Rozstrzygnięcie Międzydzielnicowego Konkursu Plastycznego

"Dziecko w świecie wartości: Przyjaźń"

Logo programu "Dziecko w świecie wartości" opracowanego i realizowanego przez nauczycieli Przedszkola nr 148 w Warszawie

W czwartek 10 czerwca w naszym przedszkolu odbyło się oficjalne rozstrzygnięcie I Międzydzielnicowego Konkursu pt. „Dziecko w świecie wartości: Przyjaźń”. Konkurs był objęty patronatem Burmistrza Dzielnicy Mokotów.

Na uroczystości obecni byli zaproszeni goście: Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Rafał Miastowski oraz Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów Cezary Kocon. Z tej okazji dzieci z grupy Tygrysków przygotowały oraz zaprezentowały występ dla przybyłych gości, który umilił spotkanie.

W naszym konkursie wzięło udział 54 przedszkoli, a wpłynęło 112 prac. Wyłoniliśmy 17 zwycięzców.

Prace konkursowe były oceniane w czterech kategoriach wiekowych:

 • w grupie 3-latków zgłoszono 20 prac,
 • w grupie 4-latków zgłoszono 27 prac,
 • w grupie 5-latków zgłoszono 40 prac,
 • w grupie 6-latków zgłoszono 25 prac.

Z każdej grupy wiekowej zostali wyłonieni laureaci, którzy zajęli kolejno I, II i III miejsce.

W grupie 3-latków zwyciężyli:

 1. Hanna z Przedszkola nr 156 – I miejsce
 2. Jaś z Przedszkola nr 244 – II miejsce
 3. Antosia  z Przedszkola nr 199 – III miejsce.

W grupie 4-latków zwyciężyli:

 1. Magdalena z Przedszkola nr 130 – I miejsce
 2. Wiktoria z Przedszkola nr 148 – II miejsce
 3. Zuzanna z Przedszkola nr 275 – II miejsce
 4. Hanna z Przedszkola nr 50 – III miejsce
 5. Kinga z Przedszkola nr 244 – III miejsce.

W grupie 5-latków zwyciężyli:

 1. Anna z Przedszkola nr 148 – I miejsce
 2. Zoja z Przedszkola nr 228 – II miejsce
 3. Wiktor z Przedszkola nr 147 – III miejsce.

W grupie 6-latków zwyciężyli:

 1. Maja z Przedszkola nr 142 – I miejsce
 2. Wiktor z Przedszkola nr 230 – I miejsce
 3. Alicja z Przedszkola nr 192 – II miejsce
 4. Alicja z Przedszkola nr 190 – II miejsce
 5. Jagoda z Przedszkola nr 318 – III miejsce
 6. Jagoda z Przedszkola nr 283 – III miejsce.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Zwycięskie prace

3-latki

4-latki

5-latki

6-latki

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy dzieci z warszawskich przedszkoli do udziału w I Międzydzielnicowym Konkursie pt. „Dziecko w świecie wartości: Przyjaźń”, organizowanym przez Przedszkole nr 148 w Warszawie.

Logo programu "Dziecko w świecie wartości" opracowanego i realizowanego przez nauczycieli Przedszkola nr 148 w Warszawie

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Rafała Miastowskiego.

REGULAMIN
I Międzydzielnicowego Konkursu pt. „Dziecko w świecie wartości: Przyjaźń”
 1. Organizator konkursu:

Przedszkole nr 148
ul. Kazimierzowska 45
02-572 Warszawa, Mokotów

Osoba koordynująca: Patrycja Kuźmicz

 1. Konkurs organizowany jest w ramach programu wychowawczego „Dziecko w świecie wartości”, realizowanego w naszym przedszkolu i skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Program „Dziecko w świecie wartości” powstał na bazie bajek dla dzieci i składa się z trzech części, z których każda część skierowana do dzieci w określonym wieku. Więcej informacji o programie można odnaleźć na stronie internetowej naszego przedszkola: http://przedszkole148.waw.pl/dziecko-w-swiecie-wartosci/

 1. Cele konkursu:
  • budowanie systemu wartości,
  • rozpoznawanie i nazywanie uczuć i emocji,
  • kształtowanie odporności emocjonalnej,
  • integracja społeczności przedszkolnej,
  • rozbudzanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności plastycznych,
  • wyrażanie siebie w różnych formach i technikach plastycznych,
  • rozwijanie pomysłowości i fantazji dzieci.
 2. Przedmiot konkursu: praca plastyczna przedstawiająca wartość, jaką jest przyjaźń.
 • Do udziału w konkursie plastycznym zapraszamy dzieci z warszawskich przedszkoli w wieku 3 – 6 lat.
 • Konkurs organizowany jest dla dzieci w czterech kategoriach wiekowych: 3 lata, 4 lata, 5 lat i 6 lat.
 • Każde przedszkole może zgłosić do konkursu jedną pracę indywidualną Uczestnika w każdej kategorii wiekowej.
 • Praca plastyczna:
 • temat: „Dziecko w świecie wartości: Przyjaźń”,
 • format pracy – A3,
 • technika pracy dowolna,
 • forma płaska lub trójwymiarowa,
 • każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, pełny adres przedszkola oraz nr telefonu, e-mail oraz nazwę wartości, którą przedstawia.
 1. Przygotowaną pracę konkursową należy sfotografować i przesłać:
 • 1 zdjęcie pracy wykonanej w formie płaskiej,
 • 3-4 zdjęcia (każde ujęcie przedstawia inną stronę pracy) pracy wykonanej w formie trójwymiarowej.

Zdjęcia należy przesłać mailem wraz z kartą zgłoszeniową oraz skanami pisemnych zgód rodziców/opiekunów prawnych (załączniki nr 1, 2 i 3) na adres: PKuzmicz@eduwarszawa.pl, podając w tytule maila: I Międzydzielnicowy Konkursie pt. „Dziecko w świecie wartości: Przyjaźń”.

Pisemne zgody rodziców/opiekunów należy pozostawić i przechowywać w macierzystej placówce.

 1. Zdjęcia prac muszą być wyraźne i pokazywać całą pracę – w innym przypadku Organizator zastrzega sobie prawo nie zakwalifikowania pracy do udziału w konkursie.
 2. Termin składania prac upływa z dniem 14 maja 2021 r. (decyduje data otrzymania maila przez organizatora).
 3. Organizator powoła jury, które zapozna się z treścią wypowiedzi plastycznej, sprawdzi zgodność prac z regulaminem i tematem konkursu, oceni technikę i jakość wykonania.
 4. Kryterium oceny:
 • wkład pracy dziecka,
 • walory artystyczne,
 • zgodność z tematem,
 • wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych,
 • ogólna estetyka pracy,
 • oryginalność,
 • kreatywność.
 1. Autorzy prac konkursowych otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie oraz nagrody. Dodatkowo zostaną wyróżnione osoby z każdej kategorii wiekowej, które otrzymają dyplomy za wyróżnienie oraz nagrody:
 • dzieci 3-letnie,
 • dzieci 4-letnie,
 • dzieci 5-letnie,
 • dzieci 6-letnie.
 1. Rodzice bądź nauczyciele przygotowujący dzieci do udziału w konkursie otrzymają podziękowania.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi 28 maja 2021 r. o godzinie 10:00.
 3. Fotorelacja z rozstrzygnięcia konkursu oraz lista dzieci nagrodzonych w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej przedszkola: http://przedszkole148.waw.pl/
 4. Nadesłane prace stają się własnością Organizatora.
 5. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu oraz jego przedstawicieli ustawowych wszystkich warunków niniejszego regulaminu, a także jest potwierdzeniem wyrażenia przez nich zgody na:
 • nieodpłatne, publiczne wyeksponowanie pracy dziecka, opatrzonej następującymi danymi osobowymi: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, dane placówki przedszkolnej;
 • przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych każdego uczestnika konkursu w oparciu o wyrażoną zgodę, w tym imienia i nazwiska dziecka, wieku dziecka, danych placówki przedszkolnej, w celach związanych z organizacją konkursu;
 • administratorem danych, przetwarzanych w celu organizacji konkursu jest Przedszkole nr 148 z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe przetwarzane w wyżej określonym zakresie są zebrane dobrowolnie przez Organizatora od przedstawicieli ustawowych uczestników. Przedstawiciele ustawowi uczestników są poinformowani o prawie dostępu do treści danych osobowych uczestników i prawie ich poprawiania.
 1. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
 2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Plik do pobrania: