Deklaracja dostępności

Dostępność strony internetowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Przedszkole nr 148 "Kraina Wartości" w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 148 "Kraina Wartości".

Data publikacji strony internetowej: październik 2017 r.

Data istotnej aktualizacji: 29 marca 2024 r.

Daty poprzednich aktualizacji:

 • 08.04.2020 r.
 • 16.11.2020 r.
 • 12.03.2021 r.
 • 30.03.2022 r.
 • 30.03.2023 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Zdjęcia i grafiki sprzed roku szkolnego 2019/2020 nie posiadają opisu alternatywnego oraz tytułów.
 2. Zdjęcia w galeriach nie posiadają opisu alternatywnego oraz tytułów.
 3. Do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem.
 4. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej, jednak posiadają opis alternatywny.
 5. Nie wszystkie filmy video zamieszczane na stronie posiadają napisy.
 6. Element aktualnie aktywny na stronie nie jest jednoznacznie oznaczony kolorem, podkreśleniem, pogrubieniem.

Dostosowania zastosowane na stronie:

 1. Używanie standardowych skrótów klawiszowych, w tym:
 • r – odświeżanie strony,
 • g potem h – powrót do strony głównej,
 • TAB – zaznaczanie kolejnego elementu,
 • SHIFT + TAB – zaznaczanie poprzedniego elementu,
 • ENTER – przenosi do linkowanej treści,
 • kursor góra – dół – przewijanie strony.
 1. Wtyczka Screen Reader.

Ikona wtyczki znajduje się w lewym górnym rogu strony (ikona osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim). Po kliknięciu otwiera się menu, które oferuje następujące udogodnienia:

 • zmiana tekstu na mowę;
 • odczytanie wybranego fragmentu tekstu poprzez zaznaczenie go i kliknięcie "czytaj";
 • możliwość zatrzymania czytanego tekstu poprzez kliknięcie "pauza/wznów ";
 • możliwość zatrzymania czytanego tekstu poprzez kliknięcie "zatrzymaj";
 • wielokrotne powiększanie czcionki;
 • wielokrotne zmniejszanie czcionki;
 • powrót czcionki do wielkości początkowej;
 • wybór czcionki dla dyslektyków;
 • kontrast w odcieniach szarości, czerni i bieli;
 • powiększanie kursora;
 • zwiększanie odstępów w tekście;
 • zmniejszanie odstępów w tekście;
 • podwyższony kontrast, czarne tło, biała czcionka, wyróżnione nagłówki, linki, zdjęcia;
 • podwyższony kontrast, białe tło, czarna czcionka, wyróżnione nagłówki, linki, zdjęcia;
 • kontrast czarne tło, biała czcionka, czarno-białe grafiki i zdjęcia;
 • kontrast białe tło, czarna czcionka, czarno-białe grafiki i zdjęcia;
 • możliwość regulacji głośności czytanego tekstu (5 poziomów głośności);
 • minimalizowanie paska narzędzi dostępności poprzez ponowne kliknięcie na ikonę;
 • odczytanie tzw. "dziecięcych bazgrołów";
 • każdy obrazek/ilustracja/zdjęcie posiada tekst alternatywny, który może być odczytany przez dowolny czytnik ekranu;
 • każde zdjęcie posiada tytuł, który wyświetla się po najechaniu kursorem na zdjęcie.
 1. Linki podkreślone oraz zaznaczone kolorem.
 2. Każde pole interaktywne, tj. przycisk jest wyposażone w odpowiedni i jednostajny opis.
 3. Brak ruchomych obrazów na stronie.
 4. Wszystkie pliki dostępne cyfrowo.
 5. Strona posiada mapę strony, w której w postaci linków jest uporządkowana cała zawartość strony.
 6. Dostęp alternatywny: Dostęp do wybranych informacji, tj. ogłoszeń, zawiadomień itp. jest również przesyłany odbiorcom w formie elektronicznej, drogą mailową. W razie potrzeby istnieje możliwość odczytania informacji, zawartych w na stronie w placówce przez dyrektora, koordynatora do spraw dostępności lub innego wskazanego pracownika.
 7. Strona jest responsywna, czyli posiada możliwość wyświetlenia treści zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym urządzenia (np. smartfon, tablet) bez utraty treści lub zawartości.
 8. Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Agnieszka Wojas

e-mail: awojas@eduwarszawa.pl

Telefon: 723 850 188

Procedura wnioskowo – skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnej.

Dostępność architektoniczna

Budynek przedszkola nie spełnia norm związanych z dostępnością architektoniczną, ponieważ powstał przed wejściem ustawy o dostępności. Obecnie budynek oraz teren przedszkola są w trakcie remontu i przebudowy. Wejścia do budynku oraz użytkowane korytarze ulegają zmianie w zależności od postępujących prac remontowych.

 1. Obecnie na teren przedszkola można dostać się przez bramę i furtkę od strony ulicy Kazimierzowskiej oraz furtkę od ulicy Falęckiej.
 2. Do budynku prowadzą trzy wejścia: główne wejście frontowe oraz dwa boczne (gospodarcze) po obu stronach budynku.
 3. W budynku nie ma windy, podjazdów, platform, schodołazów.
 4. W budynku znajdują się pochylnie, obecnie wyłączone z użytkowania.
 5. Przy pochylniach oraz schodach brakuje odpowiednich poręczy.
 6. Rozkład budynku uniemożliwia wstęp do wszystkich pomieszczeń.
 7. Aby dostać się do środka budynku, tj: szatni, sal, pomieszczeń administracyjnych oraz kuchni należy pokonać schody.
 8. Przedszkole nie zapewnia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w formie dotykowej, głosowej i wizualnej; informacji o rozkładzie pomieszczeń udziela dyrektor lub wyznaczony pracownik przedszkola.
 9. Na terenie przedszkola oraz w pobliżu nie ma parkingu z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
 10. Budynek nie posiada łazienki dostosowanej do osób niepełnosprawnych.
Dostępność informacyjno-komunikacyjna
 1. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 2. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 3. Przedszkole nie posiada informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 4. Przedszkole posiada na stronie internetowej informacje o zakresie jego działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo; nie zapewnia nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.

Przedszkole zapewnia komunikację na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami związanymi z niepełnosprawnością ruchową za pomocą technologii informacyjnych, takich, jak kontakt poprzez maile, telefony, smsy, mmsy, video rozmowy lub bezpośrednio przez zawiadomienie przez osobę wnioskującą pracownika przedszkola o konieczności obsługi osoby z niepełnosprawnością ruchową przy wejściu do budynku.

Data publikacji powyższej informacji o dostępności: 29.03.2024 r.