Wykaz podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami

Lp. Podmiot wspierający Dane teleadresowe
1. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5
00‐513 Warszawa
Telefon: 22 250 01 08
https://www.gov.pl/web/rodzina
2. Biuro Rzecznika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ul. Żurawia 4 A
00‐ 503 Warszawa
Telefon: 22 461 60 00
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/
3. Rzecznik Praw Obywatelskich Aleja Solidarności 77
00‐090 Warszawa
Telefon: 22 55 17 700
https://www.rpo.gov.pl/
4. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II 11
00‐828 Warszawa
Telefon: 22 50 55 500
https://www.pfron.org.pl/
5. Polski Związek Niewidomych ul. Konwiktorska 9
00‐916 Warszawa
Telefon: 22-831-22-71
https://pzn.org.pl/
6. Polski Związek Głuchych ul. Białostocka 4
03‐741 Warszawa
Telefon: 22 831 40 71
https://www.pzg.org.pl/
7. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Lublin ul. Wł. Kunickiego 59
20‐422 Lublin
Telefon: 81 466 76 00
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/struktura-organizacyjna/oddzialyfunduszu/oddzial-lubelski/
8. Polski Związek Głuchych Oddział Lublin ul. Leszczyńskiego 50
20‐068 Lublin
Telefon: 81 533 05 06
https://pzg.lublin.pl/
9. Polski Związek Niewidomych Oddział Lublin Al. Piłsudskiego17
20‐ 407 Lublin
Telefon: 33 861 94 19
https://pzn.lublin.pl/
10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie ul. J. Piłsudskiego 66
22‐200 Włodawa
Telefon: 82 572 57 10
http://www.pcpr.wlodawa.pl
11. Powiatowy Ośrodek Wsparcia „PRZYSTAŃ” we Włodawie ul. J. Piłsudskiego 64 A
22‐200 Włodawa
Telefon: 82 572 18 13
http://www.powwlodawa.cba.pl
12. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włodawie ul. Partyzantów 17
22‐200 Włodawa
Telefon: 82 57 21 271
http://pppwlodawa.pl
13. Specjalny Ośrodek Szkolno‐Wychowawczy im. Ks. Jana Twardowskiego we Włodawie ul. Partyzantów 13
22‐200 Włodawa
Telefon: 82 57 21 336
http://sosw.powiatwlodawski.pl
14. Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” w Różance ul. Parkowa 14, Różanka
22‐200 Włodawa
Telefon: 82 57 18 116
http://senior.com.pl
15. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Parkowa 5
22‐230 Wola Uhruska
Telefon: 82 591 54 36
https://gopswolauhruska.bip.lubelskie.pl
16. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PARASOL” ul. Gimnazjalna 34
22‐230 Wola Uhruska
https://parasol-wola.pl.tl/

Opracowanie:
Katarzyna Wnuk ‐ Koordynator ds. dostępności