W przedszkolu zatrudniony jest logopeda, Pani mgr Katarzyna Roszkowska-Świerczek, która prowadzi terapię logopedyczną z dziećmi z wadami wymowy. W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia prowadzone są regularnie każdego dnia.

Godziny pracy logopedy:

poniedziałek: 8:00 – 12:30
wtorek: 8:00 – 12:30
środa: 8:00 – 12:30
czwartek: 8:00 – 12:30
piątek: 8:00 – 12:00

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy ze specjalistą: kroszkowska-swierczek@przedszkole148.waw.pl


PLAN PRACY LOGOPEDY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
1. Diagnoza logopedyczna Kwalifikowanie dzieci na zajęcia logopedyczne na podstawie przesiewowego badania logopedycznego

Konsultacje z wychowawcami grup i rodzicami

Wrzesień – październik 2019 r.
2. Badanie przesiewowe dzieci 6-, 5-, 4-, 3-letnich Ocena rozwoju mowy i języka badanych dzieci:

 • obserwacja dziecka oraz orientacyjne badanie mowy (swobodna rozmowa),
 • ocena rozumienia mowy,
 • ocena artykulacji głosek,
 • ocena słuchu fonematycznego,
 • ocena sprawności narządów aparatu mowy,
 • ocena funkcji w obrębie aparatu mowy (oddychanie, połykanie).
Wrzesień – październik 2019 r.
3. Terapia logopedyczna Ustalenie planu terapii z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

Zajęcia indywidualne z dziećmi lub w małych grupach.

Angażowanie rodziców dzieci do realizacji zaleceń logopedycznych w domu.

Cały rok szkolny
4. Działania profilaktyczne Współpraca z nauczycielami, psychologiem i rodzicami:

 • przekazywanie informacji o postępach dzieci w terapii,
 • przekazywanie wskazówek dla rodziców do pracy z dziećmi w domu,
 • spotkania indywidualne z rodzicami, konsultacje,
 • zamieszczanie w kąciku logopedycznym informacji i ciekawych artykułów z zakresu profilaktyki logopedycznej,
 • prowadzenie grupowych zajęć logopedycznych w każdej grupie przedszkolnej,
 • udostępnianie nauczycielom pomocy logopedycznych, scenariuszy zajęć przydatnych w pracy z grupą.
Cały rok szkolny
5. Ewaluacja Systematyczna obserwacja postępów w terapii każdego dziecka.

Dokumentowanie pracy w dzienniku zajęć.

Końcowa diagnoza logopedyczna.

Wydanie zaleceń do dalszej pracy w domu (według potrzeb).

Cały rok szkolny

 

Czerwiec 2020 r.


SCENARIUSZE ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

Przykładowe scenariusze zajęć logopedycznych grupowych, prowadzonych przez logopedę Katarzynę Roszkowską-Świerczek z dziećmi przedszkolnymi: