GRUDZIEŃ

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE
1. Śnieżna zamieć
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia motoryki aparatu artykulacyjnego
 • ćwiczenia ruchowe (motoryki małej)
 • usprawnianie pracy rąk (motoryki małej)
 • doskonalenie prawidłowego toru oddechowego (wydłużanie fazy wydechowej)
 • rozwijanie świadomości fonologicznej
 • usprawnianie pracy artykulatorów
 • doskonalenie uwagi słuchowej
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności
2. Gra planszowa
 • ćwiczenia ortofoniczne
 • ćwiczenia słownikowe
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowo-artykulacyjne
 • ćwiczenia sensoryczne
 • prawidłowa artykulacja głoski l
 • doskonalenie analizy i syntezy sylabowej
 • wzbogacanie słownictwa
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • angażowanie dzieci do zespołowego wykonywania zadań
 • stymulacja zmysłu powonienia
3. Choinkowe skarby
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia motoryki artykulacyjnej
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia leksykalne
 • ćwiczenia sensoryczne
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • doskonalenie koordynacji ruchowej (stymulacja dotykowa i proprioceptywna)
 • wzbogacanie słownictwa

LISTOPAD

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE
1. Głosy – odgłosy
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia słuchowe
 • ćwiczenia motoryki małej
 • stymulacja sensoryczna (dotykowa)
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego
 • wzbogacanie słownictwa
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności
 • doskonalenie motoryki małej
2. Ptasia rodzina
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia słuchowo-artykulacyjne
 • ćwiczenia percepcji wzrokowej
 • ćwiczenia motoryki aparatu artykulacyjnego
 • doskonalenie prawidłowego sposobu oddychania
 • rozwijanie percepcji wzrokowej
 • wzbogacanie słownictwa
 • rozwijanie koncentracji uwagi
3. Sklep Ali i Olka
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia pamięci
 • ćwiczenia słownikowe
 • prawidłowa artykulacja głoski l
 • usprawnianie pracy artykulatorów
 • doskonalenie prawidłowego sposobu połykania
 • rozwijanie pamięci wzrokowej
4. Syczące słowa
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia koordynacji ruchowo-artykulacyjnej
 • ćwiczenia fonacyjne
 • ćwiczenia pamięci
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego
 • doskonalenie prawidłowego toru oddechowego
 • rozwijanie pamięci wzrokowej
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • doskonalenie koordynacji ruchowo-artykulacyjnej

PAŹDZIERNIK

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE
1. Skarby jesieni
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia artykulacyjne
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • usprawnianie aparatu mowy
 • uświadomienie prawidłowego toru oddechowego
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz słuchowo-ruchowej
 • rozwijanie wyobraźni
2. Na straganie
 • ćwiczenia motoryki artykulacyjnej
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia słownikowe
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego
 • rozwijanie ekspresji mimicznej
 • doskonalenie uwagi słuchowej
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego
 • rozwijanie słownictwa
3. Parada języka
 • ćwiczenia motoryki artykulacyjnej
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • uświadomienie prawidłowej pozycji spoczynkowej języka
 • usprawnianie artykulatorów – głównie języka
 • doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej
4. Zabawy ze zwierzętami

Zabawy ze zwierzętami - scenariusz

 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia słuchowe
 • ćwiczenia słuchowo-wzrokowo-ruchowe
 • doskonalenie prawidłowego toru oddechowego
 • rozwijanie sprawności artykulacyjnej
 • rozwijanie uwagi i pamięci słuchowej
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej