Mały bohater w Europie – A little hero in Europe

Logo projektu "Mały bohater w Europie"

Nasze Przedszkole realizuje projekt pt. "Mały bohater w Europie", który współfinansowany jest ze środków europejskich z programu PO WER. Realizacja projektu rozpoczyna się 1 października 2020 r. i będzie trwała 18 miesięcy, tj. do 31 marca 2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat w/w projektu oraz śledzenia naszych działań, dokonywanych podczas jego realizacji:

baner promujący projekt

Mobilność Pierwsza - Florencja

“Audiovisuals and social media for the classroom”

W okresie od 17 do 30 października nasze nauczycielki, pani Patrycja z grupy Biedronek i pani Małgosia z grupy Tygrysów, przebywały we Florencji, gdzie uczestniczyły w kursie metodycznym, zorganizowanym w ramach projektu “Mały bohater w Europie” i finansowanym m.in. ze środków unijnych. Kurs odbył się w szkole Europass Teacher Academy. Przez cały pobyt w przygodach naszym nauczycielkom towarzyszył Kazik, mały kotek, będący maskotką projektu.

Tematem kursu było “Audiovisuals and social media for the classroom”. Nasze nauczycielki uczyły się na temat aplikacji internetowych i social mediów oraz sposobów ich wykorzystania na co dzień w pracy z dziećmi.

W kursie brali udział nauczyciele z całej Europy: z Estonii, Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Słowacji, Węgier, Grecji. W czasie kursu nauczycielki posługiwały się wyłącznie językiem angielskim, dzięki czemu podszkoliły swoje umiejętności językowe.

Uczestnicy kursu pracowali na laptopach, smartfonach i tabletach. Pani Małgosia i pani Patrycja poznały między innymi takie aplikacje, jak: Padlet, Goose Chase, Canva, Plickers, Stop Motion Studio, YouTube, Edraw Mind, Ed.Ted, Google Sites, Flipgrid, Google Arts, EdModo, KapWing. Nauczycielki tworzyły prezentacje multimedialne, edytowały filmy, dodawały efekty dźwiękowe, wizualne i napisy, tworzyły strony internetowe, wirtualne mapy myśli, lekcje online do wykorzystania podczas pracy zdalnej. Nauczyły się tworzyć filmy metodą poklatkową oraz gry terenowe z wykorzystaniem aplikacji.

Podczas kursu poznały nowe metody przesyłania plików oraz udostępniania ich innym osobom. Nauczyły się jak udostępniać platformy internetowe oraz jak wspólnie na nich pracować. Jak tworzyć wspólne obszary robocze, tak, aby nauczyciele mogli razem prowadzić i tworzyć zajęcia online. Podczas tworzenia prezentacji, filmów oraz stron, nauczycielki zaprezentowały nauczycielom z innych krajów europejskich zwyczaje swojego kraju, swoje przedszkole oraz metody pracy przez nie wykorzystywane.

Zaprezentowały również informacje dotyczące realizowanego projektu PO WER “Mały bohater w Europie”. Podczas pracy w grupach oraz grach terenowych nauczycielki zawarły znajomości, wymieniły się danymi kontaktowymi z nauczycielami z innych krajów europejskich oraz omówiły zasady ewentualnej współpracy w przyszłości.

Dodatkowo nauczycielki miały możliwość zwiedzenia Florencji. Pomogły im w tym organizowane przez trenerów, gry terenowe z zadaniami. Dzięki nim dowiedziały się wielu ciekawostek o historii tego miasta oraz jego zabytkach, na które same na pewno by nie zwróciły uwagi.

Widok na Katedrę Duomo we Florencji
Widok na Florencję
Widok na most Ponte Vecchio we Florencji