Mały bohater w Europie – A little hero in Europe

Logo projektu "Mały bohater w Europie"

Nasze Przedszkole realizuje projekt pt. "Mały bohater w Europie", który współfinansowany jest ze środków europejskich z programu PO WER. Realizacja projektu rozpoczyna się 1 października 2020 r. i będzie trwała 18 miesięcy, tj. do 31 marca 2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat w/w projektu oraz śledzenia naszych działań, dokonywanych podczas jego realizacji: