Międzyzębowość

Jeśli dziecko wypowiada głoski z językiem między zębami/wargami – czy ma wadę wymowy? Zdecydowanie tak!

Dlaczego? – w języku polskim głoski wypowiadane są z językiem schowanym w jamie ustnej, a granicę jego ułożenia stanowi wewnętrzna strona zębów

Czy dziecko z wady wyrośnie? Nie, należy rozpocząć terapię logopedyczną
Jakich głosek może dotyczyć wada? ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, r, l, t, d, n
Kiedy należy rozpocząć terapię logopedyczną? Od chwili pojawienia się (zauważenia wady przez dorosłych).
Jaka jest bezpośrednia przyczyna wady? Nieprawidłowa praca języka
Co może być przyczyną niewłaściwej pracy języka? Oddychanie przez usta

Zbyt długie karmienie butelką

Długie używanie smoczka

Ssanie palca

Nieprawidłowe połykanie śliny, płynów i pokarmów stałych

Krótkie wędzidełko języka

Itd…

Czy międzyzębowość może być przyczyną wady zgryzu u dziecka? Tak, choć często wada zgryzu i wada wymowy mają tę samą przyczynę – nieprawidłową pracę języka
Czy w takiej sytuacji konieczne jest leczenie ortodontyczne? Tak
Czy korekta wady zgryzu wpłynie automatycznie na poprawę wymowy? Nie, korekta wady zgryzu powinna być prowadzona równolegle z terapią logopedyczną
Międzyzębowość występuje także u młodzieży i osób dorosłych. Terapia logopedyczna powinna być podjęta niezależnie od wieku.

Źródło: https://ptl.katowice.pl/wydawnictwa/plakaty/

Oprac. mgr Katarzyna Roszkowska-Świerczek