Tygodniowy rozkład zajęć

Poniedziałek: rytmika.
Wtorek: zajęcia rozwijające mowę i myślenie, j. angielski.
Środa: rytmika.
Czwartek: działalność plastyczno-konstrukcyjna, j. angielski.
Piątek: zajęcia kształtujące umiejętności matematyczne.

Styczeń

Tematy kompleksowe:

 1. Witamy w Nowy Rok.
 2. Wesoła zabawa.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • wzbogacanie wiedzy ogólnej,
 • zapoznanie z porami roku,
 • pobudzanie wyobraźni, skupiania uwagi,
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych,
 • utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych,
 • doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania zbiorów,
 • posługiwanie się określeniami: duży, średni, mały, para,
 • rozwijanie ekspresji twórczej,
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich,
 • wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych.

Grudzień

Tematy kompleksowe:

 1. Zimno, coraz zimniej.
 2. Święta tuż, tuż.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • wzbogacanie wiedzy przyrodniczej,
 • poszerzanie wiedzy na temat Świąt Bożego Narodzenia,
 • wdrażanie do kulturalnego zachowania przy stole,
 • pobudzanie wyobraźni, skupiania uwagi,
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych,
 • utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych,
 • doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania zbiorów,
 • posługiwanie się określeniami: miękki, twardy,
 • rozwijanie ekspresji twórczej,
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich,
 • wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych.

Listopad

Tematy kompleksowe:

 1. Jesień.
 2. Dbamy o zdrowie.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozwijanie zainteresowań zjawiskami przyrodniczymi,
 • pobudzanie wyobraźni,
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych,
 • poszerzanie wiedzy na temat zdrowego żywienia,
 • utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych,
 • kształtowanie umiejętności przeliczania z uwzględnieniem możliwości dzieci,
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy,
 • rozwijanie umiejętności skupiania uwagi i koncentracji,
 • rozwijanie ekspresji twórczej,
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania kolorów podstawowych,
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich,
 • wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych.

Październik

Tematy kompleksowe:

 1. Jesień w sadzie i w ogrodzie.
 2. Co robią zwierzęta jesienią?

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu,
 • przestrzeganie zasad korzystania z placu zabaw,
 • utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych,
 • utrwalanie prawidłowego zdejmowania skarpetek, spodni,
 • poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią,
 • wzbogacanie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt leśnych,
 • kształtowanie umiejętności przeliczania z uwzględnieniem możliwości dzieci,
 • stosowanie określeń: całe jabłko, pół jabłka,
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy,
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych i nazywanie koła,
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich,
 • wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych.

Wrzesień

Tematy kompleksowe:

 1. W przedszkolu.
 2. Poznajemy zasady.
 3. Pomocna dłoń.
 4. Idzie jesień.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • integrowanie dzieci poprzez zabawy,
 • budowanie dobrego samopoczucia w przedszkolu,
 • zapoznanie z zasadami obowiązującymi w przedszkolu, poznanie kodeksu przedszkolaka,
 • ćwiczenie prawidłowych nawyków higienicznych,
 • poznanie zasad bezpieczeństwa,
 • ćwiczenie samodzielności podczas ubierania i rozbierania się, spożywania posiłków, czynności higienicznych,
 • zachęcanie do zabaw swobodnych w sali i w ogrodzie,
 • poznanie środków komunikacji oraz zasad ruchu drogowego,
 • zapoznanie z kolorami: czerwony, zielony,
 • zapoznanie z pierwszymi oznakami jesieni,
 • kształtowanie nawyku sprzątania zabawek, odkładania ubrań na wyznaczone miejsce, składanie ubrań.