Oddział I

GODZINA AKTYWNOŚĆ DZIECI
8:30 – 8:50
 • Zabawy dowolne w sali;
 • Zabawa ruchowa.
8:50 – 9:00
 • Zabiegi higieniczne przed śniadaniem.
9:00 – 9:30
 • Śniadanie;
 • Zabiegi higieniczne po śniadaniu.
9:30 – 10:00
 • Zajęcia edukacyjno-wychowawcze organizowane, kierowane lub inspirowane przez nauczyciela z wykorzystaniem rożnych form aktywności dzieci, mających na celu wspomaganie ich rozwoju, zgodne z podstawą programową i programem wychowania przedszkolnego.
10:00 – 11:00
 • Zabawy swobodne w sali zgodnie z zainteresowaniami dzieci;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery.
11:00 – 11:45
 • Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci;
 • Słuchanie opowiadań czytanych przez nauczyciela;
 • Zajęcia wspomagające / praca indywidualna;
 • Zajęcia umuzykalniające;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery;
 • Zabawa ruchowa.
11:45 – 12:00
 • Czynności higieniczne przed obiadem.
12:00 – 12:30
 • Obiad.
12:30 – 14:00
 • Czynności higieniczne po obiedzie.
 • Przygotowanie do leżakowania: założenie piżam;
 • Odpoczynek na leżakach: słuchanie czytanych tekstów, muzyki relaksacyjnej.
14:00 – 14:15
 • Przebieranie się po leżakowaniu;
 • Zabawa ruchowa;
 • Czynności higieniczne.
14:30 – 15:00
 • Podwieczorek;
 • Zabiegi higieniczne po podwieczorku.
15:00 – 15:30
 • Zabawy swobodne zgodnie z zainteresowaniami dzieci;
 • Zajęcia wspomagające/ praca indywidualna;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

Oddział II

GODZINA AKTYWNOŚĆ DZIECI
7:00 – 8:50
 • Schodzenie się dzieci, swobodne zabawy w sali;
 • Zajęcia wspomagające/ praca indywidualna, w tym ppp prowadzone przez nauczyciela;
 • Zabawy integrujące, rozwijające ciekawość, aktywność i samodzielność dzieci, organizowane przez nauczyciela;
 • Wspólne z dziećmi przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw.
8:40 – 8:50
 • Ćwiczenia poranne.
8:50 – 9:00
 • Zabiegi higieniczne przed śniadaniem.
9:00 – 9:25
 • Śniadanie;
 • Zabiegi higieniczne po śniadaniu.
9:25 – 11:50
 • Zajęcia edukacyjno-wychowawcze organizowane, kierowane lub inspirowane przez nauczyciela z rożnymi formami aktywności dzieci, wspomagające ich rozwój, zgodne z podstawą programową i programem wychowania przedszkolnego;
 • Zabawy swobodne w sali zgodnie z zainteresowaniami dzieci;
 • Zajęcia i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki;
 • Zabawa ruchowa.
11:50 – 12:00
 • Zabiegi higieniczne przed obiadem.
12:00 – 12:30
 • Obiad;
 • Zabiegi higieniczne po obiedzie.
12:30 – 14:20
 • Odpoczynek poobiedni przy literaturze dziecięcej, relaksacja;
 • Zabawy swobodne zgodnie z zainteresowaniami dzieci;
 • Zajęcia wspomagające/ praca indywidualna, w tym ppp prowadzone przez nauczyciela;
 • Realizacja programów dodatkowych;
 • Zajęcia i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
14:20 – 14:30
 • Przygotowanie do podwieczorku: zabiegi higieniczne.
14:30 – 15:00
 • Podwieczorek;
 • Zabiegi higieniczne po podwieczorku.
15:00 – 17:00
 • Zabawy zorganizowane i swobodne, zgodnie z ich zainteresowaniami dzieci;
 • Zajęcia wspomagające/ praca indywidualna, w tym ppp prowadzone przez nauczyciela;
 • Zabawy ruchowe;
 • Słuchanie bajek;
 • Zabawy na podwórku przedszkolnym;
 • Rozchodzenie się dzieci.

Oddział III

GODZINA AKTYWNOŚĆ DZIECI
7:30 – 8:50
 • Schodzenie się dzieci;
 • Swobodne zabawy dzieci;
 • Praca indywidualna, zajęcia w ramach ppp prowadzone przez nauczyciela;
 • Przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi;
 • Zabawy organizowane przez nauczyciela integrujące i dowolne, rozwijające ciekawość dzieci;
 • Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.
8:50 – 9:30
 • Zabiegi higieniczne przed śniadaniem;
 • Śniadanie;
 • Zabiegi higieniczne po śniadaniu.
9:30 – 11:50
 • Zajęcia edukacyjno – wychowawcze zorganizowane, kierowane lub inspirowane przez nauczyciela, uwzględniające różne formy aktywności dzieci, wspomagające ich rozwój, zgodne z podstawą programową i programem wychowania przedszkolnego;
 • Zabawy swobodne w sali zgodnie z zainteresowaniami dzieci;
 • Zajęcia i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki;
 • Zabawa ruchowa przed obiadem.
11:50 – 12:30
 • Zabiegi higieniczne przed obiadem;
 • Obiad;
 • Zabiegi higieniczne po obiedzie.
12:30 – 14:25
 • Odpoczynek po obiedzie przy literaturze dziecięcej, relaksacja;
 • Zajęcia utrwalające zdobytą wiedzę;
 • Zabawy swobodne w sali zgodnie z zainteresowaniami dzieci;
 • Praca indywidualna, zajęcia w ramach ppp prowadzone przez nauczyciela;
 • Zajęcia i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
14:20 – 15:00
 • Zabiegi higieniczne przed podwieczorkiem;
 • Podwieczorek;
 • Zabiegi higieniczne po podwieczorku.
15:00 – 16:30
 • Zabawy zorganizowane i dowolne zgodne z zainteresowaniem dzieci;
 • Zabawy ruchowe;
 • Praca przy stolikach utrwalająca tematy tygodniowe/litery itp.;
 • Praca indywidualna, zajęcia w ramach ppp prowadzone przez nauczyciela;
 • Słuchanie bajek;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
 • Rozchodzenie się dzieci.