ZADANIA DLA MRÓWECZEK

Drogie Mróweczki, zachęcamy was do wspólnych z rodzicami zabaw, przygotowywanych i proponowanych przez wasze Panie: Patrycję i Iwonę.

Piątek 15.05.2020 r.

CALINECZKA W ŁUPINIE ORZECHA

Cele:

 • rozwijanie wyobraźni,
 • czerpanie radości z zabawy,
 • kształtowanie umiejętności wyciszenia się i koncentracji uwagi.

Rodzicu, poproś dziecko, by ilustrowało ruchem, gestem i mimiką sytuacje, które mu opiszesz:

 • Jesteś malutkim kwiatkiem, który rozwija się, rośnie, rozchyla płatki i staje się coraz większy.
 • Jesteś dziewczynką, którą zaczarowała wróżka. Zaczynasz się zmniejszać, malejesz coraz bardziej i zmieniasz się w maleńka dziewczynkę, która mieści się w łupinie orzecha.
 • Jesteś jaskółką, fruwasz bardzo wysoko, coraz wyżej i wyżej, aż nagle uderzyłaś/eś skrzydełkiem w gałązkę i zraniłaś/eś się, opadasz z sił, spadasz na ziemię.

Poproś dziecko, by zrobiło pracę plastyczną pt. "Calineczka w łupinie orzeszka”.

Potrzebujesz: łupinkę orzecha włoskiego (jeżeli nie masz to dziecko może zrobić z plasteliny), plastelinę i materiał wielkości 2 cm x 2 cm.

Przypomnij dziecku, że Calineczka była tak malutka, że zmieściła się w łupince orzecha. Poniżej przesyłam instrukcję. Życzę dobrej zabawy!

PORA NA GIMNASTYKĘ

Cele:

 • ćwiczenie dużych grup mięśniowych,
 • kształtowanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • kształtowanie zwinności.

"Kotki" – zabawa z elementem czworakowania

Dziecko (kotek) chodzi wokół miski z mlekiem. Na sygnał "miska z mlekiem” wykonuje siad klęczny, opiera się nad przedramionach, pochyla nisko i pije mleczko.

Ćwiczenie z piłką

Poproś dziecko, by stanęło w małym rozkroku, trzymając piłkę oburącz. Na sygnał "stopy” zadaniem dziecka jest włożyć piłkę między stopy, wyprostować się i klasnąć w dłonie na wysokości oczu. Następnie musi wykonać skłon i podnieść piłkę w górę. Powtórz ćwiczenie 3 razy.

Czwartek 14.05.2020 r. 

MIESZKANIE KRETA

Cele:

 • doskonalenie przeliczania zbiorów,
 • doskonalenie umiejętności dobierania przedmiotów w pary,
 • rozumienie i wykonywanie poleceń słownych.

Rodzicu, przypomnij dziecku, że w baśni sąsiadem myszki był stary Kret, któremu tak bardzo spodobała się Calineczka, że wybudował korytarz łączący dom myszki i z jego domem.

Zapytaj dziecko, czy wie, jak nazywa się domek Kreta? Wyjaśnij, że dom kreta nazywa się kretowisko i często występuje wzdłuż linii podziemnego korytarza. Pokaż dziecku, jeżeli masz taką możliwość, zdjęcia lub ilustracje kretowiska.

Poproś dziecko, by zrobiło ćwiczenia z karty pracy: Zapytaj ile kretów znajduje się na rysunku? Ile kretowisk jest na rysunku? Poproś dziecko, by połączyło kreta z jego domkiem i powiedziało, czy wystarczyło domków dla wszystkich kretów? Jeżeli domków jest za mało poproś, by dorysowało brakującą ilość kretowisk.

PORA NA GIMNASTYKĘ

Cele:

 • ćwiczenie ramion,
 • ćwiczenie dużych grup mięśniowych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

Ćwiczenie wyprostne

Poproś dziecko, by wykonało przysiad, a następnie powoli wstało, wznosząc ręce do góry. Powtórz ćwiczenie 5 razy.

Ćwiczenie ramion

Poproś dziecko, by usiadło w siadzie skrzyżnym z wyciągniętymi w bok ramionami. Zadaniem dziecka jest uderzyć lekko palcami o podłogę i dwa razy klasnąć w dłonie nad głową.

Środa 13.05.2020 r. 

ODGŁOSY ZWIERZĄT

Cele:

 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze,
 • ćwiczenie koncentracji i uwagi.

Rodzicu, wyjaśnij dziecku, że w baśniach zwierzęta mówią ludzkim głosem, ale w rzeczywistości zwierzątka wydają specyficzne dźwięki. Zaproś dziecko do zabawy z dźwiękiem.

Przeczytaj dziecku wiersz, następnie przeczytaj go ponownie do momentu ,,…wydaje dźwięk...”. Zadaniem dziecka jest określić, jaki dźwięk wydaje konkretne zwierzątko.

Porozcinaj obrazki z załącznika i połóż je na podłodze. Wymieniaj dziecku konkretne dźwięki np. "kwa, kwa". Zadaniem dziecka jest uderzyć packą na muchy zwierzątko, które wydaje taki dźwięk.

Włącz nagranie z odgłosami zwierząt. Zadaniem dziecka jest odgadnąć, jakie to zwierzę?

Zwierzęta i onomatopeje:

 • Kaczka wydaje dźwięk "kwa, kwa”.
 • Szczur wydaje dźwięk "skłik, skłik”.
 • Owca wydaje dźwięk "bee, bee”.
 • Kotek wydaje dźwięk "miau, miau”.
 • Ptak wydaje dźwięk "ćwir, ćwir”.
 • Wąż wydaje dźwięk "hiisssssssss, hissssssss”.
 • Pies wydaje dźwięk "hau, hau”.
 • Świnka wydaje dźwięk "kwik, kwik”.
 • Żaba wydaje dźwięk "kum, kum”.
 • Pszczoła wydaje dźwięk "bzzzzz, bzzzz”.

PORA NA GIMNASTYKĘ

Cele:

 • ćwiczenie równowagi,
 • wzmocnienie kończyn dolnych,
 • rozwój sprawności ruchowej.

"Podaj mi kartkę" – zabawa z elementem równowagi

Daj dziecku kartkę papieru, połóż tę kartkę na wyciągniętej w przód dłoni dziecka. Zadaniem dziecka jest przejść odcinek 2-4 m bez poprawiania kartki na dłoni.

"Piłeczki" – zabawa skoczna

Odbijaj piłkę od podłogi, zadaniem dziecka jest odbijać się, jak piłeczka. Po kilku podskokach poproś dziecko, by naśladowało rękami ruch odbijania piłki. Następnie powtórz podskoki.

Wtorek 12.05.2020 r.

MOTYL

Cele:        

 • rozwijanie kreatywności podczas wyobrażania sobie motyli,                  
 • doskonalenie koncentracji i uwagi,            
 • pogłębianie wiedzy przyrodniczej związanej z motylami.

Rodzicu, powiedz dziecku, że w baśni H.Ch Andersena Calineczce pomógł motyl, którego przywiązała do liścia, by mogła szybciej popłynąć. Pokaż dziecku kilka obrazków ukazujących ten epizod i ilustracje ukazujące motyle. Zwróć uwagę na symetryczny układ skrzydeł motyla.

Poproś dziecko, by zamknęło oczy i wyobraziło sobie, jak mógł wyglądać motyl, który uratował Calineczkę. Następnie poproś, by pokolorowało motyla według wskazówek. 

 1. Złóż kartkę z bloku rysunkowego na pół, dociśnij zagięcie i rozłóż kartkę. Na zgięciu namaluj tułów motyla, a po prawej lub lewej stronie pomaluj skrzydła motyla, za pomocą gąbeczki zanurzonej w farbie. Następnie delikatnie złóż i dociśnij kartkę. Po rozłożeniu, powinieneś otrzymać symetryczne odbicie skrzydła. 
 2. Na zakończenie wytnij motyla i przywiąż do niego nitkę.

PORA NA GIMNASTYKĘ

Cele:            

 • doskonalenie orientacji przestrzennej,            
 • zaspokojenie podstawowej potrzeby ruchu,          
 • ćwiczenie wytrzymałości.

"Złap motyla" – zabawa bieżna

Przywiąż motyla do drążka lub patyczka. Biegnij z motylkiem, trzymając go w ręce. Motyl fruwa w powietrzu, zadaniem dziecka jest go schwytać.

"Idź uważnie" – zabawa z elementem równowagi

Wyznacz na podłodze (np. taśmą malarską) dróżkę (szerokość 30cm, długość 3 m). Rozłóż na dróżce drobne przedmioty, np. klocki, woreczki. Poproś dziecko, by przeszło po dróżce, omijając przedmioty. Powtórz ćwiczenie 3 razy.

Poniedziałek 11.05.2020 r.

HISTORIA CALINECZKI

Cele:

 • ćwiczenie pamięci,
 • ćwiczenie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi,
 • rozwijanie myślenia logicznego.

Rodzicu, obejrzyj z dzieckiem książki (najlepiej z baśniami). Porozmawiajcie o tym, jak należy szanować książki? (nie wyrywamy kartek, nie kładziemy książek przy jedzeniu, nie rzucamy nimi itp.) i w jakich miejscach możemy je spotkać? (biblioteka, księgarnia, sklep).

Następnie zapytaj dziecko, jaka jest jego ulubiona książka?

Zaproś dziecko do obejrzenia baśni o Calineczce.

Porozmawiaj z dzieckiem o treści baśni.

 • Jak Calineczka znalazła się w domu u starszej Pani?
 • Jakie zwierzątka spotkała Calineczka?
 • Jak uważasz, co by się wydarzyło, gdyby ropucha nie wykradła Calineczki?
 • Czy uważasz, że Calineczka byłaby szczęśliwa z Kretem?

Przypomnij dziecku cechy prawdziwego przyjaciela i poproś, by określiło zachowanie zwierząt, jakie spotkała Calineczka (Ropucha, Rybki, Chrabąszcz, Myszka, Kret, Jaskółka). Czy zwierzątko było przyjazne i dobre dla Calineczki, czy nieprzyjazne?

Poproś, by dziecko uzasadniło swoją wypowiedź, np.: Ropucha była nieprzyjazna i niemiła, ponieważ porwała Calineczkę z jej domu, nie pomogła jej, chciała, by jej syn ożenił się z Calineczką, bez jej zgody. W razie trudności zadaj dziecku pytania pomocnicze: Czy zwierzątko było pomocne, uprzejme, troskliwe, opiekuńcze, prawdomówne?

Na zakończenie poproś dziecko, by na karcie pracy otoczyło pętlą tylko te zwierzątka, które spotkała Calineczka na swojej drodze i pokolorowało je.

PORA NA GIMNASTYKĘ

Cele:

 • wzmocnienie mięśni grzbietu,
 • doskonalenie koordynacji ruchów rąk,
 • doskonalenie zręczności.

Złap Myszkę za ogon

Ćwiczenie z elementem bieżnym. Przełóż dziecku przez pasek lub gumkę od spodni szarfę lub szalik (to jest ogon myszki). Zadaniem dziecka (myszki) jest uciekać tak, by inny członek rodziny nie złapał go za ogon.

Podawanie piłki górą

Stań z dzieckiem na podłodze jedno za drugim w rozkroku. Pierwsza osoba podaje piłkę nad głową do tyłu. Powtórz 3 razy. Zabawę możesz przeprowadzić z podaniem piłki do tyłu i do przodu.

Piątek 08.05.2020 r.

MÓJ BOHATER

Cele:

 • rozwijanie wyobraźni,
 • rozwijanie małej motoryki,
 • wyrażanie świata poprzez ekspresje twórczą.

Zabawa rytmiczna „Wdech to ja…”

Wdech – to ja (dziecko i rodzic wskazują na siebie)
Wydech – ty (wskazują na partnera)
Raz (uderzają w swoje kolana)
I (wykonują jedno klaśniecie)
Dwa (uderzają w dłonie partnera)
Raz, dwa, trzy (trzykrotnie uderzają w dłonie partnera)

Zadanie plastyczne „Mój bohater”

Waszym zadaniem dzisiaj jest narysowanie/ namalowanie kogoś, kto dla Was jest bohaterem. Czyli kogoś, kto ratuje komuś życie, kto pomaga innym, kto robi coś, co bardzo Wam się podoba i jest dobre. Gdy już to zrobicie, opowiedzcie rodzicom, kto nim jest i dlaczego wybraliście właśnie tę osobę.

PORA NA GIMNASTYKĘ

Cele:

 • ćwiczenie skoczności,
 • ćwiczenie mięśni brzucha,
 • ćwiczenie mięśni stóp.

Kangury i zające

Potrzebne będą puste kartony po mleku lub soku. Dziecko i rodzic stają naprzeciw siebie w dalekiej odległości. Dziecko wkłada karton po mleku między kolana, rodzic w siadzie podpartym kładzie karton na uda. Na hasło "start" obie strony w tym samym czasie zaczynają podskoki w swoim kierunku. Kangur i zając podskakują do momentu spotkania się.

Kto wyżej

Potrzebny będzie karton. Rodzic unosi jak najwyżej karton, dziecko próbuje go odebrać, wykonując wysokie podskoki. Następuje zamiana ról, dziecko unosi karton jak najwyżej, zaś rodzic w siadzie, próbuje go dosięgnąć.

Kto wyżej rzuci?

Dziecko w siadzie skulnym, z rękami opartymi z tyłu o podłogę, chwyta maskotkę stopami i podrzuca ją jak najwyżej.

Czwartek 07.05.2020 r.

DAWKA WITAMIN W LICZBACH

Cele:

 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie małej motoryki,
 • rozwijanie umiejętności korzystania z wagi.

Zabawa „Co jest w worku?” – zagadki dotykowe

Do worka należy schować różne przedmioty (mogą to być zabawki, owoce, warzywa itp.). Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, co dotyka. Nie można podglądać przedmiotów w worku, można zasłonić dziecku oczy chustką. Rodzic również wykonuje to zadanie.

Zagadnij o czym mowa!
Mieszka w owocach,
Mieszka w warzywach
I wiele witamin
Ten płyn w sobie skrywa. (sok)

Zabawa matematyczna w kuchni  – sałatka owocowa

Zróbcie sałatkę z owoców, które najbardziej lubicie. Może to być: banan, jabłko, pomarańcza, winogrono, brzoskwinia. Gdy będziecie szykować sałatkę ważne jest, byście podawali ilość składników. Np. dwa banany, jedno jabłko, pół pomarańczy, 6 winogron i trzy połówki brzoskwini.

Dodatkowo gdy będziecie kroić owoce – policzcie, na ile kawałków je pokroiliście. Jeśli posiadacie wagę kuchenną w domu, możecie najpierw zważyć wszystkie owoce przed pokrojeniem, a na koniec zważyć waszą sałatkę. Zobaczcie, co się zmieniło.

PORA NA GIMNASTYKĘ

Cele:

 • ćwiczenie mięśni stopy,
 • ćwiczenie dużych grup mięśniowych.

Połóż maskotkę za głową

Dziecko leży na plecach, z nogami ugiętymi w kolanach i rękoma wzdłuż tułowia. Chwyta stopami maskotkę i wykonując leżenie przewrotne, stara się położyć maskotkę za głową.

„Do kosza”

Potrzebna wstążka lub sznurek – Dziecko stoi przed koszem, na podłodze przed nim leży sznurek, chwyta go palcami stóp i przenosi z podłogi do kosza.

Toczenie

Potrzebna będzie butelka plastikowa. Dziecko stoi w lekkim rozkroku, kładzie plastikową butelkę przed sobą, na przemian raz lewą, raz prawą stopą toczy butelkę w przód i tył. Dziecko podąża za butelką podskakując na jednej nodze.

Środa 06.05.2020 r.

DZIELNI RATOWNICY

Cele:

 • zapoznanie z zawodem pielęgniarki, lekarza,
 • rozwijanie uważnego słuchania,
 • rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania.

Zabawa „Linoskoczek” – zabawa równoważna

Zamieniamy pokój w cyrk. Na środku „areny cyrkowej” rodzic rozkłada długi sznurek/ skakankę. Dziecko wchodzi na równoważnię. Stara się balansować rękami i ciałem w taki sposób, aby nie spaść z równoważni. Dla utrudnienia można dodać, by po każdym kroku dziecko uginało kolano.

Posłuchajcie piosenki o wirusie: „Przegoń wirusa” Śpiewających Brzdąców:

Stuk puk,
stuk puk,
wirus jest u drzwi.

Puk, puk, puk, puk,
prędko otwórz mi.

Nie, nie, nie, nie,
nie otworze ci,
ty wirusie jesteś bardzo zły.

Lecz tak czasami zdarzyć się może,
że przyjdzie wirus o pewnej porze,
ty go nie widzisz,
więc ręce myj.
Tym go przestraszysz,
ucieknie w mig.

Tup, tup, tup, tup,
wirus skrada się.
T
ak, tak, tak, tak,
wpuść do siebie mnie.
Nie, nie, nie, nie,
nie chce chorym być,
ty wirusie jesteś bardzo zły

Lecz tak czasami zdarzyć się może,
że przyjdzie wirus o pewnej porze,
ty go nie widzisz,
więc ręce myj.
Tym go przestraszysz,
ucieknie w mig.

Zagadki na dzisiaj

Ma pracę bardzo odpowiedzialną,
Bo chorymi się opiekuje.
Pobiera krew do badania
I lekarzom asystuje. (Pielęgniarka)

Kiedy jesteś chory
dokładnie osłucha.
Zajrzy do gardła,
zajrzy do ucha. (Lekarz)

Opowiadanie J.Thomas-Bilstein „Dzielni ratownicy”

Posłuchajcie teraz opowiadania o dzielnych ratownikach, a potem spróbujcie odpowiedzieć na kilka pytań.

W piękny zimowy poranek błękitny króliczek biegł z sankami na górkę. Po drodze zobaczył niedźwiadka Dodusia. „Jak on dziwnie stoi” – pomyślał króliczek. „Trzyma pod pachą jakiś kij, a drugą łapką opiera się o drzewo”.
– Co ci się stało? – spytał niedźwiadka.
– Skaleczyłem łapę. Czy mógłbyś...
Doduś nie skończył zdania, ponieważ króliczek już był przy niedźwiadku i podtrzymywał go.
– Koledzy! Doduś jest ranny! – zawołał króliczek. – Pomóżcie mi zaprowadzić chorego do lekarza, który mieszka w górach.
Przyjaciele króliczka: borsuk, wiewiórka i myszka ostrożnie ułożyli go na sankach i ruszyli w drogę. Podróż nie była łatwa. Sanki z niedźwiadkiem były ciężkie, a ścieżki ośnieżone i pokryte lodem. Zwierzątka nie dawały jednak za wygraną. Dowiodły, że są bardzo odważne. Jak prawdziwi ratownicy! Wreszcie po wielu trudach ujrzeli z daleka potężny dąb. A w tym dębie była ogromna dziupla. Jak się domyślacie, w dziupli mieszkał pan doktor.
– Udało się nam! Udało! – krzyczał króliczek, uśmiechając się radośnie.
– Oczywiście, przecież nie jesteśmy kruszynkami, prawda? Gimnastykujemy się i zdrowo odżywiamy, dlatego mamy dużo siły – powiedział borsuk do wiewiórki.
Błękitny króliczek zapukał grzecznie. Nie wiadomo dlaczego cała grupa, nie czekając na odpowiedź, wpadła do domu. Na dodatek nieproszeni goście wcale nie zachowywali się cicho.
– Co to? Napad? – zagrzmiał niedźwiedź, właściciel domu.
– Nie, my tylko z chorym do pana doktora, niedźwiadek skaleczył łapę – wyjaśnił pośpiesznie króliczek.
– Dodusiu, wnuczku mój kochany, skąd się tu wziąłeś? – rozłożył łapy pan doktor. – Co też ja mówię? Przecież widzę, że te krzykacze cię tu przywiozły.
– Ależ dziadziu, oni są moimi najlepszymi kolegami – bronił przyjaciół Doduś.
– Przecież widzę! – zawołał pan doktor. – Takie zmęczone, biedactwa, ale co z tobą?! Połóżcie niedźwiadka szybko na stół – powiedział i zaczął oglądać ranę. – Nie bój się, Dodusiu, zaraz cię uśpię, a potem zszyję ci łapę i nie będzie bolało – dodał doktor, głaskając małego pacjenta po głowie. Króliczek, wiewiórka , myszka i borsuk usiedli w kąciku i odpoczywali po trudach podróży. Pan doktor zaś zabrał się do pracy i założył niedźwiadkowi cztery szwy na kolanie.
– Hurrraaa! Operacja się udała! – wrzasnęła radośnie czwórka przyjaciół, aż uśpiony Doduś zerwał się
na równe nogi. Trzeba dodać: zdrowe nogi!
– A nie mówiłem, że krzykacze? – uśmiechnął się pan doktor. Mali ratownicy zjedli podwieczorek i szybko pożegnali się z przemiłym panem doktorem. Musieli zdążyć do swoich domów przed nocą.

 • Co się stało niedźwiadkowi? Kto mu pomógł?
 • Do kogo zawiozły Dodusia zwierzątka?
 • Co zrobił Pan doktor?
 • Co sądzicie o tych dzielnych ratownikach?
 • Czy samemu też byście byli w stanie pomóc komuś, kto byłby ranny?

PORA NA GIMNASTYKĘ

Cele:

 • ćwiczenia tułowia,
 • ćwiczenia prawidłowego oddechu,
 • wzmacnianie kręgosłupa.

Ćwiczenie tułowia – skręty „Nakręcanie bączka”

Dziecko stoi w rozkroku, ręce trzyma na biodrach. Wykonuje skręty tułowia w lewo i tył, w prawo i tył. Po kilku skrętach bieg na palcach wkoło w lewą i prawą stronę.

Ćwiczenia oddechowe „Miś na wyrzutni”

Leżenie na plecach, nogi zgięte, wsparte stopami o podłogę. Ręce z maskotką na brzuchu. Rytmiczne podnoszenie maskotki w górę i powolny powrót do pozycji wyjściowej. Ruchy rąk z maskotką łączymy z rytmicznym oddychaniem. Maskotka w górze – wdech nosem, maskotka w dole wydech ustami.

Wzmacnianie mięśni kręgosłupa „Startowanie samolotów”

Daleko na lotnisku startują samoloty. Z leżenia na brzuchu dziecko unosi na krótko głowę i rękami pod brodą naśladuje obracanie śmigła – zataczając kółeczka rękami.

Wtorek 05.05.2020 r.

SPORT TO ZDROWIE – ROBIMY CIĘŻARKI

Cele:

 • rozwijanie współpracy z rodzicem,
 • budowanie zdrowych nawyków,
 • rozwijanie małej motoryki,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności odczytywania znaków – 1, 2.

Zabawa „Żonglerka” – zabawa rzutna i chwytna z przyborami

Na początek dziecko otrzymuje jedną piłeczkę i podrzuca ją jedną ręką, a drugą łapie. Rodzic może robić to samo. Następnie rodzic i dziecko stają naprzeciwko siebie i rzucają piłeczkę na przemian, starając się jej nie upuścić. Gdy zadanie będzie dobrze szło, można je utrudnić dodając drugą piłeczkę.

Zabawa daje dużo radości i śmiechu!

Zadanie plastyczne na dzisiaj

Potrzebne materiały:

 • puste dwie butelki plastikowe,
 • farby,
 • marker,
 • woda/ ryż/ kasza/ fasola.

Ruch to zdrowie. Ale, żeby móc ćwiczyć potrzebujemy narzędzi. Dziś stworzycie swoje własne ciężarki do ćwiczeń. Potrzebujecie do tego dwóch butelek plastikowych. Najpierw pomalujcie je farbami. Postarajcie się, by były one jak najbardziej kolorowe. Gdy już butelki wyschną, napiszcie na nich markerem 1 i 2. Następnie musicie do nich coś wrzucić lub dolać, tak, by były cięższe. Może to być kasza, ryż, fasola lub po prostu woda. Gdy to zrobicie, dobrze zakręćcie swoje butelki tak, żeby nic z nich nie wyleciało. I gotowe. Poćwiczcie teraz trochę z nimi i sprawdźcie, czy są ciężkie. Rodzicu, możesz używać określeń: podnieś butelkę 1 nad głowę, a butelkę 2 na dole.

PORA NA GIMNASTYKĘ

Cele:

 • ćwiczenia tułowia,
 • rozwijanie równowagi,
 • rozwijanie dużych grup mięśniowych.

Ćwiczenia skłony boczne „Waga”

Dziecko stoi w rozkroku, ramiona w dół, dłonie lekko przylegają końcami palców do uda. Dziecko przesuwa ręce po udzie do kolana i drugą ręką po przeciwnej stronie.

Ćwiczenie dużych grup mięśniowych „Zabawa z gazetą” wg C.Orffa

Zadaniem dziecka jest wzięcie gazety i wydobycie z niej jakiegoś dźwięku. Dźwięków staramy się nie powtarzać, np. darcie, zwijanie, stukanie, pocieranie, potrząsanie, podrzucanie. Dziecko siedzi na dywanie i rytmicznie drze brzeg gazety tworząc frędzle w rytm wyliczanki „Idzie rak” – jeden pasek – „nieborak” – drugi pasek, „jak uszczypnie” – trzeci pasek, „będzie znak” – czwarty pasek.

Ćwiczenie równoważne wg C.Orffa „Taniec z gazetą”

Taniec z gazetą na głowie, brzuchu, plecach, rękach itp. w rytm melodii – dowolnej, którą dziecko lubi.

Powodzenia!

Poniedziałek 04.05.2020 r.

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

Cele:

 • odczytywanie zagadek słownych,
 • budowanie zdrowych nawyków,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • rozwijanie małej motoryki.

Zabawa paluszkowa "Niezapominajki" (M. Nowak)

Niebieskie kwiatuszki dziś się rozwinęły (dzieci zaciskają dłonie w pięści, a następnie je otwierają)
i Pani Wiośnie się pokłoniły. (prostują dłonie i uginają je w nadgarstkach)
Żółtym oczkiem na świat patrzą. (tworzą kółko z palca wskazującego i kciuka, przykładają je do oka)
Może motyla dziś zobaczą? (stykają się dłonie w nadgarstkach i poruszają palcami)

Posłuchajcie piosenki „O zdrowiu” – P. Rubik. Niech doda Wam siły na resztę dnia.

Opowiem wam historię,
Jak warto dbać o zdrowie,
Codziennie już od rana,
Mam siły do biegania.
Witamin dużo zjadam,
To babci dobra rada,
Jem świeżo, kolorowo,
Mam buzię bardzo zdrową.

Refren:
Czy zielone, czy bordowe,
Jedz warzywa, bo są zdrowe,
Smakowite i pachnące,
Pozłacane słońcem.
La, la, la, la...

Ćwiczenia, ważna sprawa,
Z tym dobra jest zabawa,
Wymachy nogą prawą,
I lewą równie żwawo,
Przysiady, skok do góry,
Skaczemy jak kangury,
Rozciągam się i pływam,
Muzyka mnie porywa.

Refren
Witamina A i E,
Naszym oczkom pomóc chce,
Witamina C i B
Odpornością zajmie się,
Witamina K i D
Kościom służyć chce.
Śniadanie zawsze z rana,
I proszę bez gadania,
Obiady zjadaj grzecznie,
I wodę pij koniecznie,
A wszystko to dlatego,
Że warto jest, kolego,
Jeść zdrowo, kolorowo,
I ćwiczyć zawsze z głową.
Refren.

Zagadka na dziś

Mówi się o nim, że jest szlachetne
i że się go nie doceni,
póki się ono znienacka
w chorobę nie zamieni – Zdrowie.

Usiądźcie teraz wygodnie i posłuchajcie wierszyka „W zdrowym ciele zdrowy duch” Urszuli Kozłowskiej:

By mieć jak najlepsze zdrowie
i kondycję doskonałą,
duży, czy też mały człowiek
musi dbać o swoje ciało.

Trzeba dobrze się odżywiać,
latem chodzić na bosaka,
spacerować, biegać, pływać
i z radości ciągle skakać.

Kto potrafi dbać o zdrowie
i pogody ducha szuka,
ma jaśniejsze myśli w głowie,
łatwiej idzie mu nauka.

Więc zachęcam, smyki, was,
znajdźcie na to chęć i czas:
Pierś do przodu!
Wciągnij brzuch!
W zdrowym ciele zdrowy duch!

Porozmawiajcie z rodzicami o tym, jak dbacie o swoje zdrowie. Co robicie teraz, w domu, by o nie dbać?

Spójrzcie na piramidę aktywności fizycznej i zastanówcie się, czy jesteście tak aktywni. Wspólnie narysujcie swoją piramidę dbania o zdrowie.

plakat piramidy żywieniowej

PORA NA GIMNASTYKĘ

Cele:

 • zaspakajanie naturalnej potrzeby ruchu,
 • ćwiczenie mięśni szyi,
 • ćwiczenie tułowia.

Powitanie ciałem

Dziecko tańczy w rytm muzyki. Do ruchu włącza całe ciało. Kolejno tańczą: ręce, głowa, ramiona, tułów, całe ciało. Gdy muzyka ucichnie, np.: czoło „wita się” z kolanem, nos „wita się” z piętą itp.

Ćwiczenia dużych grup mięśniowych „Kwiaty rosną”

Do tego ćwiczenia włączcie muzykę: „Walc kwiatów” P. Czajkowskiego:

Dziecko w przysiadzie podpartym – „kwiaty zwiędły,” powolny wyprost do wspięcia na palce – „kwiaty rosną po deszczu”.

Ćwiczenia szyi „Zegar”

Dziecko stoi w rozkroku, ręce opuszczone wzdłuż ciała. Na słowo: „bim – bam,” pochyla głowę w bok w jedną i drugą stronę.

Czwartek 30.04.2020 r.

POLSKA, MÓJ KRAJ

Cele:

 • rozwijanie ekspresji ruchowej,
 • wzbogacenie słownictwa,
 • utrwalenie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego.

Rodzicu, przeczytaj dziecku wiersz. Przeczytaj po raz drugi i poproś dziecko, by wykonało ilustrację ruchową wiersza.

Wiersz "Ojczyzna" Włodzimierza Domeradzkiego

Wszystko dokoła, – obiema rękami zataczają przed sobą krąg;
dom i przedszkole, – robią daszek nad głową;
fabryczne dymy,
żelazna kolej… – zginają ręce w łokciach i poruszają się nimi do przodu i do tyłu;
Kwiaty przy oknie, – wskazują na parapet,
klon koło bramy, – unoszą obie ręce;
słoneczny uśmiech
kochanej mamy. – uśmiechają się;
I las, co cieniem – poruszają uniesionymi rękami w prawą i lewą stronę;
dzieci zaprasza.
Wszystko to Polska, – unoszą ręce nad głową i rozkładają na boki;
Ojczyzna nasza!

Zabawa relaksacyjna

Poproś dziecko, by położyło się na plecach i zamknęło oczy. Powiedz dziecku, że teraz zamieniło się w motyla, który fruwa nad Polską. Włącz nagranie E. Griega Poranek:

Zadaniem dziecka jest wyobrażenie sobie i zapamiętanie krajobrazu, nad którym przemieszczał się. Jeżeli dziecko ma ochotę poproś, by narysowało ten krajobraz.

PORA NA GIMNASTYKĘ

Cele:

 • zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu,
 • ćwiczenie ramion,
 • ćwiczenie tułowia i równowagi.

Na jednej nodze

Dziecko stoi w pozycji wyprostowanej (na jednej nodze) i przekłada piłeczkę lub inny przedmiot pod kolanem.

Pokaż, jak świeci słonko

Dziecko unosi w górę ręce, poruszając jednocześnie paluszkami. Następnie dziecko opuszcza ręce bokiem.

Środa 29.04.2020 r.

FLAGA POLSKI

Cele:

 • poznanie wyglądu flagi Polski i znaczenia jej barw,
 • doskonalenie umiejętności segregowania przedmiotów,
 • ćwiczenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów.

Sposób wykonania: Potrzebujesz: 5 sylwet flagi Polski, 4 sylwety Rosji, 3 sylwety Japonii, 3 kartki białego papieru, które posłużą za pudełko.

Rodzicu, wróć do wczorajszego filmu i pokaż dziecku jego fragment, dzięki któremu dziecko dowie się, jak wygląda flaga Polski, dlaczego jest tak ważna i gdzie można ją zobaczyć (w filmiku czas 2:50-3:52).

Porozmawiaj z dzieckiem o fladze Polski:

 • Jakie kolory znajdziemy na fladze Polski?
 • Co oznaczają kolory na fladze Polski?
 • Gdzie można spotkać flagę Polski?

Zabawa matematyczna "Flagi"

Poproś dziecko, by posegregowało flagi i włożyło do każdego pudełka jednakowe flagi (np. pudełko 1 – flagi Rosji itp.). Następnie poproś, by dziecko przeliczyło flagi w pudełkach. Zadaj mu następujące pytania:

 • Których flag jest najwięcej?
 • Których flag jest najmniej?
 • Których flag jest więcej – rosyjskich, czy polskich? itp.

flagi Polski
Flagi Rosji i Japonii

PORA NA GIMNASTYKĘ

Cele:

 • ćwiczenie mięśni nóg,
 • ćwiczenie zwinności,
 • pobudzanie układu mięśniowego, oddechowego i krwionośnego.

Ćwiczenie z elementem skoku

Połóż linkę (wełnę, gumkę) na podłodze. Dziecko skacze obunóż przez płotek, następnie przechodzi go dookoła i skacze ponownie.

Ćwiczenie z dużych grup mięśniowych

Na polecenia "dziecko małe" dziecko robi przysiad, na polecenie "dziecko duże" dziecko robi wyprost do pozycji stojącej.

Wtorek 28.04.2020 r.

NASZE GODŁO

Cele:

 • budzenie uczuć patriotycznych,
 • poznanie legendy na temat powstania państwa polskiego,
 • poznanie wyglądu godła Polski.

Rodzicu, poproś dziecko, by obejrzało krótki filmik, dzięki któremu pozna Legendę o białym orle i spróbuje zapamiętać, jak wygląda godło Polski. Jeżeli ma z tym trudność, poproś, by obejrzało po raz drugi filmik, część: Godło Polskie (pierwsze 2,5 minuty). Wyjaśnij dziecku znaczenie słowa "legenda", np.: to historia o dawnych ważnych wydarzeniach. Historie tę opowiadali sobie ludzie. Pewne rzeczy w tej historii są prawdziwe, inne zaś nie.

Poniżej link:

Praca plastyczna "Nasze godło"

Zaprezentuj dziecku sylwetę godła Polski i poproś, by dziecko opisało, jak wygląda godło, nazwało kolory. Następnie zaproś do wykonania pracy plastycznej.

Sposób wykonania:

Potrzebujesz: sylwetę godła, kredki świecowe, czerwoną farbę, pędzel.

Pokaż dziecku kartkę z narysowanym konturem godła i wyjaśnij, jak ją pokolorować: zadaniem dziecka jest pokolorować białą kredką świecową sylwetę orła, pokolorować koronę żółtą kredką świecową, zamalować tło czerwoną farbą.

kolorowanka Orła białego

PORA NA GIMNASTYKĘ

Cele:

 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • ćwiczenie równowagi,
 • ćwiczenie dużych grup mięśniowych.

Ćwiczenie dużych grup mięśniowych

Połóż szarfę (koło z wełny) i powiedz dziecku, że koło to gniazdo. Dziecko naśladuje lot orła, porusza się po mieszkaniu w rytm, który wystukujesz na bębenku lub innym instrumencie/ przedmiocie. Gdy zmienisz rytm, dziecko powoli ląduje w swoim gnieździe.

Ćwiczenie z elementem równowagi

Dziecko maszeruje po mieszkaniu, unosząc wysoko kolana, na sygnał "bocian" staje na jednej nodze i naśladuje klekot boćka "kle-kle-kle".

Poniedziałek 27.04.2020 r.

POLSKA – NASZ KRAJ

Cele:

 • zapoznanie z mapą Polski,
 • dostrzeganie piękna naszego kraju,
 • poznanie charakterystycznych cech różnych regionów kraju.

Sposób wykonania

Potrzebujesz: mapa fizyczna Polski, obrazki przedstawiające wybrane elementy krajobrazu (statek, plaża) i różne krajobrazy Polski (np. góry, morze, las, plaża, jezioro – możesz narysować z dzieckiem symbole, np. fala to symbol morza), strzałki.

Rodzicu, pokaż dziecku mapę Polski, manipulując pacynką (wybierz zabawkę, np. Jeżyka, lalkę) rozmawiaj z nią:

Jeżyk: Hmm… Co to jest? To chyba jakiś dziwny obraz, tyle kolorowych plam…

Rodzic: Nic podobnego, Jeżyku! To jest mapa, mapa kraju, w którym mieszkamy. A te wszystkie kolorowe plamy to rzeki, góry, jeziora, miasta…

Jeżyk: A ta czerwona linia? Co to jest?

Rodzic: A ta czerwona linia to granica naszego państwa, ona pokazuje, jak duża jest nasza Polska.

Jeżyk pokazując górną część mapy: A to jest niebo?

Rodzic: Nie, to jest morze. Nazywa się Morze Bałtyckie. Te niebieskie nitki to rzeki, a niebieskie plamki to jeziora. Ta najgrubsza nitka to rzeka Wisła.

Jeżyk: Już wiem! Żółte i brązowe plamy na dole to pustynia.

Rodzic: Nie, Jeżyku. To są góry. Na mapie takim kolorem oznaczone są góry.

Jeżyk: A ta największa szara plama na mapie?

Rodzic: To nasze największe miasto – nasza stolica, Warszawa.

Jeżyk: Aha! Dziękuję. Chyba teraz będę potrafił korzystać z mapy.

Zabawa "Gdzie to jest"

Rodzicu, pokaż dziecku różne obrazki przedstawiające elementy lub krajobraz z różnych regionów Polski, np. plaża, góry. Zadaniem dziecka jest powiedzieć, co znajduje się na obrazku i umieścić go z użyciem strzałek w odpowiednim miejscu na mapie. Poniżej przesyłamy Państwu przykład.

mapa Polski z oznaczonymi miejscami za pomocą stzałek

PORA NA GIMNASTYKĘ

Cele:

 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • kształtowanie ekspresji ruchowej,
 • zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka.

Ćwiczenie dużych grup mięśniowych

Dziecko porusza się po mieszkaniu w rytm muzyki (np. E. Grieg, W grocie króla gór). Na przerwę w muzyce (zatrzymaj nagranie i pokaż dziecku ilustrację przedstawiającą krajobraz Polski, np. jezioro), zatrzymuje się i naśladuje czynności ludzi wypoczywających w danym regionie, np. nad jeziorem – łowi ryby, las – zbiera grzyby.

Ćwiczenie mięśni grzbietu "Włóż na głowę"

Dziecko leży na brzuchu, opierając głowę na dłoniach. Przed nim leży kapelusz (czapka, wianek, opaska). Na sygnał "włóż na głowę”, dziecko wkłada kapelusz na głowę (łokcie wsparte na podłodze), a następnie go zdejmuje.

Piątek 24.04.2020 r.

BZZZ...

Cele:

 • rozwijanie małej motoryki,
 • rozwijanie uważnego słuchania,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez sztuki plastyczne,
 • rozwiązywanie zagadek słownych,
 • rozwijanie dużej motoryki – postawy ciała, czworakowanie.

Zabawa ruchowa „Trzmiele”

Do zabawy należy włączyć utwór „Lot trzmiela” N. Rimski-Korsakow:

 1. Teraz niech dziecko zamieni się w trzmiela – niech macha rączkami jak skrzydełkami, głośno buczy i lata po pokoju. Trzmiel może latać tylko wtedy, gdy gra muzyka, gdy muzyka ucichnie, trzmiel musi się zatrzymać w bezruchu (lub kucnąć, „zasnąć”).
 2. Kolejna zabawa jest bardzo podobna: trzmiel lata, gdy gra muzyka. Gdy muzyka jest wyłączona, rodzic mówi głośno nazwę jakiegoś koloru – trzmiel ma jak najszybciej znaleźć w domu coś, co ma taki kolor i szybciutko podbiec i dotknąć tej rzeczy.

Zagadka do zadania plastycznego:

Pasiasty muzykant
gdzieś na łące bzyka.
Latem lata, ile sił.
Zbiera z kwiatów złoty pył.
Jest pracowita, a cały jej trud,
z pewnością docenisz, jeśli lubisz miód. (Pszczoła)

Zadanie plastyczne na dzisiaj: "Plaster miodu dla pszczółki"

Potrzebne materiały:

 • rolki po papierze toaletowym/ ręczniku papierowym,
 • farba/ kredki/ flamastry,
 • klej/ może być też klej na gorąco, jeśli jest w domu/ taśma klejąca,
 • plastelina/ pudełko od jajka z niespodzianką,
 • marker.

Aby wykonać plaster miodu, należy przeciąć rolki po papierze na dwa bądź trzy kawałki. Następnie należy je ze sobą skleić (podpowiedź na zdjęciu). Gdy elementy są już ze sobą połączone należy je ozdobić. Możemy do tego użyć żółtej farby, kredki bądź też flamastrów – w zależności od tego, co posiadamy w domu.

zdjęcie złączonych ze sobą rolek po papierze
zdjęcie pokolorowanych rolek po papierze toaletowym

Teraz brakuje już tylko pszczółki. Potrzebna nam będzie plastelina, by ją ulepić. Pszczółka może być również wykonana np. z pudełka od jajka z niespodzianką – wystarczy domalować markerem paski, oczy, skrzydełka.

zdjęcie ula wykonanego z rolek papierowych

zdjęcie rolek połączonych w formę ula oraz dwie pszczółki w nim

Dodatkowe informacje o pszczołach dla chętnych:

PORA NA GIMNASTYKĘ

Ćwiczenia gimnastyczne z plastikową butelką

Ćwiczenie kształtujące postawę ciała „Na boki”

Dziecko stoi w lekkim rozkroku, unosi ręce, trzymając brzegi butelki, wykonuje skłony boczne w lewą i prawą stronę.

Ćwiczenie z elementem czworakowania „Turlanie”

Dziecko w klęku podpartym, głową turla butelkę, podążając za nią, powoli przesuwa się.

Ćwiczenie wyprostne „Na podłodze”

Dziecko kładzie się na plecach, trzyma butelkę za końce na brzuchu, wykonuje wdech – unosząc butelkę nad głowę, wydech – opuszczając na brzuch.

Czwartek 23.04.2020 r.

NA ŁĄCE

Cele:

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie umiejętności określania położenia – do góry, w bok, do dołu,
 • rozwijanie umiejętności odczytywania znaków – strzałki.

Zabawa „Chodzenie" Barbary Szelągowskiej

Rodzicu, czytaj zwrotki wiersza, a dziecko niech ilustruje je ruchem.

Sunie wąż, sunie.
Chodzić nie umie.
Bo choćby chciał, to nie ma nóg. – czołganie się na brzuchu
Za to stonoga
na swych stu nogach
w ziemi zbudować chce, ze sto dróg. – chodzenie na stopach i dłoniach
Na jednej nodze
sunie po drodze
ślimak z chałupką swoją na plecach. – podskoki na jednej nodze
Rak jak to rak
chodzić chce wspak.
I swoją modę wszystkim poleca. – chodzenie do tyłu
A ja powiem wam,
że dwie nogi mam!
Bo każdy ma tyle nóg
by bez kłopotu ruszać się mógł! – podskoki z nogi na nogę

Pora na zadanie z elementami matematyki. Powodzenia!

Stwórzcie sobie plansze do pracy (jak na zdjęciu). Wytnijcie kwiatki i strzałki.

zdjęcie planszy do gry
zdjęcie planszy do gry ze strzałkami

zdjęcie planszy do gry ze strzałkami

Przedszkolaku, pomóż pszczółce dotrzeć do ula. Po drodze zbieraj kwiatki.

Polecenia do zadania:

 • Policz, ile kwiatków udało się zebrać pszczółce.
 • Używaj określeń: jeden w górę, jeden w bok itd.
 • Dopasuj strzałki.
 • Zmieniaj położenie kwiatków, ilość kwiatków (w zależności od tego, jak dziecko sobie radzi z zadaniem).
 • Dodatkowo nazywaj kolory kwiatków.
 • Idź do kwiatka żółtego/ czerwonego/ niebieskiego/ zielonego.

PORA NA GIMNASTYKĘ

Ćwiczenia gimnastyczne z workiem na śmieci

Wzmacnianie mięśni grzbietu „Za workiem”

Dziecko podrzuca worek na śmieci. Gdy ten opadnie na ziemię dziecko nie odrywając stóp od podłogi, wykonuje skłony, podnosi worek i ponownie go podrzuca.

Ćwiczenie mięśni brzucha „Mucha na suficie”

Dziecko leży na plecach naprzeciwko rodzica z ugiętymi nogami i stopami, opartymi o stopy partnera. Między stopy wkładamy worek; dziecko i rodzic przebierają nogami tak, aby nie upuścić worka.

Ćwiczenie skoczne „Skaczące worki”

Dziecko wchodzi do worka, utrzymuje go oburącz i skacze w dowolnym kierunku.

Środa 22.04.2020 r.

DZIEŃ ZIEMI

Cele:

 • umuzykalnienie,
 • ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania,
 • ćwiczenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • uświadamianie konieczności chronienia ziemi,
 • usprawnianie dużej motoryki – czworakowanie, skoki, skłony ciała.

Dzisiaj środa! Zaczniemy więc dzień od nietypowej gimnastyki. Gotowi?

Zabawa „Nietypowa gimnastyka” M. Ledwoń

Na safari gimnastyka: wąż na jednej skacze nodze,
(dzieci wykonują podskoki na jednej nodze)
małpka w wodzie bryka, fika,
(podskoki obunóż)
żyrafa po drzewie chodzi.
(marsz w miejscu i kiwanie palcem)
Hipcio robi pajacyka,
(„pajacyki”)
hiena się przed myszką chowa.
(obrót wokół własnej osi)
Struś pod piaskiem cały znika
(przysiad z zasłonięciem oczu i wystaje tylko głowa. krążenie głową)
Ryknął lew niemal bezgłośnie,
(nabranie powietrza w płuca i wypuszczenie go przez szeroko otwartą buzię)
zebrze napędził tym stracha, więc ucieka, gdzie pieprz rośnie,
(bieg po obwodzie koła)
słoń uszami za nią macha.
(dłonie położone na uszach, zbliżanie łokci do środka i rozsuwanie ich na boki)
To już koniec jest wycieczki.
(marsz w miejscu)
Uwierzyłeś w te bajeczki?

Przedszkolaku, dobrze się spisałeś. Usiądź teraz wygodnie i posłuchaj piosenki, a potem wiersza. Powodzenia!

Piosenka:

Zozi – Świat w naszych rękach (eko piosenka)

Ci co lubią segregację
Otóż oni mają rację
Gdy w osobne pojemniki
Lecą papier, szkło, plastiki

Cały świat jest w naszych rękach
Właśnie o tym ta piosenka
Możesz dbać o cały świat
Chociaż masz niewiele lat

A recykling trudne słowo
Chodzi o to by na nowo
Z naszych śmieci zrobić coś
Papier, plastik albo szkło

Więc dorośli oraz dzieci
Posłuchajcie
Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś
Żeby jutro dobrze żyć

Wiersz „Pomóż ziemi” Agaty Dziechciarczyk

Ziemia zdrowa? Ziemia chora?
Czy potrzeba już doktora?
Kto za Ziemię odpowiada?
Jej kondycja – ważna sprawa!
Jaka Ziemia – tacy my
Dbać o Ziemię musisz Ty
Jej los od nas jest zależny
Jesteś Ziemi dziś potrzebny!

Porozmawiaj wspólnie z rodzicami o tym, o czym był wiersz. Wspólnie zastanówcie się:

 • Dlaczego ziemia może być chora i może potrzebować doktora?
 • Kto zamieszkuje ziemię?
 • Co Waszym zdaniem, należało by zrobić, by pomóc ziemi?
 • Co może być lekarstwem, które zadba o kondycję ziemi?

Rozszerzenie tematu znajdą Państwo pod tym linkiem – Jak segregować śmieci, audiobook, filmiki:

PORA NA GIMNASTYKĘ

Ćwiczenia gimnastyczne z gazetą

Ćwiczenie z elementem czworakowania „Żaby na lodzie”

Dziecko w siadzie podpartym podkłada pod kolana i ręce kawałki gazet (cztery), ślizga się na czworakach nie odrywając swoich części ciała od gazet.

Zabawa z elementem skoku „Skok z gazetą”

Przytrzymanie gazety między kolanami, wykonanie podskoków w przód i tył.

Skłony boczne „Malujemy tęczę”

Dziecko w lekkim rozkroku, unosi gazetę nad głowę, wykonuje skłony boczne w lewą i prawą stronę.

Ćwiczenie uspokajające „Góra – dół”

Swobodny spacer, przy słownych poleceniach: wysoko, nisko (podnoszenie i opuszczanie gazety).

Wtorek 21.04.2020 r.

NASZA PLANETA ZIEMIA

Cele:

 • rozwijanie małej motoryki,
 • rozwijanie uważnego słuchania,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie mięśni kręgosłupa,
 • rozwijanie równowagi.

Zabawa opowiadana „Przerzutki w rowerze”

Rodzicu, ustal z dzieckiem hasła i zademonstruj odpowiedni ruch, jaki trzeba wykonać po usłyszeniu komendy. Gdy to zrobisz, niech dziecko zrobi to samo:
rower stoi na nóżce – dziecko stoi w miejscu.

 • rower stoi na nóżce – dziecko stoi w miejscu,
 • „jedynka” – wolny bieg w miejscu,
 • przerzutka – przysiad,
 • „dwójka” – szybki bieg w miejscu,
 • uwaga kamień – podskok obunóż,
 • uwaga kałuża – staje w rozkroku,
 • policjant – staje na baczność,
 • hamulec – nagłe zatrzymanie,
 • dzwonek – dryń, dryń.

Pora na zadanie plastyczne. Potrzebne będą:

 • kolorowe kartki papieru – niebieski, zielony, biały,
 • nożyczki,
 • klej,
 • korki od butelek.

Zbliża się dzień ziemi, więc wspólnie spróbujcie ją wykonać. Wytnijcie koło – możecie odrysować je od talerza. Następnie z zielonego papieru wytnijcie różne kształty – będą to Wasze kontynenty. Dodatkowo na białym papierze odrysujcie swoje dłonie – będą one skrzydełkami ziemi. Przyklejcie teraz wycięte elementy do niebieskiego koła. Następnie zróbcie Waszej Ziemi oczy z korków po butelkach. I gotowe. Wasza uskrzydlona Ziemia. Nie zapomnijcie sprzątnąć po skończonej pracy. A gdy to zrobicie to porozmawiajcie wspólnie o tym, z czego nasza Ziemia jest złożona i co oznaczają dane kolory.

zdjęcie papierowej ziemi rozkładającej dłonie

PORA NA GIMNASTYKĘ

Ćwiczenia gimnastyczne z gąbką

Ćwiczenia na rytm

Dziecko stoi w lekkim rozkroku, uderza rytmicznie gąbką swoją jedną ręką o drugą rękę, jedną nogę, drugą nogę. To samo wykonuje drugą ręką. Ruchy należy wykonywać rytmicznie od dołu do góry.

Ćwiczenia rąk z wykorzystaniem mięśni kręgosłupa

Dziecko stoi w lekkim rozkroku, przekłada gąbkę nad głową z jednej do drugiej ręki i odwrotnie. Można też w marszu, w biegu, przekładać gąbkę z ręki do ręki, z przodu, z tyłu, wokół siebie, pod kolanem itp.

Ćwiczenia dynamiczne – skoki, podskoki

Dziecko przeskakuje przez gąbkę ułożoną na podłodze, wykonuje skoki obunóż nad gąbką, do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo, jedną lub drugą nogą.

Ćwiczenia równowagi

Dziecko maszeruje z gąbką położoną na głowie lub dłoni, raz jednej, raz drugiej. Na sygnał wykonuje np. siad skrzyżny, po czym wstaje i dalej idzie.

Poniedziałek 20.04.2020 r. 

NA WIEJSKIM PODWÓRKU

Cele:

 • nazywanie zwierząt wiejskich,
 • naśladowanie głosów zwierząt poprzez stosowanie zwrotów dźwiękonaśladowczych,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wiersza,
 • umiejętność rozwiązywania zagadek słownych,
 • rozwijanie mięśni grzbietu.

Zacznijcie tydzień od dwóch zabaw ruchowych. Poniżej znajduje się ich opis.

Zabawa ruchowo-naśladowcza „Jak zwierzątka”

Rodzic klaszcze, a dziecko się porusza po pokoju. Gdy rodzic robi przerwę, wymienia nazwę zwierzątka – zadaniem dziecka jest wcielić się w postać zwierzęcia, naśladować jego poruszanie się oraz zachowanie. Klaskanie oznacza powrót do chodu.

Zabawa „Gdzie jest owca?”

Rodzic owca ma zasłonięte oczy chustką. Próbuje odnaleźć swoje dziecko, zagubioną owieczkę, po dźwięku dzwoneczka lub odgłosu wydawanego przez dziecko.

Po krótkich zabawach pora na wiersz i piosenkę. Przedszkolaku, siadaj wygodnie i słuchaj.

Wiersz "Pokłóciły się zwierzęta" Edyty Matłosz

Dnia pewnego na podwórku
pokłóciły się zwierzęta
o to, kto ma dłuższą pamięć
i kto dłużej z nich pamięta.
Kura: Koo ko ko ko.
Kaczka: Kwaa kwa kwa kwa.
Baran: Beee.
Świnka: Kwik.
Kto z nas dłuższą pamięć ma?
Pies zaszczekał: Hau hau hau.
Indyk zagulgotał: Guull,
a kot, który ciągle spał
miaukną tylko cicho: miauu
Nic z tej kłótni nie wynikło,
bo zwierzęta przez dzień cały,
o co była awantura,
wszystkie pozapominały...

Rodzicu, porozmawiaj z dzieckiem na temat wiersza:

 • Jakie zwierzęta występowały w wierszu?
 • O co pokłóciły się zwierzęta?
 • Jak się skończył wiersz?
 • Jakie odgłosy wydawały zwierzęta w wierszu?

Piosenka „Trzy kurki”

https://www.youtube.com/watch?v=kjsQMae37dA

Wyszły w pole kurki trzy
i gęsiego sobie szły.
Pierwsza przodem, w środku druga,
trzecia z tyłu oczkiem mruga.
I tak sznurkiem kurki trzy
raz dwa! raz dwa! w pole szły.

A pod stogiem ziarnka są,
zjadły kurki ziarnek sto.
Myśli sobie każda kurka:
„Po co wracać na podwórko?
Smaczne tutaj ziarnka są,
nie na próżno więc się szło”.

Chłop szedł miedzą do swej wsi
i zobaczył kurki trzy.
Krzyknął : „ Pozwól kurze grzędy,
ona wnet ci wlezie wszędy!”
Klasnął w dłonie: raz, dwa, trzy
i wypłoszył kurki trzy.

PORA NA GIMNASTYKĘ

Cele:

 • ćwiczenia mięśni grzbietu i skrętoskłony.

Robimy pranie

Do wykonania zadania potrzebujemy jakiejś części garderoby, np. bluzki.

 • "pierzemy" – stoimy w małym rozkroku i robimy pranie ręczne, wykonujemy skłony w dół z sięganiem do podłogi,
 • "płuczemy" – wykonujemy zamachy w prawo i w lewo,
 • "wykręcamy" – skręty dłoni,
 • "wieszamy" – wykonujemy podskoki obunóż z wyrzutem ramion w górę,
 • "prasujemy" – kładziemy rzecz na podłogę, ręką prasujemy z obu stron,
 • "składamy" – składamy w kostkę.

Zagadki słowne znajdą Państwo pod tym linkiem:

//view.genial.ly/5e96ce99fd084a0da95c445a/interactive-image-wiejskie-zwierzeta

Piątek 17.04.2020 r

PRZYJACIELA MAM

Cele:

 • kształtowanie w sobie postaw prospołecznych i umiejętności empatii,
 • rozwijanie mowy i słownictwa poprzez opisywanie obrazków,
 • kształtowanie umiejętności plastyczno-technicznych.

Przedszkolaku, przyjaźń jest niewyczerpalnym źródłem radości, dlatego zachęcamy do dalszego poszukiwania cech prawdziwego przyjaciela, a może w końcu uda się zobrazować postać przyjaciela.

Sposób wykonania:

Rodzicu, wydrukuj załącznik lub pokaż krótką historyjkę na komputerze. W historyjce Antoś płacze. Czy jego kolega Marcel jest prawdziwym przyjacielem? Poproś dziecko, by opowiedziało, co mogło przydarzyć się Antosiowi. Następnie zachęć dziecko do narysowania i pokolorowania portretu prawdziwego przyjaciela – metoda dowolna. Może któraś z naszych Mróweczek rozpozna siebie na którymś portrecie.

historyjka obrazkowa

PORA NA GIMNASTYKĘ

Cele:

 • Ćwiczenia dużych grup mięśniowych i tułowia,
 • Ćwiczenie mięśni grzbietu, kończyn dolnych i górnych.

Rąbiemy drzewo

Stań w rozkroku i naśladuj rąbanie drzewa – skłon i wyprost. Ćwiczenie powtórz kilka razy. Następnie zrób skłon w przód w rozkroku dotykając dłońmi podłogi i wyprostuj się – 5x.

Norki dla zajączków

Ustal z Rodzicem miejsce w pokoju "norkę dla zajączka”. Na dany sygnał Rodzica "zajączek wybiega z norki” biegasz w różnych kierunkach. Na sygnał "zajączki uciekają do norek” wracasz do norki, zatrzymujesz się i kucasz. Zabawę powtórz 2-3 razy.

Życzymy miłego weekendu!

Czwartek 16.04.2020 r.

MATEMATYCZNE ZAGADKI

Cele:

 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • ćwiczenia umiejętności stawiania i weryfikowania hipotez,
 • ćwiczenie prawidłowego używania pojęć matematycznych z zakresu przestrzeni: pod, na, obok, w górę, w dół, przed siebie, za siebie, na lewo, na prawo.

Drodzy Rodzice, dziś zachęcamy dzieci do ułożenia historyjki. Nasza koleżanka dostała od swojego przyjaciela misia. Jednak podczas zabawy z Tedim wydarzył się wypadek. Czy Elizie uda się pomóc misiowi? Spróbuj ułożyć historyjkę, aby dowiedzieć się, jak skończyła się ta historia. Następnie zapraszamy do matematycznych zagadek. A na zakończenie zapraszamy na ćwiczenia gimnastyczne.

Sposób wykonania

Drukujemy i rozcinamy dziecku historyjkę; jeżeli nie mamy możliwości wydrukować możemy pokazać obrazki na komputerze. Prosimy, by dziecko samo spróbowało ułożyć hipotezę i opowiedziało, co dzieje się na każdym obrazku. Następnie czytamy historyjkę i weryfikujemy ułożoną hipotezę.

Historyjka "Teddy"

 • Wczoraj dostałam prezent od mojego przyjaciela Filipa. Podarował mi misia, nazwałam go Teddi. Mój miś jest fantastyczny.
 • On potrafi tańczyć.
 • On potrafi pływać.
 • On potrafi robić fikołki w powietrzu.
 • Uppsss... O nie!!!! Wypadek.
 • Nie martw się. Potrafię mu pomóc, przecież ja umiem szyć.
 • Ooo! Już jest naprawiony. Hurra.

Matematyczne zagadki "Gdzie podział się Teddi"

Zachęcamy, by dziecko przyniosło swoją ulubioną zabawkę (tytułowy Teddi). Następnie Rodzic wydaje polecenia, zaś zadaniem dziecka jest ułożenie ulubionej zabawki zgodnie z poleceniem rodzica.

 • Trzymaj zabawkę w górze, przed sobą, nad sobą, pod nogą, na dole.
 • Połóż zabawkę na stole, na krześle, obok pod łóżkiem, przed telewizorem, za kwiatkiem.
 • Połóż zabawkę z twojej prawej strony, z twojej lewej strony.

(polecenie to może sprawić dziecku trudność, dlatego aby mu to ułatwić możemy oznaczyć jego prawą rękę, np. założyć gumkę do włosów lub długopisem narysować znaczek, np. kwiatka).

Na zakończenie zachęcamy do ćwiczeń z elementem rzutu, chwytu i celowania. Rodzic z dzieckiem stoją naprzeciwko siebie w odległości około dwóch metrów. Rodzic rzuca maskotkę lub piłkę obydwiema rękami. Zadaniem dziecka jest schwytać piłkę w dowolny sposób tak, by nie upadła na podłogę.

Następnie dziecko odnosi piłkę osobie rzucającej. Zabawę powtarzamy kilka razy. Następnie zamieniamy się rolami. Na zakończenie ustawiamy dziecku kosz. Dziecko stoi około 1-2 metry od kosza i celuje do niego misiem. Możemy dziecku zapisywać celne rzuty, by wizualnie mogło zobaczyć swoje osiągnięcia.

Życzymy dobrego dnia!

Środa 15.04.2020 r.

DRZEWO PRZYJAŹNI
Cele:
 • rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej,
 • rozwijanie poczucia rytmu i słuchu muzycznego w trakcie zabaw przy piosence,
 • ćwiczenie małej motoryki.

Drodzy Rodzice dziś zapraszamy do wspólnego słuchania i śpiewania utworu "Piosenka o przyjaźni” słowa i muzyka: Jerzy Kobyliński

Przyjaźń to wielkie drzewo
Co chroni nas przed ulewą.
Przyjaźń roślinka mała
Co bez opieki nie działa.

Jednych lubimy mniej, a innych bardziej
A jeszcze innych na świecie najbardziej.
Jest jeszcze ktoś z nieba nam dany
To nasz przyjaciel kochany.

Przyjaźń to wielkie drzewo
Co chroni nas przed ulewą.
Przyjaźń roślinka mała
Co bez opieki nie działa.

Bo z przyjacielem złe chwile przetrzymasz
On cię przytuli, za rękę potrzyma
On jest lekarstwem na wszystkie kłopoty
Kruszy bariery, tęsknoty.

Zazdroszczą ludzie, koledzy, sąsiedzi
Tej jednej duszy, co w ciałach dwóch siedzi
Bo to jest anioł, do nieba drabina
Przyjaciel jest jak rodzina.

Praca plastyczna "Drzewo Przyjaźni"

Sposób wykonania: potrzebujemy: nożyczki, kolorowy blok: zielony, brązowy, białą kartkę papieru.

Rodzicu, poproś, by dziecko wycięło pień drzewa i listki, które wcześniej mu narysowałeś na kolorowym bloku. Na listkach umieszczacie określone cechy lub zachowania przyjaciela. Przeczytaj dziecku z każdego listka owe zachowanie. Zadaniem dziecka jest zdecydować, czy chciałby przyjaciela z taką cechą. Jeżeli tak, jego zadaniem jest przykleić ten listek na swoje Drzewo Przyjaźni.

Poniżej przesyłamy Państwu przykładowe zachowania, cechy i przykładową pracę plastyczną. Oczywiście dzieci mogą same dodać cechy lub zachowania, jakimi charakteryzuje się ich przyjaciel. Życzymy dobrej zabawy.

zdjęcie papierowego drzewa

Przykładowe cechy i zachowania: Przyjaciel: pożycza mi swoje rzeczy, pomaga mi gdy mam kłopoty, wspólnie spędza ze mną czas, pociesza mnie, kiedy jest mi smutno, jest dla mnie złośliwy, nie pomaga mi, jest wesoły, nie mówi mi prawdy, ma ciekawe pomysły, przezywa innych, myśli tylko o sobie, jest miły, myśli, że jest najmądrzejszy na świecie, bawi się z innymi dziećmi, ma ciekawe pomysły.

Wtorek 14.04.2020 r.

MÓJ PRZYJACIEL

Cele:

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się,
 • kształtowanie umiejętności odnajdywania i nazywania cech prawdziwej przyjaźni (przyjaciela),
 • uświadomienie potrzeby przyjaźni.

Nowy tydzień to również nowe wyzwania i doświadczenia. W tym tygodniu zachęcamy Rodziców do poszukiwania i zastanowienia się wspólnie z dzieckiem, co to jest przyjaźń? Kto to jest przyjaciel? I czy jest to wartość ważna i konieczna, o którą warto się starać?

Wiersz "Mój przyjaciel” Agnieszki Frączek

Mój przyjaciel daje słowo,
jest osobą wyjątkową!
Umie robić zamki z piasku,
po podwórku biega w kasku
i dla innych się naraża,
jak policjant albo strażak.
Czasem bywa też piratem,
co na statku ma armatę.
Raz rycerską nosi zbroję,
innym razem jest kowbojem.
Kiedy się spotkamy w parku,
to podzieli się koparką
i pożyczy mi łopatkę
lub wiaderko w żółtą kratkę.
Bardzo lubi mleczne krówki
i czerwone ciężarówki.
Piłkę nożną kopie w błocie,
z kotem ściga się po płocie.
A w kieszonce od spódniczki
trzyma procę i kamyczki.
Mój przyjaciel, daję słowo,
jest dziewczynką wyjątkową!

Pytania pomocnicze do wiersza:

 • Kogo możemy nazwać prawdziwym przyjacielem?
 • Jakie cechy ma przyjaciel?
 • Jak wspólnie z przyjacielem można spędzać czas? W jakie zabawy można się bawić?

Zabawa integracyjna "Kładka"

Na środku pokoju rozkładamy kładkę z gazet. Zadaniem dziecka i rodzica/ rodzeństwa jest przejść przez kładkę, aby nikt nie wpadł do rzeki. Po pewnym czasie papier składamy na połowę, potem znów na połowę. Dzieci i Rodzice powinni sobie pomagać, aby nikt nie wpadł do rzeki. Wniosek: Musimy sobie wzajemnie pomagać, dbać nie tylko o siebie. Jak nazywa się osoba, która tak postępuje? To PRZYJACIEL.

Sport to zdrowie

Zachęcamy wszystkich członków rodziny do ćwiczenia mięśni brzucha. Potrzebujemy chusteczkę lub maskotkę. Leżymy tyłem, ramiona w bok, nogi ugięte w kolanach, stopy oparte na podłożu. Zadaniem dziecka jest uchwycenie palcami stóp leżącej na podłodze chusty/ maskotki, uniesienie jej w górę i opuszczenie na brzuch. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy.

Wielkanocne pozdrowienia dla Mróweczek od Pani Patrycji i Pani Iwonki 🙂

zdjęcie pisanki ułożonej na podłodze z papieru toaletowego z życzeniami dla dzieci

Piątek 10.04.2020 r.
KOLOROWE PISANKI

Cele:

 • rozwijanie małej i dużej motoryki,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie uważnego słuchania,
 • wzmacnianie siły mięśni.

Zabawa ruchowa „Jak pisanki”

Drogi rodzicu, włącz piosenki, które dzieci poznały w tym tygodniu. Poruszajcie się do nich swobodnie. Następnie je zastopuj. Zadaniem dziecka jest położyć się na podłodze i ułożyć swoje ciało tak, by przypominało kształt pisanki. Następnie znów włącz muzykę i poruszajcie się w jej rytm.

Ćwiczenia rozciągające

Teraz weźcie małą piłkę „pisankę” do ręki. Wykonajcie kilka różnych ćwiczeń gimnastycznych, rozciągających i wyciszających, cały czas trzymając piłkę w ręku i próbując jej nie zgubić:

 • podnoście piłkę do góry – pomalujcie górę na niebiesko, jak niebo;
 • schylcie się i dotykajcie piłką do podłogi – pomalujcie ją na zielono, jak trawa;
 • usiądźcie prosto na dywanie i wyciągnijcie rękę z piłką jak najdalej do przodu i kilka razy dotknijcie podłogi – namalujcie kolorowe kropki itp.

Zadanie plastyczne

Proponuję, byście namalowali kolorowe pisanki i je ozdobili, np. malując figury geometryczne, oznaki wiosny itp. Jeśli nie chcecie tego robić na kartkach, możecie ugotować jajka i zrobić to na nich. Będzie to gotowa ozdoba na stół.

Następnie porozmawiajcie o swoich dziełach. Nazwijcie kolory pisanek oraz to, co na nich jest.

Dodatkowe zadanie

Ułóżcie dużą pisankę na podłodze z rzeczy, które macie w domu. Tak, jak na zdjęciu z początku tygodnia.

Udanej zabawy!

Czwartek 09.04.2020 r.

BYŁY SOBIE KURKI TRZY

Cele:

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie siły mięśni nóg,
 • ćwiczenie gibkości i równowagi,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – określanie położenia przedmiotów w przestrzeni,
 • liczenie w zakresie trzech.

Zabawa ruchowa z elementami równowagi „Wędrująca pisanka”

Drodzy rodzice, możecie włączyć muzykę do dzisiejszych zadań: Musorgski "Taniec kurcząt w skorupkach" (z "Obrazków z wystawy")

Potrzebne Wam będzie:

 • ugotowane jajko,
 • łyżka,
 • taśma.

Pora na wędrówkę z pisanką. Zaznaczcie taśmą linię startu i mety na podłodze. Na łyżce ułóżcie jajko i rozpocznijcie zabawę. Idźcie tak, by Wasza pisanka nie spadła na ziemię. Jeśli zadanie okaże się łatwe, możecie dla utrudnienia go ułożyć na podłodze jakieś przeszkody, które będzie trzeba omijać idąc ze swoim jajkiem. Dodatkowo możecie wykonywać jakieś ćwiczenia, tj. przysiad, podskok, siad skrzyżny itp. Uważając na łyżkę z jajkiem!

„Noga – artystka” – ćwiczenia z elementami rozciągania i równowagi

Wasze nogi to artyści i rysujemy nimi różne kształty. Kładziemy się na plecach na podłodze i zaczynamy „rysować”:

 1. Rysujemy koła (ćwiczenie „rowerek”), ważne, aby nie robić tego ćwiczenia zbyt szybko.
 2. Leżąc płasko na plecach, podnosimy nogi, utrzymujemy je proste, złączone, następnie je rozkładamy i składamy – tworzymy trójkąt; staramy się utrzymać nogi proste w kolanach.
 3. Leżąc płasko na plecach, podnosimy nogi do góry, a następnie zginamy kolana i przyciągamy je jak najbliżej siebie, robiąc jakby „przysiad”, po czym prostujemy nogi i podnosimy do góry.
 4. Leżąc bokiem na podłodze, opieramy się na jednym łokciu, noga bliżej podłogi jest wyprostowana i leży swobodnie, drugą nogę najpierw zginamy w kolanie i opieramy stopę o kolano nogi leżącej, następnie prostujemy nogę i unosimy jak najwyżej tworząc kąt prosty – zarys kwadratu; zmieniamy bok.
 5. Leżąc bokiem na podłodze, opieramy się na jednym łokciu, kolana obu nóg zgięte, stopy razem i unosimy jedną nogę do góry (ćwiczenie „motylek”, ale na leżąco); zmieniamy bok.

Na podwórku

Do zadania potrzebne będą: pudełko po butach – które będzie kurnikiem oraz trzy rysunki kurek – bądź coś innego, co będzie symbolem kurek. Zadaniem dziecka będzie rozmieścić kurki zgodnie z poleceniami, wypowiadanymi przez rodzica:

 • umieść jedną kurkę na dachu/obok kurnika;
 • umieść dwie kurki na dachu, a jedną pod kurnikiem;
 • umieść trzy kurki w środku kurnika;
 • umieść jedną kurkę na dachu, drugą w środku, a trzecią pod kurnikiem itp.

Powodzenia!

Środa 08.04.2020 r. 

ŚMIGUS DYNGUS

Cele:

 • pokazywanie części ciała,
 • poznanie obyczaju – Śmigus-dyngus,
 • uwrażliwianie na drugą osobę – jej uczucia i myśli,
 • ćwiczenia wzmacniające ogólną siłę i wytrzymałość,
 • ćwiczenie gibkości.

 Piosenka „Pokaż Grzesiu, gdzie masz oko, gdzie masz ucho”

Przedszkolaku, wspólnie z rodzicem podążajcie za słowami piosenki. Pokazujcie i śpiewajcie. Uważajcie, bo tempo piosenki rośnie, więc spróbujcie nadążyć.

Pokaż Grzesiu gdzie masz oko,
gdzie masz ucho, a gdzie nos.
Gdzie masz rękę, gdzie masz nogę,
gdzie na głowie rośnie włos.
Tupnij nogą, klaśnij w ręce,
kiwnij głową tak i nie.
Podnieś ręce, wyskocz w górę,
razem zabawimy się.

La la la la la la la la la.......

Zabawa ruchowa „Porządki w ogrodzie” – ćwiczenia z elementami rozciągania

Ogród  to miejsce, które jest domem dla roślin. Nadeszła wiosna, więc trzeba go posprzątać i przygotować na nowe uprawy. Wyobraźcie sobie, że jesteście ogrodnikami i wykonujecie następujące zadania:

 • Chodzicie po podłodze i robicie długie kroki – omijacie kałuże po wiosennym deszczu. Idziecie przodem, bokiem i tyłem, powoli i dokładnie rozciągacie nogi.
 •  Skłony – dotykacie rączkami podłogi – zamiatacie liście.
 • „Motylek” – siadacie na dywanie i łączycie stopy, machacie kolankami w górę i w dół – do pięknego i czystego ogrodu przyleciały motyle.

Wierszyk R. Przymus „Śmigus-dyngus”

Śmigus-dyngus!
Staropolskim obyczajem
w wielkanocny poniedziałek
oblewamy się nawzajem.

 Miły zwyczaj śmigus-dyngus!
Bo pośród życzeń radosnych
przynosi nam w podarku
uśmiech kolorowej wiosny.

Drogi rodzicu, opowiedz dziecku, na czym polega obyczaj oblewania się nawzajem w lany poniedziałek. Weź do ręki trzy małe karteczki:

 • Na pierwszej narysuj małe jajeczko sikawkę,
 • na drugiej wiadro,
 • a na trzeciej napełniony wodą balon.

zdjęcie rysunków pisanek

Przy pomocy tych karteczek stwórzcie historie o trójce dzieci. Pierwsze, w tym dniu polewało innych małym jajeczkiem sikawką, drugie zaś oblewało ludzi wiadrem pełnym wodą, a trzecie zrzucało ze swojego balkonu balony, napełnione wodą na ludzi, którzy szli chodnikiem. Wspólnie oceńcie zachowanie tych dzieci. Omówcie, jak należy się zachowywać, by nie zrobić innym krzywdy.

Powodzenia!

Wtorek 07.04.2020 r.

WIELKANOCNY KOSZYCZEK

Cele:

 • rozwianie dużych grup mięśniowych,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • rozwijanie małej motoryki,
 • rozwijanie równowagi ciała.

Drogie przedszkolaki, zacznijmy dzień od ćwiczeń. Na początek:

Zabawa ruchowa „Wysoko – nisko”

Na hasło „wysoko” – wspinajcie się na palce i wyciągajcie ręce do góry, poruszajcie palcami, szukając wielkanocnego koszyczka na szafie. Na hasło „nisko” – przykucnijcie i naśladujcie rękami czyszczenie obuwia przed świętami.

Ćwiczenia z elementem skoku „Królicze skoki”

Pora na skoki w dal. Zaznaczcie taśmą linię, z której będziecie wykonywać skoki. Skaczcie jak najdalej:

 • z miejsca,
 • obunóż,
 • na jednej nodze itp.

Zadanie plastyczne

Skoro wczoraj już udało Wam się dowiedzieć, co musi się znajdować w koszyczku wielkanocnym, to teraz przyszła pora, by go wykonać.

Potrzebne Wam będą:

 • kartka papieru,
 • kredki,
 • papier kolorowy,
 • kredki/flamastry,
 • klej.

Spróbujcie wspólnymi siłami najpierw narysować koszyczek przy użyciu kredek lub flamastrów. Następnie dorysujcie w środku wszystkie niezbędne rzeczy – niech dziecko spróbuje je wymienić (w razie potrzeby można podpowiedzieć). Potem możecie przyozdobić koszyczek drąc papier kolorowy na małe kawałki i przyklejając je na nim.

zdjęcie rysunku koszyczka wielkanocnego
zdjęcie pokolorowanego rysunku koszyczka wielkanocnego

Po skończonej pracy nie zapomnijcie posprzątać!

Powodzenia!

Poniedziałek 06.04.2020 r.

WIELKANOC

Cele:

 • rozwijanie zwinności, gibkości i szybkości,
 • rozpoznawanie figur geometrycznych,
 • zdobywanie wiedzy na temat świąt wielkanocnych – tradycji, zwyczajów,
 • rozwijanie sfery emocjonalnej – wspólny czas z rodzicem (wspomnienia).

Piosenka na dzisiaj – „Lisek Łakomczuszek”

Drogie dzieci, posłuchajcie wspólnie piosenki o lisku. Następnie spróbujcie ją zaśpiewać. Teraz przeczytajcie wierszyk H. Metry o świętach Wielkiej Nocy.

„Wielkanoc”

Wstało dzisiaj słonko
z twarzą uśmiechniętą.

Wielkanoc, Wielkanoc,
przyszło wielkie święto.

Fiołki zakwitają,
słychać świergot ptaków.

Na świątecznym stole
wiele dziś przysmaków.

Jest też śmigus-dyngus
– znana oblewanka.

Wszystkim jest wesoło
od samego ranka.

Rodzicu, porozmawiaj z dzieckiem o świętach wielkanocnych, o zwyczajach, o tym, co należy włożyć do koszyczka. Może macie zdjęcia, którymi możecie się podzielić z dziećmi i pokazać im, jak sami je kiedyś obchodziliście. Powspominajcie razem.

Coś na rozruszanie – Ćwiczenia logorytmiczne

Mówcie wspólnie słowa i wykonujcie jednocześnie ruch.

Krok do przodu, krok do tyłu,
dwa podskoki zrób.
Przysiad, podskok,
przysiad, podskok,
do chodzenia wróć.

„Budujemy figury” – ćwiczenia z elementem biegu

Rozkładamy wycięte z kartonu, narysowane figury geometryczne w dowolnych miejscach w domu. Dziecko swobodnie biega po domu i na hasło rodzica np.: „kwadrat” – musi jak najszybciej odnaleźć kwadrat i ustawić się przy nim. Dodatkowo może spróbować zbudować z siebie taką figurę, bądź ustawić swoje ręce w odpowiedni sposób, położyć się na podłodze.

Powodzenia!

Piątek 03.04.2020 r.

TULIPAN

Cele:

 • uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk przyrodniczych.
 • rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy oraz ekspresji plastycznej dziecka,
 • budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy.

Drodzy rodzice, po wczorajszych trudnych matematycznych rachunkach zapraszamy dzieci do bardziej spokojnej aktywności, jaką jest praca plastyczna pt. „Tulipan”. Przed weekendem zachęcamy także do zrelaksowania się przy zabawie ruchowej.

Potrzebne materiały: rolka po papierze toaletowym, bibuła lub kolorowy papier, nożyczki.

Sposób wykonania:

Rolkę po papierze należy okleić papierem kolorowym lub bibułą; następnie dziecko wycina listki, trawę i kwiat tulipana i utwierdza na rolce. Oto przykład pracy:

zdjęcie papierowego tulipana

Zabawa ruchowa „Drabinka”

Z gazety lub kartki papieru robimy szczebelki (wystarczą 5 cm paski) i numerujemy do 5. Układamy paski na ziemi na wzór drabinki. Zabawa polega na energicznym przeskakiwaniu i głośnym liczeniu kolejnych szczebelków. W wersji trudniejszej dzieci mogą liczyć szczebelki licząc je od końca.

Do zabawy na „drabince” zapraszamy również rodziców.

Bawcie się dobrze!

Czwartek 02.04.2020 r. 

MATEMATYCZNE RACHUNKI

Cele:

 • utrwalenie liczenia w zakresie 5,
 • nabywanie umiejętności porównywania zbiorów z użyciem określeń: "mniej", "więcej",
 • nabywanie umiejętności tworzenia zbiorów.

Drodzy Rodzice, wraz z nadejściem wiosny Jadzia postanowiła posadzić w donicach czerwone tulipany. Ale czy sprosta zadaniu i rozwiąże trudne zadanie i poprawnie posadzi kwiaty? Zapraszamy dzieci do liczenia i kalkulowania wspólnie z Jadzią. Po trudnych rachunkach zapraszamy na naszą wiosenną gimnastykę ciała.

"Balkon" Elżbieta Maria Minczakiewicz

Na balkonie Jadzi rosły tulipany.
Żółte i czerwone w donicach glinianych.
Czerwonych jest więcej.
Żółtych zaś mniej... o trzy.
Ciekawe, czy dzieci mają dobre oczy?
Czy potrafią rozwiązać tak trudne zadanie...
A gdy już rozwiążą, wezmą kredki w dłonie

i już kolorowo będzie na balkonie.

Sposób wykonania:

Potrzebujemy: 3 donice prawdziwe lub z kartonu, kartoniki z kostkami w układzie kostkowym (może być kostka do gry), sylwety cebulek.

 • W wersji łatwiejszej pracujemy z 1 donicą i kartonikiem z kropkami. Pod donicą rozkładamy kartonik z kropkami (lub rzucamy kostką) i prosimy, by dziecko włożyło do donicy tyle cebulek, ile wskazuje kostka oczek.
 • W wersji trudniejszej układamy 3 donice i pod każdą donicą układamy inny kartonik z liczbą oczek.

Ćwiczenie powtarzamy kilkakrotnie, zmieniając liczbę oczek. Prosimy, by dziecko liczyło głośno każdą cebulkę.

Poniżej przedstawiam pomoc, którą można wykonać samodzielnie w domu.

zdjęcie papierowych doniczek i cebulek potrzebnych do gry

GIMNASTYKA Z PIŁKĄ – NAJLEPIEJ GUMOWĄ

Cele:

 • ćwiczenie umiejętności rzutu i chwytu,
 • ćwiczenie mięśni nóg,
 • ćwiczenie umiejętności współdziałania w parze.

Zapraszamy dziecko wraz z rodzicami na gimnastykę. Potrzebujecie piłkę dla każdego:

 1. Weźcie piłkę i spacerując po pokoju delikatnie ją podrzucajcie i łapcie.
 2. Usiądźcie na na podłodze z nogami wyprostowanymi i złączonymi. Obok łydek połóżcie piłka. Przenoście wyprostowane i złączone nogi nad piłką na prawą i lewą stronę.
 3. Teraz stańcie w parze naprzeciwko siebie i rzucajcie do siebie piłkę.
 4. Rzut do celu: ustawcie kosz lub wiaderko w dowolnej odległości. Próbujcie wrzucić piłkę i trafić do niego.

Życzymy dobrej zabawy!

Środa 01.04.2020 r.

MASZERUJE WIOSNA

Cele:

 • rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej,
 • rozwijanie poczucia rytmu i słuchu muzycznego w trakcie zabaw przy piosence,
 • ćwiczenie pamięci poprzez naukę piosenki na pamięć.

Drodzy Rodzice, dziś zapraszamy do wspólnego śpiewania i świętowania nadejścia WIOSNY . Ale czy ta Wiosna to na pewno do nas przyszła? A może ona do nas przymaszerowała? Oto piosenka "Maszeruje wiosna" oraz propozycja wiosennych ćwiczeń.

"Maszeruje wiosna"

Tam daleko, gdzie wysoka sosna (podnosimy ręce do góry i poruszamy nimi jak gałązkami)
maszeruje drogą mała wiosna. (maszerujemy w miejscu).
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki (wskazujemy na buty)
i jeden warkoczyk krótki.

Ref: Maszeruje wiosna, a ptaki wokoło (maszerujemy)
lecą i świergoczą głośno i wesoło.

Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat. (jedną rękę wyciągamy do przodu trzymając kwiat)
Gdy go w górę wznosi – zielenieje świat. (podnosimy rękę z kwiatem w górę)

Nosi wiosna dżinsową kurteczkę, (robimy gest zakładania kurtki)
na ramieniu małą torebeczkę.
Chętnie żuje gumę i robi balony, (tworzymy koło nad głową)
a z nich każdy jest zielony.

Ref: Maszeruje...

Wiosno, wiosno, nie zapomnij o nas, (ręce kładziemy na głowie i głową kręcimy w prawo i w lewo)
każda trawka chce już być zielona.
Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła, (rękę dokładamy do czoła i szukamy czegoś w oddali)
zima by została mroźna. (gest zmarznięcia, rękę kładziemy na ramieniu i wykonujemy gest rozgrzewania ciała)

Ref: Maszeruje...

A teraz zapraszam was do zabawy ruchowej pt. "Idziemy na spacer do lasu":

Rodzicu, włącz dowolną muzykę, która będzie tłem do zabawy i wymawiaj różne komendy, kierując je do dziecka, np.

 • "Gonimy motyle",
 • "Zbieramy papierki po cukierkach",
 • "Skaczemy przez kałuże",
 • "Leżymy na łące",
 • "Szukamy krokusa",
 • "Jedziemy rowerkiem",
 • "Zrywamy szyszki".

Teraz możecie zamienić się rolami i to dziecko będzie wydawać komendy.

Udanej zabawy!

Wtorek 31.03.2020 r.

JEŻYK SZUKA OZNAK WIOSNY

Cele:

 • doskonalenie sprawności manualnych,
 • rozwijanie wyobraźni i pomysłowości,
 • stwarzanie okazji do odczuwania zadowolenia z bycia twórcą.

Dziś czas na zobrazowanie naszego bohatera z wczorajszego opowiadania, czyli zapraszamy do wykonania pracy plastycznej pt. "Jeżyk szuka oznak wiosny”. Zadaniem dziecka jest dokończenie naszego Jeżyka, który szukając oznak wiosny zagubił swoje igiełki. Następnie zachęcamy wszystkich członków rodziny do porannej gimnastyki z Jeżykiem.

Sposób wykonania:

 • metoda pracy – dowolna, można użyć farb plakatowych i plastikowy widelec lub patyczek, którym odbijemy igiełki. Możemy użyć plastelinę, którą dzieci rozprowadzą robiąc igiełki;
 • zachęcamy, by dziecko spróbowało pomóc Jeżykowi w odszukaniu chociaż jednej oznaki wiosny i dorysowało ją. Myślimy, że nie tylko Jeżyk ucieszy się, gdy już ją odnajdzie. Jeżyk Pani Iwony znalazł już wiosnę, teraz wytrwale poszukuje wszystkich igieł.

zdjęcie papierowego jeżaGimnastyka z Jeżykiem "Rowerek"

Dzieci leżą tyłem i naśladują pedałowanie, mówiąc z rodzicem rymowankę:

Jedzie rowerek (pedałują)
na spacerek:
raz, dwa, trzy. (klaszczą)

Jedzie rowerek (pedałują)
na spacerek.

Jedz i ty! (klaszczą)

Poniedziałek 30.03.2020 r. 

JEŻYK SZUKA WIOSNY

Cele:

 • poznawanie charakterystycznych cech nowej pory roku – wiosny,
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania dłuższych tekstów literackich – opowiadania,
 • rozwijanie sprawności ruchowej.

Następny tydzień to dalsze poszukiwania oznak wiosny. Zachęcamy do przeczytania opowiadania o Jeżyku, który ze swoimi przyjaciółmi wybrał się w tajemniczą podróż. Czy konkurs pomógł mu w odnalezieniu oznak wiosny, a jeżeli tak to po czym poznał, że zaczęła się wiosna? Kto wygrał konkurs Jeżyka? Zapraszamy do lektury, a następnie zachęcamy do własnego poszukiwania przedmiotów w kolorze wiosny.

Opowiadanie "Gra w zielone"

Zabawa w "Zielone"

Rozkładamy na dywanie kilka rzeczy w różnych kolorach. Dziecko swobodnie chodzi pomiędzy przeszkodami. Wymieniamy różne nazwy kojarzące się z konkretną barwą (słońce, trawa, banan, pomarańcza, liść, drzewo, morze, łyżka itp.). Gdy padnie nazwa czegoś, co może być zielone, dziecko ma za zadanie zatrzymać się i podnieść w górę zielony przedmiot.

Piątek 27.03.2020 r. 

WIOSENNY TEATR

Cele:

 • rozwijanie małej i dużej motoryki,
 • wcielanie się w rolę,
 • zapoznanie z zawodem aktora,
 • rozwijanie wyobraźni.

Zabawa ruchowa "Rób to, co ja"

Zacznijmy dzień od ruchu! Będzie to dobre ćwiczenie przed zadaniem głównym.

Najpierw dziecko pokazuje jedno ćwiczenie, a rodzic je powtarza, a potem zamiana ról.

Kolejnym wariantem jest lustrzane odbicie: wówczas dziecko i Ty, drogi Rodzicu, robicie jednocześnie ćwiczenia stojąc naprzeciwko siebie.

Dzień teatru

Dzisiaj jest dzień teatru. To dobry moment, by zamienić się w aktorów i wcielić się w rolę. Zacznijcie od zabawy paluszkowej – jest to krótkie wprowadzenie do dzisiejszego tematu.

Zabawa paluszkowa "W teatrze kukiełkowym"

Tu kukiełka, tam kukiełka (dzieci wyciągają przed siebie najpierw jedną, a potem drugą dłoń)
– już trwa przedstawienie. (poruszają palcami obu dłoni)
Aktorzy się kłaniają, (zaciskają dłonie w pięści)
na widowni poruszenie. (kręcą „młynek” dłońmi)
Wszystkim spektakl się podobał. (rysują palcami wskazującymi uśmiech na twarzy)
Pora więc na oklaski. (biją brawo)
Kurtyna opadła. Czas wracać do domu, (zasłaniają oczy dłońmi, a następnie tworzą z dłoni kształt dachu)
– na niebie widać pierwsze gwiazdki. (unoszą ręce ponad głowę, rytmicznie zaciskają i otwierają dłonie.)

Następnie znajdźcie wspólnie z dziećmi odpowiednie miejsce w domu na scenę. Zajrzyjcie do kuchennej szuflady i wyjmijcie te przyrządy kuchenne, które chcecie. Załóżcie im ubrania. Mogą być to ubranka dla lalek, ubranka zrobione z bibuły, czy z innych materiałów, które macie dostępne w domu. Przyrządy będą Waszymi aktorami. Możecie być spontaniczni i samemu wymyślić historię razem z dziećmi. Jeśli jednak brakuje Wam pomysłu możecie wykorzystać jakąś bajkę i ją przedstawić.

Nie zapomnijcie o ukłonach i brawach!

Czwartek 26.03.2020 r.

WIOSENNE KWIATKI

Cele:

 • nazywanie kolorów,
 • rozwijanie spostrzegawczości,
 • rozwijanie umiejętności dopasowywania takich samych elementów do siebie ze względu na określoną cechę – kolor,
 • rozwijanie umiejętności układania kodów i rytmów.

Drogi Rodzicu, pora na zabawę matematyczną.

Na zdjęciach jest przedstawiona pomoc, którą można samemu wykonać w domu.

zdjęcie planszy
zdjęcie nakrętek
zdjęcie nakrętek na planszy
zdjęcie kart do gier

A oto sposób jej wykonania:

 1. Na białej kartce narysuj kilka plansz – 3 kwadraty x 3 kwadraty.
 2. Następnie możesz wykorzystać zużyte korki od plastikowych butelek. Naklej na nie różne kolory – może to być wycięte kółko, kwadrat albo nawet paseczek – niekoniecznie kwiatek, jak na zdjęciu. Ważne, by kolory były różne i aby wycinanki na wszystkich korkach były takie same (bądź zbliżone); jeśli nie masz korków, mogą to być po prostu same wycinanki.
 3. Następnie na planszach przyklej te same wycięte kształty, tak by można było do nich dopasować korki lub same wycinanki.

Zabawa polega na przyporządkowaniu korków o danym kolorze do pola planszy, na którym jest ten sam kolor. Dodatkowo możecie policzyć ilość korków, która znajduję się na planszy, czy ilość korków w danym kolorze.

A po skończonej zabawie trochę się pogimnastykujcie, np. skacząc tyle razy, ile było kwiatków danego koloru.

Udanej zabawy!

Środa 25.03.2020 r. 

WIOSENNE PORZĄDKI

Cele:

 • nazywanie urządzeń domowych,
 • nazywanie czynności,
 • rozwijanie u dzieci poczucia dbania o porządek w swoim otoczeniu,
 • ustalanie kolejności wydarzeń.

Drogi Rodzicu, to dobry czas na wspólną wiosenną pracę w domu. Zachęć dziecko do pomocy w domowych porządkach. Wspólnie bawcie się w sprzątanie. Wprowadźcie plan pracy pokazując odkurzacz, miotłę, ściereczkę, zlew i inne, ustalając kolejność, co będziecie robić najpierw. Pozwólcie dziecku robić to w sposób, w jaki potrafi. Tłumaczcie i bądźcie obok.

Na koniec dnia porozmawiajcie o czynnościach, które wykonywaliście. Zapytaj, czy jest coś, co najbardziej mu się podobało i co chciałby robić częściej.

Wykorzystajcie we wspólnej zabawie wiersz pt. "Pomogę mamusi":

Choć mam rączki małe
i niewiele zrobię,
pomogę mamusi,
niech odpocznie sobie.

Zamiotę izdebkę,
umyję garnuszki,
niech się tu nie schodzą
łakomczuszki – muszki.

I braciszka uśpię
w białej kolebusi.
Chociaż w tym pomogę
kochanej mamusi.

Wtorek 24.03.2020 r. 

TĘCZA

Cele:

 • nazywanie kolorów,
 • rozwijanie małej motoryki,
 • rozbudzenie ciekawości otaczającego świata,
 • nauczenie dzieci prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków z eksperymentów.

Zamieńcie się w malarzy i stwórzcie przy pomocy farb tęczę. Niech będzie bardzo kolorowa. Potem wspólnie nazwijcie kolory, których dziecko użyło.

Eksperyment Skittles – tęcza na talerzu

Potrzebne będą do jego wykonania:

 • cukierki Skittles, ewentualnie inne mocno barwione drażetki,
 • duży talerz, najlepiej biały,
 • woda w temperaturze pokojowej.

Sposób wykonania:

 • Wokół rantu talerza układamy cukierki w kształcie okręgu, następnie wlewamy powoli na środek talerza wodę i obserwujemy, co się dzieje.
 • Ważne, aby po wlaniu wody nie przestawiać i nie przesuwać talerza, bo barwniki mogą się nierówno rozprowadzić.
 • Najlepiej jak talerz stoi w miejscu. Cukierki zaczynają puszczać barwnik w bardzo efektowny sposób, już po kilku sekundach barwiąc wodę niczym powstająca tęcza.

Maria Konopnicka "Tęcza”

– A kto Ciebie śliczna tęczo,
siedmiobarwny pasie,
wymalował na tej chmurce,
jakby na atłasie?

– Słoneczko mnie malowało
po deszczu, po burzy;
pożyczyło sobie farby
od tej polnej róży.

Pożyczyło sobie farby
od kwiatów z ogroda;
Malowało tęczę na znak,
że będzie pogoda!

Poniedziałek 23.03.2020 r.

DLA CHCĄCEGO NIC TRUDNEGO

Cele:

 • ćwiczenie czynności samoobsługowych takich jak ubieranie i rozbieranie się,
 • ćwiczenie małej motoryki,
 • budowanie samodzielności,
 • nazywanie części garderoby,
 • nazywanie kolorów.

Drogi Rodzicu, to dobry czas, by poćwiczyć z dzieckiem ubieranie się i rozbieranie. Zapinanie guzików, zapinanie suwaków, czy wkładanie i zdejmowanie butów. Pokażmy dzieciom, że dla chcącego to nic trudnego. Że kilka minut wysiłku sprawi, że dziecko nauczy się i udoskonali swoje umiejętności, a tym samym dalej będzie budować swoją samodzielność.

A teraz zamieńcie się na chwilę rolami – niech dziecko ubierze rodzica. W formie zabawy dziecko chętniej wykonuje różne czynności. Niech dziecko wybierze cały strój, a potem niech pomoże w ubieraniu. Jest to też dobra okazja do powtarzania nazw części garderoby oraz nazw kolorów.

Przed zabawą zachęcamy do przeczytania dzieciom wierszyka Urszuli Kozłowskiej:

"Dla chcącego nic trudnego"

Mamo, nie mogę zapiąć guzików!
Tato, nie umiem wiązać bucików!
To mi się chyba nigdy nie uda...–
Ciągle narzeka Maciuś maruda.

A tata na to: – Przestań już jęczęć.
Masz przecież, synku, dwie sprytne ręce.
Jeżeli zechcesz, w mig cię nauczę
wiązania butów i innych sztuczek.

Maciuś poćwiczył z tatą godzinę,
po czym w zdumienie wprawił rodzinę:
Sam zapiął kurtkę, zawiązał buty –
wszystko to trwało ze trzy minuty!

Teraz się chwali swoim kolegom,
że dla chcącego to nic trudnego!

PLASTELINOWA ZAGRODA

Drodzy rodzice, na kartonie wspólnie z dzieckiem zbudujcie z plasteliny zagrodę, w której zamieszkają wiejskie zwierzęta. Zacznijcie od tworzenia krajobrazu (pagórki – mogą powstać na konstrukcji wykonanej z gazet i oblepionej plasteliną; drogi, łąka, staw, itp.). Następnie ustalcie, gdzie znajdować ma się dom gospodarza, stajnia, obora, chlewik, kurnik; ulepcie te zabudowania z plasteliny (można je wykonać z tekturowych opakowań z dolepionymi plastelinowymi elementami). Na koniec ustawcie na makiecie ulepione zwierzęta.

Jest to zabawa wieloetapowa – rozłóżcie więc ją na kilka dni, tak by dziecko mogło każdego dnia dodawać nowy element.

Jeśli w domu nie ma plasteliny można ją zastąpić innym materiałem plastycznym. Dokumentujcie swoją pracę zdjęciami, które możecie przesłać do nas – zamieścimy je na stronie przedszkola.

Zachęcamy wszystkich do wspólnej zabawy.

KOLORY CZĘŚĆ II

zdjęcia kolorowych plam

Zachęcamy do zabawy kolorami i zrobienia zadania, które można znaleźć w załączniku poniżej. Zadaniem dziecka jest narysowanie w poszczególnych kółeczkach z kolorami odpowiednich przedmiotów, które wystąpiły w tekście. Możemy także poprosić dziecko o podanie innych przykładów.

KOLORY

Przedszkolaki, zachęcamy Was do eksperymentowania z kolorami. Eksperyment można wykonać z użyciem farb plakatowych lub plasteliny. Zachęcamy rodziców do przeczytania dzieciom wierszyka Jana Brzechwy "Kolory" i rozmowy o kolorach, po czym dzieci mogą wykonać swój eksperyment wg załączonego poniżej wzoru.

RODZINA PONAD WSZYSTKO

Oto kilka pomysłów na zabawy wokół tematu "Rodzina ponad wszystko":

"Fotografie"​ – zachęcamy do oglądania rodzinnych fotografii, opisywania wyglądu rodziców i dziadków na fotografiach.

Pytania pomocnicze:

 • Kto jest na twoim zdjęciu?
 • Czy rodzice wyglądają dziś tak samo?
 • Co zmieniło się w ich wyglądzie?

Rodzicu, przeczytaj dziecku wiersz Joanny Papuzińskiej “​Fotografie”:

Lubię sobie podumać
Lubię popatrzeć sobie
na czas, co gdzieś już pobiegł.
Mama, jak była mała,
przebrana za kotka
Młodzi babcia i dziadek
schodzą z jakiejś góry.
Nieznajomy wujaszek
i nieznajoma ciotka.
Tata w czapce wojskowej,
okropnie ponury
Rodziców ślub i wesele.
Andzia, Zuzia, Januszek, Zosia, Hania, Felek.
A tu łyse niemowlę gryzie własną nogę​.
– To mam być ja?
– Ratunku!
– Uwierzyć nie mogę!

Zaproponuj dziecku zrobienie pracy plastycznej "Moja rodzina”​ – uproszczonego drzewa genealogicznego, który omówimy po powrocie do przedszkola. Metoda dowolna: można z użyciem farb lub kredek ołówkowych.

Zachęcamy do wspólnego śpiewania piosenki Fasolek "A ja rosnę”.

Poproście dziecko, by Wam śpiewało w przedszkolu poznane piosenki:​ "Kundel bury”, "Szczotka, pasta" (nagrania dostępne są na YouTube).

Zapraszamy was do zabawy matematycznej "Kropki biedronki”​: liczcie kropki, przeliczajcie je za pomocą liczebników porządkowych. Dajcie dziecku 7 wyciętych kółeczek – kropek (można również wykorzystać nakrętki lub inne rzeczy dostępne w domu w kształcie kółka); niech w trakcie słuchania wiersza obdaruje biedronkę swoimi kropkami. Możesz zaakcentować każdy liczebnik – pomoże to dziecku w odpowiednim czasie obdarować biedronkę odpowiednią kropką. Do zadania możecie wykorzystać biedronkę z załącznika:

"Kropki biedronki”

Biedronka siedem kropek miała:
pierwszą od rosy dostała,
(dziecko w tym czasie powinno obdarować biedronkę kropką itd.)
drugą od słonka złotego,
trzecią od wiatru halnego,
czwartą od deszczu kropelki,
piątą od ziemi karmicielki,
szóstą od dziada, co przechodził drogą,
siódmą już nie wiem od kogo.

Wszystkie siedem nosiła w komplecie,
ażeby szczęście dawały dzieciom.

DZIENNICZEK MAŁEGO CZYTELNIKA

Zachęcamy do włączenia się do akcji  "Cała Polska czyta dzieciom". Prosimy o założenie "Dzienniczka małego czytelnika". Każdego dnia drogi Rodzicu czytaj razem z dzieckiem bajkę, wierszyk, czy opowiadanie. Rób to przez co najmniej 10 minut codziennie, a później zaznacz to w dzienniczku. Może to być naklejka, czy jakiś znaczek narysowany przez dziecko.

Po powrocie do przedszkola zbierzemy dzienniczki, a każde dziecko, które weźmie udział w zadaniu i będzie wykonywać je sumiennie otrzyma drobny upominek, wykonany własnoręcznie przez nauczycielki. Zachęćmy nasze dzieci do czytania.