Tygodniowy rozkład zajęć

Poniedziałek: edukacja poznawcza - rozwijanie mowy i myślenia; rytmika.
Wtorek: zajęcia plastyczne/ artystyczno-techniczne; ćwiczenia gimnastyczne; j. angielski.
Środa: edukacja matematyczna, przyrodnicza; rytmika.
Czwartek: edukacja poznawcza - rozwijanie mowy i myślenia; ćwiczenia gimnastyczne; j. angielski.
Piątek: zajęcia plastyczne/ artystyczno-techniczne, ćwiczenia gimnastyczne.

Luty

Tematy kompleksowe:

 • Karnawał.
 • Zwierzęta domowe.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
 • rozwijanie sprawności oraz ekspresji ruchowej,
 • rozwijanie spostrzegawczości,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • kształtowanie motoryki małej i dużej,
 • zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach i zajęciach ruchowych,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • poszerzanie słownictwa,
 • kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni,
 • rozwijanie umiejętności liczenia, określania mniej, więcej, tyle samo oraz określanie długi, najdłuższy, krótki, najkrótszy,
 • kształtowanie postaw prospołecznych,
 • rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • zapoznanie z tradycją balu karnawałowego,
 • ćwiczenie percepcji wzrokowej,
 • utrwalanie kolorów,
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych,
 • poznanie zawodu weterynarza,
 • rozwijanie umiejętności współpracy,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności w stosunku do podopiecznych zwierząt,
 • rozwijanie empatii,
 • zdobywanie wiedzy na temat zadań, wykonywanych przez psy.

Styczeń

Tematy kompleksowe:

 1. Zimno, coraz zimniej.
 2. Nasi bliscy.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • utrwalanie nazw zwierząt,
 • wzbogacanie wiedzy przyrodniczej,
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania,
 • rozwijanie sprawności oraz ekspresji ruchowej,
 • rozwijanie spostrzegawczości,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • kształtowanie motoryki małej i dużej,
 • zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach i zajęciach ruchowych,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • poszerzanie słownictwa,
 • kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas wyjść poza teren przedszkola,
 • rozwijanie umiejętności stosowania się do reguł,
 • pokonywanie własnej nieśmiałości podczas występów,
 • wdrażanie dzieci do okazywania szacunku innym,
 • dostrzeganie ważnej roli dziadków w życiu dzieci,
 • kształtowanie postaw prospołecznych,
 • kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się,
 • rozwijanie umiejętności układania historyjek obrazkowych oraz określania, co się wydarzyło wcześniej, a co potem,
 • rozwijanie umiejętności liczenia oraz określania mniej, więcej, tyle samo,
 • rozwijanie umiejętności mierzenia i określania długości,
 • rozwijanie umiejętności liczenia.

Grudzień

Tematy kompleksowe:

 1. Znam swoje ciało.
 2. W oczekiwaniu na święta.
 3. Kolorowy Nowy Rok.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania,
 • rozwijanie sprawności oraz ekspresji ruchowej,
 • rozwijanie spostrzegawczości,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • kształtowanie motoryki małej i dużej,
 • zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach i zajęciach ruchowych,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • poszerzanie słownictwa,
 • kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania poszczególnych części ciała,
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas wyjść poza teren przedszkola,
 • rozwijanie umiejętności liczenia oraz określania: mniej, więcej, tyle samo,
 • rozwijanie umiejętności stosowania się do reguł,
 • rozwijanie umiejętności mierzenia i określania długości,
 • zachęcanie do samodzielnego wykonania ozdób świątecznych,
 • kształtowanie postaw prospołecznych,
 • kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się,
 • rozwijanie umiejętności układania historyjek obrazkowych oraz określania, co się wydarzyło wcześniej, a co potem,
 • zapoznanie z tradycjami Bożonarodzeniowymi w Polsce i na świecie,
 • zapoznanie z tradycją dekorowania choinki,
 • rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo - skutkowego,
 • uświadamianie upływu czasu oraz cykliczności pór roku, miesięcy oraz dni tygodnia,
 • rozwijanie spostrzegawczości,
 • poznanie pojęcia Stary i Nowy Rok,
 • poznanie tradycji noworocznych w Polsce i na świecie.

Listopad

Tematy kompleksowe:

 1. Tajemnice teatru.
 2. Szaruga jesienna.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • wdrażanie do słuchania tekstów literackich i wypowiadania się na ich temat,
 • zdobywanie wiedzy na temat teatru,
 • zapoznanie z różnymi rodzajami lalek,
 • wdrażanie do odpowiedniego zachowania w teatrze,
 • rozwijanie umiejętności parateatralnych,
 • poszerzanie wiedzy na temat zmian zachodzących jesienią,
 • pokonywanie własnej nieśmiałości,
 • poszerzanie zasobu słownictwa,
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych,
 • kształtowanie czynności samoobsługowych i higienicznych.

Październik

Tematy kompleksowe:

 1. Jesień wokół nas.
 2. W morskiej głębinie.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • poszerzanie słownictwa,
 • rozróżnianie, nazywanie i klasyfikowanie owoców rosnących w Polsce,
 • poszerzanie wiedzy na temat owoców i warzyw grzybów, zwierząt leśnych,
 • rozróżnianie, nazywanie i klasyfikowanie owoców rosnących w Polsce,
 • poznanie wiadomości na temat fauny i flory w środowisku morskim,
 • poznanie cech charakterystycznych, dotyczących wyglądu i sposobu życia zwierząt morskich,
 • ukazywanie piękna przyrody,
 • uświadamianie konieczności dbania o środowisko wodne,
 • stosowanie liczebników porządkowych,
 • kształtowanie czynności samoobsługowych i higienicznych,
 • doskonalenie sprawności manualnej,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie ekspresji twórczej.

Wrzesień

Tematy kompleksowe:

 1. Witaj przedszkole.
 2. Jesteśmy bezpieczni.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,
 • wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • przestrzeganie zasad obowiązujących w przedszkolu,
 • utrwalenie zasad przechodzenia przez ulicę,
 • doskonalenie umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo,
 • poszerzenie wiedzy dzieci na temat zasad kontaktu z nieznajomymi,
 • doskonalenie umiejętności odgrywania scenek sytuacyjnych,
 • utrwalanie kolorów na sygnalizatorze świetlnym,
 • rozpoznawanie odgłosów ulicy,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się własnym imieniem i nazwiskiem,
 • rozwijanie umiejętności opowiadania o ulubionych zabawkach,
 • kształtowanie świadomości własnego ciała,
 • stosowanie liczebników porządkowych,
 • doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie rówieśniczej,
 •  doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,
 • rozwijanie umiejętności słuchania i wypowiadania,
 • ćwiczenie umiejętności skupiania uwagi, koncentracji, skojarzeń i pamięci,
 • kształtowanie czynności samoobsługowych i higienicznych,
 • doskonalenie sprawności manualnej,
 •  rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie ekspresji twórczej.