CZERWIEC

Tematy kompleksowe:

 1. Ja i moi przyjaciele.
 2. Kolorowa łąka.
 3. Wakacje nas wzywają.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją,
 • poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie),
 • zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata,
 • dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych; szanowanie jej,
 • poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt,
 • określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt,
 • obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np. w lesie, na łące),
 • przestrzeganie odpowiedniego zachowania się podczas burzy, huraganu,
 • poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania się poprzez prace plastyczne,
 • nabywanie szerszego zasobu słownictwa,
 • przygotowanie do nauki pisania i czytania,
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 • poszerzanie swojej wiedzy podczas próby odpowiadania na zadane pytania,
 • poszukiwanie różnych źródeł informacji,
 • aktywne uczestniczenie w zabawach, grach i zajęciach ruchowych,
 • rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na szacunku i akceptacji.

MAJ

Tematy kompleksowe:

 1. Mały Europejczyk.
 2. W świecie wartości – poznanie świata.
 3. Moja Mama.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania się poprzez prace plastyczne,
 • nabywanie szerszego zasobu słownictwa,
 • przygotowanie do nauki pisania i czytania,
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 • poszerzanie swojej wiedzy podczas próby odpowiadania na zadawane pytania,
 • poszukiwanie różnych źródeł informacji,
 • aktywne uczestniczenie w zabawach, grach i zajęciach ruchowych,
 • poznawanie swojej miejscowości, jej legend, historii, ważnych instytucji, zabytków,
 • rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na szacunku i akceptacji,
 • poznawanie zwyczajów ludzi różnych narodowości,
 • wzmacnianie więzów w rodzinie poprzez kultywowanie tradycji, zwyczajów związanych z Dniem Mamy i Taty,
 • wykonanie upominków dla rodziców,
 • podawanie informacji na temat zawodów wykonywanych przez rodziców, ich wyglądu itp.

KWIECIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Kosmos.
 2. Wielkanoc.
 3. Nasza Ziemia.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania się  poprzez prace plastyczne,
 • nabywanie szerszego zasobu słownictwa,
 • przygotowanie do nauki pisania i czytania,
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 • poszerzanie swojej wiedzy podczas próby odpowiadania na zadane pytania,
 • poszukiwanie różnych źródeł informacji,
 • poszerzenie wiedzy na temat kosmosu,
 • aktywne uczestniczenie w zabawach, grach i zajęciach ruchowych,
 • wzmacnianie więzi w rodzinie poprzez kultywowanie tradycji, zwyczajów związanych ze świętami Wielkanocy,
 • ochrona przyrody − poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby,
 • wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione,
 • poznawanie sposobów dbania o środowisko: oczyszczanie wody,
 • zakładanie filtrów na kominy fabryczne, karanie za łamanie praw przyrody.

MARZEC

Tematy kompleksowe:

 1. Metoda projektów – BUTY.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania się poprzez prace plastyczne,
 • nabywanie szerszego zasobu słownictwa,
 • przygotowanie do nauki pisania i czytania,
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 • poszerzanie swojej wiedzy podczas próby odpowiadania na zadane pytania,
 • poszukiwanie różnych źródeł informacji,
 • poznanie różnych rodzajów butów (uwzględnienie podziału na porę roku, przeznaczenie, "zadania specjalne", odwiedzenie Muzeum szewstwa);
 • poznanie pracy szewca, kamasznika, pucybuta,
 • poznanie budowy buta,
 • znajomość wykonywania niektórych butów, np. baletki, buty strażaka,
 • poznanie przedmiotów związanych z pielęgnacją butów,
 • poszerzanie wiedzy matematycznej poprzez rozpoznawanie numeracji butów dzieci i pracowników, mierzenie stóp, poznawanie miary, tworzenie zbiorów, przeliczanie, utrwalanie pojęcia para,
 • zabawy poznawcze: porównywanie odcisków stóp, podeszwy,
 • aktywne uczestniczenie w zabawach, grach i zajęciach ruchowych.

LUTY

Tematy kompleksowe:

 1. Czyste powietrze.
 2. Projektant.
 3. Kim chcę być?

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania się poprzez prace plastyczne,
 • nabywanie szerszego zasobu słownictwa,
 • przygotowanie do nauki pisania i czytania,
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 • zapoznanie dzieci z tematyką zawodów wykonywanych przez rodziców oraz krawca, projektanta,
 • dbanie o czyste środowisko,
 • aktywne uczestniczenie w zabawach, grach i zajęciach ruchowych.

STYCZEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Czas płynie.
 2. Kraina lodu.
 3. Super bohaterowie – babcia i dziadek.
 4. Zimowe sporty.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania się poprzez prace plastyczne,
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych,
 • nabywanie szerszego zasobu słownictwa,
 • przygotowanie do nauki pisania i czytania,
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 • zapoznanie dzieci z tematyką związaną z Antarktydą i Arktyką oraz sportami zimowymi,
 • przygotowanie występu na uroczystość dla dziadków i babć,
 • kultywowanie tradycji rodzinnych, wzajemnego szacunku,
 • aktywne uczestniczenie w zabawach, grach i zajęciach ruchowych.

GRUDZIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Niedługo święta.
 2. Warto rozmawiać.
 3. Jesteśmy Mikołajami.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozwijanie umiejętności łączenia ze sobą różnorodnych materiałów,
 • uczestniczenie w programie artystycznym, przygotowanym dla rodziców,
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
 • rozpoznawanie i określanie swoich stanów emocjonalnych,
 • nabywanie szerszego zasobu słownictwa,
 • zainteresowanie umiejętnością czytania i pisania,
 • kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia,
 • aktywne uczestniczenie w zabawach, grach i zajęciach ruchowych.

LISTOPAD

Tematy kompleksowe:

 1. 100-lecie Niepodległości.
 2.  Jesienna szaruga.
 3.  Nasze zabawki.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • nabywanie świadomości obywatelskiej i narodowej,
 • prawidłowe artykułowanie głosek,
 • zainteresowanie umiejętnością czytania i pisania,
 • inicjowanie działalności zabawowej według własnych pomysłów,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie,
 • zachęcanie do spożywania warzyw i owoców,
 • kształtowanie zdrowego odżywiania – zapoznanie z piramidą żywieniową,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania zbiorów oraz klasyfikowania przedmiotów.

PAŹDZIERNIK

Tematy kompleksowe:

 1. Świat artystów.
 2. Jesień wokół nas.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole,
 • rozwijanie umiejętności łączenia ze sobą różnorodnych materiałów,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania się poprzez prace plastyczne,
 • rozpoznawanie i nazywanie drzew owocowych, owoców oraz warzyw,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych,
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych,
 • nabywanie szerszego zasobu słownictwa,
 • kształtowanie pojęcia liczby 3, 4,
 • poznanie litery m, t małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
 • aktywne uczestniczenie w zabawach, grach i zajęciach ruchowych.

WRZESIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Nasze przedszkole.
 2. Pamiątki z wakacji.
 3. Światło czerwone, światło zielone.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • doskonalenie samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności,
 • wyrabianie nawyków dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu,
 • doskonalenie umiejętności poprawnego komunikowania,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • doskonalenie umiejętności poprawnego liczenia,
 • budowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej,
 • przestrzeganie "Kodeksu przedszkolaka",
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania podczas zabaw,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym i komunikacji miejskiej,
 • prawidłowe stosowanie numerów alarmowych,
 • poznawanie różnych środków transportu miejskiego,
 • rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej poprzez stosowanie różnych form artystycznych,
 • ćwiczenia grafomotoryczne.