i ciekawe pomoce dydaktyczne sprawiają, że przedszkolaki poprzez zabawę zdobywają wiele umiejętności, sprawności oraz osiągają właściwy poziom gotowości szkolnej.

Nauczyciele:

 • Dyrektor Przedszkola, nauczyciel dyplomowany mgr Agnieszka Wojas,
 • nauczyciel mianowany mgr Małgorzata Jarząb,
 • nauczyciel mianowany mgr Hanna Kaczmarek,
 • nauczyciel kontraktowy mgr Sylwia Brzostek,
 • nauczyciel kontraktowy mgr Patrycja Kuźmicz,
 • nauczyciel kontraktowy mgr Monika Walewska,
 • nauczyciel kontraktowy mgr Katarzyna Roszkowska-Świerczek.

Personel administracyjno – obsługowy to pracownicy, którzy dbają o właściwe funkcjonowanie placówki.

Tworzą go:

 • Pani Agnieszka – kierownik gospodarczy,
 • Pani Klaudia – sekretarka,
 • Pani Agnieszka – pomoc nauczyciela,
 • Pani Mariia – pomoc nauczyciela,
 • Pani Agnieszka – woźna oddziałowa,
 • Pani Beata – woźna oddziałowa,
 • Pani Ela – woźna oddziałowa,
 • Pani Asia – kucharka,
 • Pani Agnieszka – pomoc kucharki,
 • Pan Jakub – dozorca,
 • Pan Zdzisław – dozorca.