Nasze przedszkole pełni dyżur wakacyjny w III turnusie, tj. od 16 – 31 sierpnia 2018 r.

Od 25 maja od godziny 13:00 w naszym przedszkolu można uzyskać informację o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny.

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny jest wniesienie, w terminie od 25 maja do 15 czerwca br., opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w wysokości 102 zł na rachunek 14 1030 1508 0000 0005 5054 7082.

W treści przelewu należy wpisać „Opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka”.