Tygodniowy rozkład zajęć

Poniedziałek: poznawcze, kształtujące mowę, wprowadzenie litery; rytmika; j. angielski.
Wtorek: zajęcia plastyczne; gimnastyka korekcyjna.
Środa: zajęcia poznawcze, kształtujące mowę; rytmika; j. angielski.
Czwartek: zajęcia kształtujące umiejętności matematyczne, ćwiczenia gimnastyczne.
Piątek: zajęcia plastyczne; ćwiczenia gimnastyczne.

Czerwiec

Tematy kompleksowe:

 1. Święto dzieci.
 2. W dziecięcej krainie.
 3. Czas z rodziną.
 4. Wkrótce wakacje.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat,
 • utrwalanie analizy i syntezy wyrazów z dwuznakami,
 • utrwalenie wyglądu poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności skupiania uwagi i koncentracji,
 • rozbudzanie zainteresowań czytaniem i pisaniem,
 • utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych, poszerzanie świadomości na temat istniejących zagrożeń,
 • doskonalenie samodzielności podczas ubierania i rozbierania,
 • wdrażanie do przestrzegania kolejności,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • odwoływanie się do doświadczeń dzieci – doskonalenie logicznego myślenia,
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 • ćwiczenia małej motoryki,
 • rozwijanie kreatywności,
 • wdrażanie do zgodnej zabawy,
 • rozbudzanie zainteresowań matematycznych, pomiar długości,
 • rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zapobieganie wadom postawy,
 • rozwijanie koordynacji ruchowej,
 • rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych i prozdrowotnych,
 • poszerzenie wiadomości na temat krajów skandynawskich, szczególnie Norwegii.

Maj

Tematy kompleksowe:

 1. Dziecko w świecie wartości.
 2. Majowa łąka.
 3. Święto mam.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozumienie konieczności przestrzegania obowiązujących zasad,
 • doskonalenie czynności samoobsługowych,
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 • poszerzanie wiedzy ogólnej na temat Danii, bajkopisarza H.Ch. Andersena,
 • zapoznanie z utworami literackimi o charakterze patriotycznym,
 • utrwalenie wiadomości o Polsce i symbolach narodowych,
 • rozbudzanie zainteresowań krajem ojczystym,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat,
 • rozróżnianie świata fikcji od rzeczywistości,
 • rozwijanie umiejętności muzycznych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie zainteresowań światem przyrodniczym – poznanie roślinności i zwierząt łąki,
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania emocji, nazywanie swoich emocji,
 • wzmacnianie własnej wartości,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • doskonalenie logicznego myślenia,
 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w odniesieniu do otoczenia,
 • utrwalanie pojęcia symetria,
 • rozbudzanie zainteresowań czytaniem i pisaniem,
 • poznanie zapisu graficznego głosek: H, h oraz Ch, ch,
 • utrwalanie analizy i syntezy głoskowej i sylabowej z nowo poznaną głoską.

Kwiecień

Tematy kompleksowe:

 1. Wiosenne nastroje.
 2. Hiszpania.
 3. Nasza Ziemia.
 4. Dbam o zdrowie.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat,
 • utrwalanie analizy i syntezy wyrazów z nowo poznaną głoską: f,
 • utrwalenie wyglądu poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności skupiania uwagi i koncentracji,
 • rozbudzanie zainteresowań czytaniem i pisaniem,
 • utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych, poszerzanie świadomości na temat istniejących zagrożeń,
 • doskonalenie samodzielności podczas ubierania i rozbierania,
 • wdrażanie do przestrzegania kolejności,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • doskonalenie spostrzegawczości,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • odwoływanie się do doświadczeń dzieci – doskonalenie logicznego myślenia,
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 • ćwiczenia małej motoryki,
 • rozwijanie kreatywności,
 • wdrażanie do zgodnej zabawy,
 • rozbudzanie zainteresowań matematycznych,
 • rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zapobieganie wadom postawy,
 • rozwijanie koordynacji ruchowej,
 • rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych i prozdrowotnych,
 • poszerzenie wiadomości na temat Hiszpanii: kuchnia, język, zwyczaje, taniec.

Marzec

Tematy kompleksowe:

 1. Tajemnice zamków.
 2. Czy jesteśmy sami w kosmosie?
 3. Dziecko w świecie wartości.
 4. Wiosna idzie przez świat.
 5. Wielkanoc.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozumienie konieczności przestrzegania obowiązujących zasad,
 • doskonalenie czynności samoobsługowych,
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 • poszerzanie wiedzy ogólnej na temat oznak wiosny, nazw ptaków powracających do Polski, wiosennych kwiatów, zwyczajów wielkanocnych, nazw planet w Układzie słonecznym,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat,
 • rozróżnianie świata fikcji od rzeczywistości,
 • rozwijanie umiejętności muzycznych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie zainteresowań światem przyrodniczym,
 • rozwijanie postaw proekologicznych – oszczędzanie wody,
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania emocji, nazywanie swoich emocji,
 • wzmacnianie własnej wartości,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • doskonalenie logicznego myślenia,
 • utrwalanie nazw tygodnia i miesięcy,
 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w otoczeniu,
 • rozbudzanie zainteresowań czytaniem i pisaniem,
 • poznanie zapisu graficznego głosek: z, r, w oraz znaków: <, >, =, -, +,
 • utrwalanie analizy i syntezy głoskowej i sylabowej z nowo poznaną głoską.

Luty

Tematy kompleksowe:

 1. Jaki jest śnieg?
 2. Włochy.
 3. Zawody.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • utrwalanie analizy i syntezy wyrazów z nowo poznanymi głoskami: ł, s, y,
 • utrwalenie wyglądu poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności skupiania uwagi i koncentracji,
 • rozbudzanie zainteresowań czytaniem i pisaniem,
 • utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych, poszerzanie świadomości na temat istniejących zagrożeń,
 • doskonalenie samodzielności podczas ubierania i rozbierania,
 • wdrażanie do przestrzegania kolejności,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • doskonalenie spostrzegawczości,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych,
 • odwoływanie się do doświadczeń dzieci – doskonalenie logicznego myślenia,
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 • ćwiczenia małej motoryki,
 • rozwijanie kreatywności,
 • wdrażanie do zgodnej zabawy,
 • obserwowanie, dociekanie,
 • rozbudzanie zainteresowań matematycznych – poznanie cyfr: 8, 9,
 • rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zapobieganie wadom postawy,
 • rozwijanie koordynacji ruchowej,
 • rozbudzanie zainteresowań muzycznych,
 • ćwiczenia pamięci,
 • poszerzenie wiadomości na temat Włoch: kuchnia, język, zwyczaje, karnawał.

Styczeń

Tematy kompleksowe:

 1. Jestem EKO.
 2. W krainie baśni.
 3. Z babcią i dziadkiem.
 4. Zimo, gdzie jesteś?

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozumienie konieczności przestrzegania obowiązujących zasad,
 • doskonalenie czynności samoobsługowych,
 • poszerzanie wiedzy ogólnej,
 • kształtowanie postaw ekologicznych,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat,
 • doskonalenie sztuki argumentowania wyboru,
 • rozróżnianie świata fikcji od rzeczywistości,
 • rozwijanie zainteresowań światem przyrodniczym,
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania emocji, nazywanie swoich emocji,
 • wzmacnianie własnej wartości,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • doskonalenie logicznego myślenia,
 • utrwalanie nazw tygodnia i miesięcy,
 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych,
 • rozbudzanie zainteresowań czytaniem i pisaniem,
 • poznanie zapisu graficznego głosek: p, b, n oraz cyfr: 7, 8.
 • utrwalanie analizy i syntezy głoskowej i sylabowej z nowo poznaną głoską.

Grudzień

Tematy kompleksowe:

 1. Skarby ziemi.
 2. Niedługo święta.
 3. W krainie Świętego Mikołaja.
 4. Zwyczaje bożonarodzeniowe.
 5. Po świętach.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozumienie konieczności przestrzegania obowiązujących zasad,
 • doskonalenie czynności samoobsługowych,
 • poszerzanie wiedzy ogólnej,
 • poszerzanie wiedzy o Finlandii,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat,
 • doskonalenie sztuki argumentowania wyboru,
 • rozróżnianie świata fikcji od rzeczywistości,
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania emocji, nazywanie swoich emocji,
 • wzmacnianie własnej wartości,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • doskonalenie logicznego myślenia,
 • utrwalanie nazw tygodnia i miesięcy,
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni,
 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych,
 • poznanie zapisu graficznego głosek: g, y, c, k oraz cyfr: 5,6,0,
 • utrwalanie analizy i syntezy głoskowej i sylabowej z nowo poznaną głoską.

Listopad

Tematy kompleksowe:

 1. Mój dom, moja ojczyzna.
 2. Jak spędzamy czas.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozumienie konieczności przestrzegania obowiązujących zasad,
 • doskonalenie czynności samoobsługowych,
 • poszerzanie wiedzy ogólnej,
 • rozwijanie postaw patriotycznych: utrwalanie znajomości symboli narodowych,
 • rozróżnianie świata fikcji od rzeczywistości,
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania emocji, nazywanie swoich emocji,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni,
 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych:
 • poznanie zapisu graficznego głosek: d, i, e oraz cyfr: 3, 4,
 • ćwiczenie analizy i syntezy głoskowej i sylabowej.

Październik

Tematy kompleksowe:

 1. Czyste powietrze wokół nas.
 2. Już jesień.
 3. Dary jesieni.
 4. Zabawy z tatą.
 5. Mama i ja.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozumienie konieczności przestrzegania obowiązujących zasad,
 • doskonalenie czynności samoobsługowych,
 • kształtowanie logicznego myślenia,
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych,
 • wdrażanie do utrzymywania porządku,
 • poszerzanie wiedzy ogólnej,
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania emocji, nazywanie swoich emocji,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – porównywanie, przeliczanie, stosowanie liczebników porządkowych,
 • rozwijanie świadomości w schemacie ciała, określanie kierunków,
 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych,
 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej,
 • poznanie zapisu graficznego głosek: u, t, m, cyfr: 1 i 2,
 • rozwijanie wyobraźni, kreatywności.

Wrzesień

Tematy kompleksowe:

1. W przedszkolu.
2. Jestem bezpieczny.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozumienie konieczności przestrzegania obowiązujących zasad,
 • kształtowanie logicznego myślenia,
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych,
 • wdrażanie do utrzymywania porządku,
 • poszerzanie wiedzy ogólnej,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania emocji, nazywanie swoich emocji,
 • rozwijanie świadomości w schemacie ciała, określanie kierunków,
 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych,
 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej,
 • poznanie zapisu graficznego głosek: o, a.