Konkurs plastyczny "Mały Europejczyk"

 Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań własnym państwem,
 • wzbogacanie wiedzy na temat Europy,
 • popularyzacja wiedzy na temat Unii Europejskiej,
 • kształtowanie przynależności narodowej oraz przynależności do krajów europejskich,
 • rozwijanie zainteresowań oraz postaw twórczych dzieci.
Regulamin konkursu:
 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 148 w Warszawie.
 2. Konkurs skierowany jest do warszawskich przedszkoli publicznych.
 3. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch grupach wiekowych: 5 i 6 lat
 4. Każde przedszkole może nadesłać dwie prace konkursowe, po jednej z każdej grupy wiekowej.
 5. Prace należy wykonać techniką dowolną: format A3.
 6. Praca konkursowa będzie oceniana pod względem samodzielności oraz kreatywności dzieci przez jury powołane przez organizatora.
 7. Praca konkursowa powinna być wykonana przez jedno dziecko. Prace grupowe nie będą brane pod uwagę.
 8. Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę (tekst drukowany) przyklejoną na odwrocie pracy: (Imię i Nazwisko dziecka, wiek, nazwa i adres Placówki, adres e-mail placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz podpisana zgoda rodzica bądź opiekuna dziecka na przetwarzanie jego danych osobowych oraz zgoda na udział w konkursie) załącznik nr 1, załącznik nr 2
 9. Termin składania prac konkursowych: 04.2019 r. – 26.04.2019 r.
Nagrody w konkursie:

Organizator przewiduje nagrody oraz dyplomy dla każdego uczestnika biorącego udział w konkursie.

Ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Przedszkolu nr 148, ul. Kazimierzowska 45, Warszawa, w dniu 15.05.2019 r.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz miejsca uroczystego wręczenia nagród. Informacje o ewentualnych zmianach będą przekazane mailem.

Opiekunowie konkursu: Hanna Kaczmarek, Małgorzata Bień

W razie pytań prosimy o kontakt: tel. (22) 849 21 91, e-mail: p148@edu.um.warszawa.pl

Prace należy dostarczyć do organizatora konkursu na adres:

Przedszkole nr 148

ul. Kazimierzowska 45

02-572 Warszawa

Postanowienia dodatkowe:

 1. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac w trakcie przesyłki oraz ich zagniecenia z winy poczty lub kuriera.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z postanowieniami niniejszego regulaminu, jego akceptacją oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych uczestnika konkursu w bazie danych organizatora oraz ich przetwarzania do celów związanych z niniejszym konkursem.
 3. Po zakończonym konkursie wszystkie prace przechodzą na własność organizatora. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania prac w celu promocji konkursu i placówki.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!