Złote reguły harmonijnego rozwoju mowy dziecka

Rodzicu,

jak możesz pomóc swojemu dziecku? To proste.

 1. Od urodzenia dbaj o harmonijny rozwój fizyczny, emocjonalny i psychiczny swojego dziecka.
 2. Jeśli Twoje dziecko nie reaguje lub reaguje nieadekwatnie na bodźce akustyczne, skonsultuj się z lekarzem audiologiem.
 3. Zadbaj, aby Twoje oczekiwania wobec dziecka były realistyczne.
 4. Zapewnij dziecku bogactwo różnorodnych doświadczeń sensorycznych: słuchowych, ruchowych, wzrokowych, dotykowych, smakowych, węchowych.
 5. Każdego dnia przemycaj stymulujące zabawy językowe. Staraj się, by dla dziecka był to czas radosnej aktywności.
 6. Rozmawiaj ze swoim dzieckiem. Opowiadaj mu o tym, co widzicie, co robicie. Zadawaj mu pytania. Jeśli dziecko nie jest gotowe na udzielenie odpowiedzi na pytania, sam na nie odpowiadaj.
 7. Kiedy mówisz do dziecka, używaj wolnego tempa mowy, prostego i zrozumiałego dla dziecka słownictwa. Stosuj krótkie zdania, powtarzaj swoją wypowiedź.
 8. Zwracając się do dziecka, utrzymuj kontakt wzrokowy, używaj bogatej mimiki (często przerysowanej) i gestykulacji. Dopytuj o wypowiedzi dziecka, powtarzając po nim jego nieporadne słowa w sposób poprawny – zachowuj się przy tym, jak echo.
 9. Bądź dobrym słuchaczem, tzn. patrz na mówiące do ciebie dziecko, nie przerywaj mu, dbaj o kolejność Waszych wypowiedzi.
 10. Ucz dziecko koncentrowania się na dźwiękach. Bawcie się w słuchanie dźwięków otoczenia, odgłosów zwierząt.
 11. Codziennie czytaj swojemu dziecku. Moduluj głosem, by słuchało cię z zainteresowaniem. Wskazuj przedmioty i osoby na ilustracjach. Dopytuj się: „gdzie jest?”, „pokaż gdzie?” itd.
 12. Notuj codziennie osiągnięcia dziecka. Chwal za wysiłek, jaki wkłada w realizację różnych zadań, czynności.
 13. Nie porównuj swojego dziecka do innych dzieci. Nie krytykuj go i unikaj omawiania problemów dziecka w jego obecności.
 14. Jeśli odczuwasz jakikolwiek niepokój związany z rozwojem Twojego dziecka – nie słuchaj rad innych, że z tego wyrośnie. Skorzystaj ze specjalistycznej konsultacji, a w razie potrzeby z terapii logopedycznej.

Na podstawie: https://ptl.katowice.pl/wydawnictwa/plakaty/

Oprac. mgr Katarzyna Roszkowska-Świerczek