GRUDZIEŃ

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE
1. Sanie Mikołaja
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia percepcji wzrokowej
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego (wydłużanie fazy wydechowej)
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • doskonalenie percepcji wzrokowej
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności
 • doskonalenie sprawności manualnej
2. Kodowanie na dywanie
 • ćwiczenia słuchowe
 • ćwiczenia ruchowe
 • ćwiczenia logicznego myślenia
 • ćwiczenia koncentracji uwagi
 • ćwiczenia sensoryczne
 • słuchowe różnicowanie głosek z i ż
 • rozwijanie słuchu fonemowego
 • wzbogacanie słownictwa
 • wzmacnianie koordynacji pracy półkul mózgowych
 • doskonalenie koncentracji uwagi
 • angażowanie dzieci do zespołowego wykonywania zadań
 • rozwijanie kreatywności i logicznego myślenia
 • stymulacja zmysłu powonienia
3. Idą święta
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia leksykalne
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia sensoryczne
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego
 • rozwijanie słownictwa
 • doskonalenie percepcji słuchowej
 • utrwalanie analizy i syntezy sylabowej
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej
 • stymulacja zmysłu dotyku i propriocepcji

LISTOPAD

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE
1. Gra logopedyczna
 • ćwiczenia motoryki aparatu artykulacyjnego
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia ruchowe (motoryka mała)
 • usprawnianie motoryki artykulatorów
 • doskonalenie praksji oralnej
 • kształtowanie prawidłowego sposobu oddychania
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie wyobraźni
 • wdrażanie dzieci do zespołowego wykonywania zadań
2. Jedzie pociąg z daleka…
 • ćwiczenia słuchowo-artykulacyjne
 • ćwiczenia ruchowo-artykulacyjne
 • ćwiczenia ortofoniczne
 • ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej
 • różnicowanie głosek opozycyjnych (rozwijanie słuchu fonemowego)
 • doskonalenie kinestezji artykulacyjnej
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego
 • wzbogacanie słownictwa
 • doskonalenie analizy i syntezy głoskowej
3. „Z muchą na luzie ćwiczymy buzie”
 • ćwiczenia aparatu artykulacyjnego
 • ćwiczenia fonacyjne
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia pamięci wzrokowej i słuchowej
 • zapoznanie z prawidłową wymową głoski z
 • usprawnianie artykulatorów
 • wprowadzenie opozycji: głoska dźwięczna i bezdźwięczna
 • rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej
 • doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej
4. Skaczące żabki
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia słuchowe
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia ortofoniczne
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • zapoznanie z prawidłową artykulacją głoski ż
 • doskonalenie prawidłowego toru oddechowego
 • rozwijanie świadomości fonologicznej
 • doskonalenie analizy i syntezy sylabowej
 • wzbogacanie słownictwa
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej

PAŹDZIERNIK

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE
1. Co wpływa na prawidłową mowę?
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia motoryczne aparatu artykulacyjnego
 • ćwiczenia słuchowe
 • integracja sensoryczna
 • usprawnianie pracy artykulatorów
 • nauka prawidłowego oddychania
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • stymulacja sensoryczna (dotyk, równowaga, czucie głębokie)
2. Zabawy z samogłoskami
 • ćwiczenia słuchowe
 • ćwiczenia artykulacyjne
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia fonacyjne
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • prawidłowa artykulacja samogłosek ustnych
 • rozwijanie słuchu fonemowego
 • doskonalenie analizy i syntezy głoskowej
3. Przygody węża Syka
 • ćwiczenia aparatu mowy
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia ortofoniczne
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • zapoznanie z prawidłową wymową głoski s
 • usprawnienie artykulatorów
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego
 • doskonalenie analizy i syntezy sylabowej
4. Jesienny wiatr

Jesienny wiatr - scenariusz

 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia słuchowe
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia motoryki małej
 • wdrażanie do prawidłowej artykulacji głoski sz
 • doskonalenie prawidłowego toru oddechowego
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • rozwijanie świadomości fonologicznej