Tygodniowy rozkład zajęć

Poniedziałek: edukacja poznawcza - rozwijanie mowy i myślenia, rytmika.
Wtorek: zajęcia plastyczne/artystyczno-techniczne, zajęcia ruchowe.
Środa: edukacja poznawcza - rozwijanie mowy i myślenia, rytmika.
Czwartek: edukacja matematyczna, przyrodnicza, zajęcia ruchowe.
Piątek: zajęcia plastyczne/artystyczno-techniczne, ćwiczenia gimnastyczne.

J. angielski w codziennej pracy z dziećmi.

Wrzesień

Tematy kompleksowe:

 1. Witaj przedszkole.
 2. Mały uczestnik ruchu drogowego.
 3. Wszędzie kropki.
 4. Jestem czyściochem.
 5. Owoce od kuchni.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • integrowanie dzieci poprzez zabawy i zajęcia,
 • zapoznanie dzieci z wyglądem przedszkola, sal, kącików zainteresowań,
 • stworzenie i utrwalanie kodeksu przedszkolaka,
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznej zabawy w sali przedszkolnej oraz w ogrodzie przedszkolnym,
 • budowanie pewności siebie oraz dobrego samopoczucia w przedszkolu,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania emocji,
 • zachęcanie dzieci do wspólnej zabawy,
 • ćwiczenia prawidłowych nawyków higienicznych,
 • wdrażanie dzieci do dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
 • poszerzanie wiedzy na temat wybranych owoców,
 • zachęcanie dzieci do podejmowania aktywności badawczej poprzez doświadczenia,
 • rozwijanie zainteresowań otaczającym światem,
 • zapoznanie z zawodem strażnika miejskiego,
 • wdrażanie do bezpiecznego i ostrożnego poruszania się po drogach i ulicach,
 • wskazanie znaczenia noszenia odblasków, dzięki którym uczestnicy ruchu drogowego są bardziej widoczni na drodze, a przez to bardziej bezpieczni,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • kształtowanie reakcji na sygnał wzrokowy,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci: liczenie, klasyfikowanie przedmiotów,
 • zachęcanie dzieci do dbania o przyrodę,
 • zapoznanie dzieci ze sposobem segregacji śmieci: plastik, papier, szkło.