Tygodniowy rozkład zajęć

Poniedziałek: zajęcia poznawcze - rozwijanie mowy i myślenia; rytmika.
Wtorek: zajęcia kształtujące umiejętności matematyczne/ przyrodnicze; j. angielski.
Środa: zajęcia poznawcze - rozwijanie mowy i myślenia; rytmika.
Czwartek: ćwiczenia gimnastyczne; j. angielski.
Piątek: zajęcia plastyczne/ artystyczno-techniczne.

Wrzesień

Tematy kompleksowe:

 1. Jestem w przedszkolu.
 2. Wspólne zabawy.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • budzenie poczucia bezpieczeństwa u dzieci,
 • kształtowanie umiejętności prawidłowego i systematycznego mycia rąk,
 • rozwijanie umiejętności maszerowania w takt muzyki bez potrąceń,
 • kształtowanie nawyku właściwego zachowania się przy stole,
 • rozwijanie umiejętności poruszania się po obwodzie koła,
 • budzenie zainteresowania tekstem poprzez wykorzystywanie ilustracji,
 • zapoznanie z budową, brzmieniem, technikami gry na grzechotkach (marakasach),
 • integrowanie dzieci w grupie,
 • zapoznanie z zasadą: podnosimy rękę do góry, gdy chcemy coś powiedzieć,
 • rozwijanie dużej motoryki,
 • zapoznanie się z zasadą oraz sposobami jej przestrzegania - dzielimy się zabawkami,
 • zapoznanie z zasadą - Po skończonej zabawie odkładamy zabawki na swoje miejsce,
 • zapoznanie z zasadą - Mówimy innym miłe słowa,
 • zapoznanie z zasadą - Mówimy, a nie krzyczymy,
 • zapoznanie z zasadą - Przysuwamy krzesełka do stolików,
 • zapoznanie z zasadą - Śmieci wyrzucamy do kosza,
 • zapoznanie z zasadą - Chcemy, by porządek był w łazience,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • ćwiczenie samodzielności w wykonywaniu prostych czynności,
 • kształtowanie umiejętności korzystania z urządzeń i pomieszczeń przedszkolnych zgodnie z ich przeznaczeniem.