Nasze przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 7
ul. Narbutta 65/71, Warszawa – Mokotów

Specjalista psycholog mgr Olga Jakacka-Papis z w/w poradni
pełni dyżur w naszej placówce w każdy poniedziałek w godz. 9:00 – 12:00.

Telefon kontaktowy: 22 849 99 98

Adres strony internetowej Poradni: http://www.ppp7.pl/

Rodzice mogą kontaktować się z psychologiem telefonicznie:

  • w każdy poniedziałek w godz. 9:00 – 12:00 dzwoniąc na numer przedszkolny: 723 245 922
  • w każdy czwartek w godz. 17:00 – 20:00 dzwoniąc do Poradni: 22 849 99 98.