GRUDZIEŃ

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE
1. Śniegowe bałwanki
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia koordynacji słuchowo-ruchowej
 • ćwiczenia motoryki małej
 • doskonalenie prawidłowego toru oddechowego (wydłużanie fazy wydechowej)
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności
 • usprawnianie koordynacji ruchowej
 • rozwijanie świadomości fonologicznej
 • doskonalenie sprawności manualnej
2. Zabawy z rymami
 • ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia leksykalne
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego
 • wzbogacanie słownictwa
 • doskonalenie świadomości fonologicznej (rozpoznawanie rymujących się słów)
 • rozwijanie umiejętności reagowania ruchem na rymy
3. Świąteczne niespodzianki
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia leksykalne
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia sensoryczne
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego
 • doskonalenie prawidłowego toru oddechowego
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • doskonalenie analizy i syntezy sylabowej
 • rozwijanie słownictwa
 • stymulacja zmysłu dotyku

LISTOPAD

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE
1. Poszukiwacze dźwięków
 • ćwiczenia słuchowe
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia pamięci
 • ćwiczenia motoryki małej
 • stymulacja sensoryczna
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • stymulacja zmysłu dotyku
 • doskonalenie motoryki małej
 • rozwijanie pamięci słuchowej
 • wdrażanie do współdziałania w grupie
2. Smocza przygoda
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia motoryczne artykulatorów
 • ćwiczenia ruchowe (w tym ćwiczenia motoryki małej)
 • doskonalenie prawidłowego toru oddechowego
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności
 • usprawnianie motoryki aparatu mowy
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • wspieranie integracji półkul mózgowych
3. Wąż i pszczoła
 • ćwiczenia ortofoniczne
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowo-artykulacyjne
 • ćwiczenia motoryki małej
 • prawidłowa artykulacja głoski z
 • rozwijanie słuchu fonemowego (różnicowanie głosek syczących sz)
 • wprowadzenie rozróżnienia: głoska dźwięczna – głoska bezdźwięczna
 • doskonalenie analizy i syntezy głoskowej
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • kształtowanie koordynacji słuchowo-ruchowo-artykulacyjnej
 • rozwijanie sprawności manualnej (motoryki małej)
 • rozwijanie świadomości fonologicznej
4. Kodowanie na dywanie z głoską sz
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowo-artykulacyjne
 • ćwiczenia logicznego myślenia
 • doskonalenie prawidłowego sposobu oddychania
 • wzbogacanie słownictwa
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • zespołowe wykonywanie zadań
 • rozwijanie kreatywności i logicznego myślenia
 • doskonalenie kinestezji artykulacyjnej
 • rozwijanie percepcji słuchowej

PAŹDZIERNIK

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE
1. Głoski – Samogłoski
 • ćwiczenia artykulacyjne
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia fonacyjne
 • ćwiczenia słuchowe
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • wyrazista wymowa samogłosek
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • wzbogacenie słownictwa
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
2. Syczące słowa

Syczące słowa - scenariusz

 • ćwiczenia motoryki artykulacyjnej
 • ćwiczenia ruchowo-oddechowe
 • ćwiczenia słuchowo-artykulacyjne
 • prawidłowa artykulacja głoski s
 • doskonalenie analizy i syntezy głoskowej
 • usprawnianie aparatu mowy
3. Szumy, szmery i szelesty
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia artykulacyjne
 • ćwiczenia oddechowe
 • zapoznanie z prawidłową wymową głoski sz
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego
 • doskonalenie analizy i syntezy sylabowej
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
4. Gimnastyka języka
 • ćwiczenia motoryki aparatu artykulacyjnego
 • ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej
 • ćwiczenia koordynacji słuchowo-ruchowej
 • usprawnianie motoryki języka (w szczególności pionizacji języka)
 • utrwalanie spoczynkowej pozycji języka oraz dojrzałego sposobu połykania
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • wzbogacanie słownictwa