MARZEC

Tematy kompleksowe:

 1. Dinozaury.
 2. Eureka!
 3. Wiosna tuż, tuż.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • rozwijanie myślenia, rozumowania przyczynowo-skutkowego,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie,
 • poznawanie zwiastunów wiosny,
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych,
 • przebywanie na świeżym powietrzu,
 • poznawanie wybranych zwierząt – dinozaurów,
 • rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na szacunku i akceptacji,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania się poprzez prace plastyczne,
 • nabywanie szerszego zasobu słownictwa,
 • poszukiwanie różnych źródeł informacji,
 • aktywne uczestniczenie w zabawach, grach i zajęciach ruchowych.

LUTY

Tematy kompleksowe:

 1. Sporty zimowe bez śniegu.
 2. W krainie liczb – c.d.
 3. Dinozaury.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu,
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych,
 • przebywanie na świeżym powietrzu,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10,
 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na jedną lub więcej cech,
 • nazywanie figur geometrycznych,
 • poznawanie wybranych zwierząt – dinozaurów,
 • rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na szacunku i akceptacji,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania się poprzez prace plastyczne,
 • nabywanie szerszego zasobu słownictwa,
 • poszukiwanie różnych źródeł informacji,
 • aktywne uczestniczenie w zabawach, grach i zajęciach ruchowych.

STYCZEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Raz, dwa, trzy! Liczysz ty!
 2. Rodzice moich rodziców.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • poznanie roli kalendarzy w życiu codziennym,
 • nazywanie kolejnych pór roku, dni, miesięcy,
 • poznanie mierników czasu,
 • określanie pór dnia,
 • rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na szacunku i akceptacji,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania się poprzez prace plastyczne,
 • nabywanie szerszego zasobu słownictwa,
 • poszukiwanie różnych źródeł informacji,
 • przygotowanie programu artystycznego z okazji Dnia Babci i Dziadka,
 • wykonanie upominków dla bliskich,
 • aktywne uczestniczenie w zabawach, grach i zajęciach ruchowych.

GRUDZIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Świąteczny czas.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich,
 • tworzenie wzajemnych relacji opartych name szacunku, akceptacji i miłości,
 • zwrócenie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi,
 • poznanie historii powstania węgla kamiennego i jego właściwości,
 • przestrzeganie zasad właściwego zachowania podczas spożywania posiłków,
 • przybliżenie zalet szczepień ochronnych, wskazanie ich wartości zdrowotnych,
 • sygnalizowanie złego samopoczucia,
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych,
 • wyrabianie umiejętności poprawnej wymowy.

LISTOPAD

Tematy kompleksowe:

 1. Mój kraj Polska.
 2. Zimno, coraz zimniej.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na szacunku i akceptacji,
 • poszerzenie wiedzy na temat Polski i Warszawy,
 • poznanie legend związanych z Warszawą i Polską,
 • odśpiewanie hymnu polskiego,
 • poznanie symboli narodowych: flaga, godło, hymn,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie,
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt przygotowujących się do zimy,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania się poprzez prace plastyczne,
 • nabywanie szerszego zasobu słownictwa,
 • kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się,
 • poszerzenie wiedzy na temat dbania o zdrowie oraz higienę osobistą,
 • zachęcanie do spożywania zdrowej żywności,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej,
 • aktywne uczestniczenie w zabawach, grach i zajęciach ruchowych.

PAŹDZIERNIK

Tematy kompleksowe:

 1. Dbamy o zdrowie.
 2. Świat artysty.
 3. Brygada Enfosia.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • integracja grupy,
 • rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi opartych na szacunku i akceptacji,
 • zapoznanie z zasadami obowiązującymi w grupie, przedszkolu i ogrodzie,
 • doskonalenie umiejętności reagowania na ustalony sygnał,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, poszerzanie wiedzy ekologicznej,
 • poszerzanie wiedzy na temat własnego ciała: budowy, funkcji niektórych narządów,
 • poznawanie miejsc kultury: Muzeum Narodowe, Zamek Królewski,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania się poprzez prace plastyczne,
 • nabywanie szerszego zasobu słownictwa,
 • poszukiwanie różnych źródeł informacji,
 • aktywne uczestniczenie w zabawach, grach i zajęciach ruchowych.

WRZESIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. To my Biedronki.
 2. Wakacyjne wspomnienia.
 3. Jesień wokół nas.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • integracja grupy,
 • rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na szacunku i akceptacji,
 • zapoznanie z zasadami obowiązującymi w grupie, przedszkolu i ogrodzie,
 • doskonalenie umiejętności reagowania na ustalony sygnał,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie,
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt,
 • poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania się poprzez prace plastyczne,
 • nabywanie szerszego zasobu słownictwa,
 • poszukiwanie różnych źródeł informacji,
 • aktywne uczestnictwo w zabawach, grach i  zajęciach ruchowych.