Deklaracja dostępności

Dostępność strony internetowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Przedszkole nr 148 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 148.

Data publikacji strony internetowej: październik 2017 r.

Data istotnej aktualizacji: marzec 2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Zdjęcia i grafiki sprzed roku szkolnego 2019/2020 nie posiadają opisu alternatywnego oraz tytułów.
 2. Zdjęcia w galeriach nie posiadają opisu alternatywnego oraz tytułów.
 3. Do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem.
 4. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej, jednak posiadają opis alternatywny.
 5. Nie wszystkie filmy video zamieszczane na stronie posiadają napisy.
 6. Element aktualnie aktywny na stronie nie jest jednoznacznie oznaczony kolorem, podkreśleniem, pogrubieniem.

Dostosowania zastosowane na stronie:

 1. Używanie standardowych skrótów klawiszowych, w tym:
 • r – odświeżanie strony,
 • g potem h – powrót do strony głównej,
 • TAB – zaznaczanie kolejnego elementu,
 • SHIFT + TAB – zaznaczanie poprzedniego elementu,
 • ENTER – przenosi do linkowanej treści,
 • kursor góra – dół – przewijanie strony.
 1. Wtyczka Screen Reader.

Ikona wtyczki znajduje się w lewym górnym rogu strony (ikona osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim). Po kliknięciu otwiera się menu, które oferuje następujące udogodnienia:

 • zmiana tekstu na mowę:
 • odczytanie wybranego fragmentu tekstu poprzez zaznaczenie go i kliknięcie "czytaj",
 • możliwość zatrzymania czytanego tekstu poprzez kliknięcie "zatrzymaj/pauza",
 • możliwość regulacji głośności czytanego tekstu (5 poziomów głośności),
 • odczytanie tzw. "dziecięcych bazgrołów";
 • każdy obrazek/ilustracja/zdjęcie posiada tekst alternatywny, który może być odczytany przez dowolny czytnik ekranu;
 • każde zdjęcie posiada tytuł, który wyświetla się po najechaniu kursorem na zdjęcie;
 • wielokrotne powiększanie i zmniejszanie czcionki oraz powrót do wielkości początkowej;
 • wybór czcionki dla dyslektyków;
 • kontrast w odcieniach szarości, czerni i bieli;
 • powiększanie kursora;
 • zwiększanie i zmniejszanie odstępów w tekście;
 • podwyższony kontrast, czarne tło, biała czcionka, wyróżnione nagłówki, linki, zdjęcia;
 • podwyższony kontrast, białe tło, czarna czcionka, wyróżnione nagłówki, linki, zdjęcia;
 • kontrast czarne tło, biała czcionka, czarno-białe grafiki i zdjęcia;
 • kontrast białe tło, czarna czcionka, czarno-białe grafiki i zdjęcia;
 • minimalizowanie paska narzędzi dostępności poprzez ponowne kliknięcie na ikonę.
 1. Linki podkreślone oraz zaznaczone kolorem.
 2. Każde pole interaktywne, tj. przycisk jest wyposażone w odpowiedni i jednostajny opis.
 3. Brak ruchomych obrazów na stronie.
 4. Wszystkie pliki dostępne cyfrowo.
 5. Strona posiada mapę strony, w której w postaci linków jest uporządkowana cała zawartość strony.
 6. Dostęp alternatywny: Dostęp do wybranych informacji, tj. ogłoszeń, zawiadomień itp. jest również przesyłany odbiorcom w formie elektronicznej, drogą mailową. W razie potrzeby istnieje możliwość odczytania informacji, zawartych w na stronie w placówce przez dyrektora, koordynatora do spraw dostępności lub innego wskazanego pracownika.
 7. Strona jest responsywna, czyli posiada możliwość wyświetlenia treści zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym urządzenia (np. smartfon, tablet) bez utraty treści lub zawartości.
 8. Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Agnieszka Wojas

e-mail: awojas@edu.um.warszawa.pl

Telefon: 723 850 188

Procedura wnioskowo – skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnej.

Dostępność architektoniczna

Budynek przedszkola nie spełnia norm związanych z dostępnością architektoniczną, ponieważ powstał przed wejściem ustawy o dostępności. Obecnie budynek oraz teren przedszkola są w trakcie remontu i przebudowy. Wejścia do budynku oraz użytkowane korytarze ulegają zmianie w zależności od postępujących prac remontowych.

 1. Obecnie na teren przedszkola można dostać się przez bramę i furtkę od strony ulicy Kazimierzowskiej oraz furtkę od ulicy Falęckiej.
 2. Do budynku prowadzą trzy wejścia: główne wejście frontowe oraz dwa boczne (gospodarcze) po obu stronach budynku.
 3. W budynku nie ma windy, podjazdów, platform, schodołazów.
 4. W budynku znajdują się pochylnie, obecnie wyłączone z użytkowania.
 5. Przy pochylniach oraz schodach brakuje odpowiednich poręczy.
 6. Rozkład budynku uniemożliwia wstęp do wszystkich pomieszczeń.
 7. Aby dostać się do środka budynku, tj: szatni, sal, pomieszczeń administracyjnych oraz kuchni należy pokonać schody.
 8. Przedszkole nie zapewnia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w formie dotykowej, głosowej i wizualnej; informacji o rozkładzie pomieszczeń udziela dyrektor lub wyznaczony pracownik przedszkola.
 9. Na terenie przedszkola oraz w pobliżu nie ma parkingu z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
 10. Budynek nie posiada łazienki dostosowanej do osób niepełnosprawnych.
Dostępność informacyjno-komunikacyjna
 1. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 2. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 3. Przedszkole nie posiada informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 4. Przedszkole posiada na stronie internetowej informacje o zakresie jego działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo; nie zapewnia nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.

Przedszkole zapewnia komunikację na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami związanymi z niepełnosprawnością ruchową za pomocą technologii informacyjnych, takich, jak kontakt poprzez maile, telefony, smsy, mmsy, video rozmowy lub bezpośrednio przez zawiadomienie przez osobę wnioskującą pracownika przedszkola o konieczności obsługi osoby z niepełnosprawnością ruchową przy wejściu do budynku.

Data publikacji powyższej informacji o dostępności: 12.03.2021 r.

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Przedszkole nr 148 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 148.

Data publikacji strony internetowej: październik 2017 r.

Data istotnej aktualizacji: listopad 2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Zdjęcia i grafiki sprzed roku szkolnego 2019/2020 nie posiadają opisu alternatywnego.
 2. Zdjęcia w galeriach nie posiadają opisu alternatywnego.
 3. Do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem.
 4. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej, jednak posiadają opis alternatywny.

Dostosowania zastosowane na stronie:

Dostosowania zastosowane na stronie:

 1. Używanie standardowych skrótów klawiszowych, w tym:
 • r – odświeżanie strony,
 • g potem h – powrót do strony głównej,
 • TAB – zaznaczanie kolejnego elementu,
 • SHIFT + TAB – zaznaczanie poprzedniego elementu,
 • ENTER – przenosi do linkowanej treści,
 • kursor góra – dół – przewijanie strony.
 1. Wtyczka Screen Reader:
 • zmiana tekstu na mowę:
 • odczytanie tekstu alternatywnego obrazka lub grafiki poprzez najechanie niego kursorem,
  odczytanie wybranego fragmentu tekstu poprzez zaznaczenie go i kliknięcie "czytaj"
 • skrót klawiszowy "P"
 • możliwość zatrzymania czytanego tekstu poprzez kliknięcie "zatrzymaj" - skrót klawiszowy "E"
 • możliwość regulacji głośności czytanego tekstu,
 • wielokrotne powiększanie i zmniejszanie czcionki oraz powrót do wielkości początkowej - skrót klawiszowy "O" i "U"
 • wybór czcionki dla dyslektyków - skrót klawiszowy "D"
 • kontrast w odcieniach szarości, czerni i bieli,
 • powiększanie kursora - skrót klawiszowy "W"
 • zwiększanie i zmniejszanie odstępów w tekście - skrót klawiszowy "M" i "N"
 • podwyższony kontrast, czarne tło, biała czcionka, wyróżnione nagłówki, linki, zdjęcia - skrót klawiszowy "H"
 • podwyższony kontrast, białe tło, czarna czcionka, wyróżnione nagłówki, linki, zdjęcia - skrót klawiszowy "J" i "K"
 • kontrast czarne tło, biała czcionka, czarno-białe grafiki i zdjęcia;
 • kontrast białe tło, czarna czcionka, czarno-białe grafiki i zdjęcia;
 • minimalizowanie paska narzędzi dostępności - skrót klawiszowy "L"
 1. Linki podkreślone oraz zaznaczone kolorem.
 2. Brak ruchomych obrazów na stronie.
 3. Wszystkie pliki dostępne cyfrowo.
 4. Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Agnieszka Wojas

e-mail: awojas@edu.um.warszawa.pl

Telefon: 723 850 188

Procedura wnioskowo – skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Data publikacji powyższej informacji o dostępności cyfrowej: 16.11.2020 r.

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Przedszkole nr 148 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 148.

Data publikacji strony internetowej: październik 2017 r.

Data istotnej aktualizacji: marzec 2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Zdjęcia i grafiki sprzed roku szkolnego 2019/2020 nie posiadają opisu alternatywnego.
 2. Zdjęcia w galeriach nie posiadają opisu alternatywnego.
 3. Aktualności sprzed roku 2019/2020 można wysłuchać w całości, bez podziału na akapity.
 4. Do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem.
 5. Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
 6. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej, jednak posiadają opis alternatywny.

Dostosowania zastosowane na stronie:

 1. Używanie standardowych skrótów klawiszowych, w tym:
 • r – odświeżanie strony,
 • g potem h – powrót do strony głównej,
 • TAB – zaznaczanie kolejnego elementu,
 • SHIFT + TAB – zaznaczanie poprzedniego elementu,
 • ENTER – przenosi do linkowanej treści,
 • kursor góra – dół – przewijanie strony.
 1. Wtyczka SOGO Accessibility
 • Podwyższony kontrast, czarne tło, biała czcionka, wyróżnione nagłówki, linki;
 • Podwyższony kontrast, białe tło, czarna czcionka, wyróżnione nagłówki, linki;
 • Kontrast czarne tło, biała czcionka, czarno-białe grafiki i zdjęcia;
 • Kontrast białe tło, czarna czcionka, czarno-białe grafiki i zdjęcia;
 • Zatrzymanie animowanych elementów strony;
 • Możliwość powiększania czcionki na stronie;
 • Podkreślone i zaznaczone linki.
 1. Zmiana tekstu na mowę

Możliwość wysłuchania tekstu przy każdym akapicie.

 1. Wszystkie pliki dostępne cyfrowo.
 2. Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Agnieszka Wojas

e-mail: awojas@edu.um.warszawa.pl

Telefon: 723 850 188

Procedura wnioskowo – skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Data publikacji powyższej informacji o dostępności cyfrowej: 08.04.2020 r.