Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

  • Zasady współpracy z rodzicami w przypadku objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu (załącznik nr 1)
  • Regulamin funkcjonowania zespołu planującego i koordynującego udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu nr 148 "Kraina Wartości" (załącznik nr 2)
  • Wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (załącznik nr 3)
  • Wniosek rodziców o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (załącznik nr 4)
  • Zgoda rodziców na prowadzenie zajęć (załącznik nr 5)
  • Zawiadomienie zapraszające na spotkanie zespołu (załącznik nr 6)