Deklaracja dostępności

strony internetowej Przedszkola nr 148 w Warszawie

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Przedszkole nr 148 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 148.

Data publikacji strony internetowej: październik 2017 r.

Data istotnej aktualizacji: listopad 2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Zdjęcia i grafiki sprzed roku szkolnego 2019/2020 nie posiadają opisu alternatywnego.
 2. Zdjęcia w galeriach nie posiadają opisu alternatywnego.
 3. Do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem.
 4. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej, jednak posiadają opis alternatywny.

Dostosowania zastosowane na stronie:

 1. Używanie standardowych skrótów klawiszowych, w tym:
 • r – odświeżanie strony,
 • g potem h – powrót do strony głównej,
 • TAB – zaznaczanie kolejnego elementu,
 • SHIFT + TAB – zaznaczanie poprzedniego elementu,
 • ENTER – przenosi do linkowanej treści,
 • kursor góra – dół – przewijanie strony.
 1. Wtyczka Screen Reader.
 • Zmiana tekstu na mowę:
  - odczytanie wybranego fragmentu tekstu poprzez zaznaczenie go i kliknięcie "czytaj" - skrót klawiszowy "P"
  - odczytanie całej zawartości strony poprzez kliknięcie klawisza "czytaj" - skrót klawiszowy "P"
  - możliwość zatrzymania czytanego tekstu poprzez kliknięcie "zatrzymaj" - skrót klawiszowy "E"
  - możliwość regulacji głośności czytanego tekstu,
 • Każdy obrazek/ilustracja posiada tekst alternatywny, który może być odczytany przez dowolny czytnik ekranu,
 • Wielokrotne powiększanie i zmniejszanie czcionki oraz powrót do wielkości początkowej - skrót klawiszowy "O" i "U"
 • Wybór czcionki dla dyslektyków - skrót klawiszowy "D"
 • Kontrast w odcieniach szarości, czerni i bieli,
 • Powiększanie kursora - skrót klawiszowy "W"
 • Zwiększanie i zmniejszanie odstępów w tekście - skrót klawiszowy "M" i "N"
 • Podwyższony kontrast, czarne tło, biała czcionka, wyróżnione nagłówki, linki, zdjęcia - skrót klawiszowy "H"
 • Podwyższony kontrast, białe tło, czarna czcionka, wyróżnione nagłówki, linki, zdjęcia - skrót klawiszowy "J" i "K"
 • Kontrast czarne tło, biała czcionka, czarno-białe grafiki i zdjęcia;
 • Kontrast białe tło, czarna czcionka, czarno-białe grafiki i zdjęcia;
 • Minimalizowanie paska narzędzi dostępności - skrót klawiszowy "L"
 1. Linki podkreślone oraz zaznaczone kolorem.
 2. Brak ruchomych obrazów na stronie.
 3. Wszystkie pliki dostępne cyfrowo.
 4. Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Agnieszka Wojas

e-mail: awojas@edu.um.warszawa.pl

Telefon: 723 850 188

Procedura wnioskowo – skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Data publikacji powyższej informacji o dostępności cyfrowej: 16.11.2020 r.

Deklaracja dostępności

strony internetowej Przedszkola nr 148 w Warszawie

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Przedszkole nr 148 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 148.

Data publikacji strony internetowej: październik 2017 r.

Data istotnej aktualizacji: marzec 2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Zdjęcia i grafiki sprzed roku szkolnego 2019/2020 nie posiadają opisu alternatywnego.
 2. Zdjęcia w galeriach nie posiadają opisu alternatywnego.
 3. Aktualności sprzed roku 2019/2020 można wysłuchać w całości, bez podziału na akapity.
 4. Do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem.
 5. Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
 6. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej, jednak posiadają opis alternatywny.

Dostosowania zastosowane na stronie:

 1. Używanie standardowych skrótów klawiszowych, w tym:
 • r – odświeżanie strony,
 • g potem h – powrót do strony głównej,
 • TAB – zaznaczanie kolejnego elementu,
 • SHIFT + TAB – zaznaczanie poprzedniego elementu,
 • ENTER – przenosi do linkowanej treści,
 • kursor góra – dół – przewijanie strony.
 1. Wtyczka SOGO Accessibility
 • Podwyższony kontrast, czarne tło, biała czcionka, wyróżnione nagłówki, linki;
 • Podwyższony kontrast, białe tło, czarna czcionka, wyróżnione nagłówki, linki;
 • Kontrast czarne tło, biała czcionka, czarno-białe grafiki i zdjęcia;
 • Kontrast białe tło, czarna czcionka, czarno-białe grafiki i zdjęcia;
 • Zatrzymanie animowanych elementów strony;
 • Możliwość powiększania czcionki na stronie;
 • Podkreślone i zaznaczone linki.
 1. Zmiana tekstu na mowę

Możliwość wysłuchania tekstu przy każdym akapicie.

 1. Wszystkie pliki dostępne cyfrowo
 2. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Agnieszka Wojas

e-mail: awojas@edu.um.warszawa.pl

Telefon: 723 850 188

Procedura wnioskowo – skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Data publikacji powyższej informacji o dostępności cyfrowej: 08.04.2020 r.