Nasze Przedszkole realizuje program własny Dziecko w świecie wartości, który powstał na bazie bajek dla dzieci.

Bajki jednoznacznie kojarzone są z dziećmi, gdyż, jak powszechnie wiadomo, na tym etapie rozwoju mały człowiek poznaje świat rzeczywisty przez pryzmat świata wyimaginowanego, stworzonego z myślą o nim, jego potrzebach i możliwościach.

W okresie przedszkolnym dziecko podlega socjalizacji i wychowaniu nie tylko w kręgu własnej rodziny, ale również w szerszych grupach społecznych. Poznaje świat za pomocą operacji konkretnych, posługuje się myśleniem magicznym, szuka prostych związków przyczynowo – skutkowych. Bajki wprowadzają je w świat roślin, zwierząt, ludzi z ich typowymi cechami i przywarami. Poznaje wzorce osobowe, prototypowe postacie dobra i zła. Zaczyna postrzegać ludzkie zachowania oraz ich konsekwencje. Dowiaduje się, jakie wartości są cenione poprzez jednoznaczne pokazanie, kogo i za co spotyka nagroda czy kara. Poznaje abstrakcyjne pojęcia, takie, jak dobro, zło, sprawiedliwość, miłość, przyjaźń, piękno i wiele innych. Uczy się wrażliwości, zachowań prospołecznych oraz empatii dzięki przeżywaniu wydarzeń wraz z bohaterami.

Bajki odgrywają istotną rolę w rozwoju emocjonalnym dzieci. W bajkowe przygody wplecione są różne życiowe sytuacje. Dziecko przeważnie utożsamia się z postacią głównego bohatera; towarzyszy mu w wędrówce, razem z nim przeżywa radość, smutek, ból, nawiązuje przyjaźnie, stawia czoło wrogom, podejmuje wyzwania, odpoczywa i bawi się. Dzięki tej identyfikacji zapoznaje się z całą gamą emocji, uczuć i postaw. Uczy się zachowań społecznie akceptowanych oraz tych, które są potępiane, form ekspresji emocji, sposobów reagowania w trudnych sytuacjach oraz zaspokajania różnych potrzeb.

Bajki pochodzą z płyty CD "10 najpiękniejszych bajek":

  1. Bajka o chłopcu, który zgubił uśmiech.
  2. O Hani, smoku i czarodziejskich okruszkach.
  3. Mrówka Gapcio.
  4. O misiu, który nie chciał spać.
  5. Bajka nie bajka o gwiazdce z nieba.
  6. Czarodziejski dąb.
  7. Jak ptaszki Bartusia odmieniły.
  8. Skąd się wzięły stokrotki na świecie.
  9. O tym, jak słoneczko dzień spędziło.