Tygodniowy rozkład zajęć

Poniedziałek: edukacja poznawcza - rozwijanie mowy i myślenia; rytmika.
Wtorek: zajęcia plastyczne/ artystyczno-techniczne; ćwiczenia gimnastyczne; j. angielski.
Środa: edukacja matematyczna, przyrodnicza; rytmika.
Czwartek: edukacja poznawcza - rozwijanie mowy i myślenia; ćwiczenia gimnastyczne; j. angielski.
Piątek: zajęcia plastyczne/ artystyczno-techniczne, ćwiczenia gimnastyczne.

Czerwiec

Tematy kompleksowe:

 1. Dzikie zwierzęta.
 2. Lato.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • poznanie znaczenia pojęcia zoo i zwierzęta egzotyczne,
 • poznanie roli ZOO w ochronie gatunków,
 • utrwalanie nazw zwierząt,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
 • osłuchanie z kolejnością pór roku oraz miesiącami,
 • poszerzenie informacji na temat burzy i postępowania w jej trakcie,
 • poszerzenie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych,
 • określanie charakterystycznych cech lata,
 • rozwijanie prawidłowej percepcji i nazw kolorów,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • zachęcanie do dzielenia się swoimi doświadczeniami,
 • rozwijanie motoryki małej,
 • budowanie integracji,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • doskonalenie umiejętności matematycznych,
 • rozróżnianie wielkości,
 • wyrażanie swoich przeżyć w formie ekspresji plastycznej,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 • budowanie przyjaznej atmosfery.

Maj

Tematy kompleksowe:

 1. Co w trawie piszczy.
 2. Dziecko w świecie wartości.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na łące,
 • poznanie budowy ciała i środowiska życia ślimaka,
 • utrwalenie nazw emocji, poznanie sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami,
 • wzbudzanie wrażliwości na potrzeby innych,
 • rozwijanie empatii,
 • wdrażanie do wyrażania uczuć wobec najbliższych,
 • budzenie szacunku i przywiązania do bliskich,
 • rozumienie roli mamy i taty w rodzinie,
 • zachęcanie do dzielenia się swoimi doświadczeniami,
 • rozwijanie prawidłowej percepcji i nazw kolorów,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • rozwijanie motoryki małej,
 • budowanie integracji,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • doskonalenie umiejętności matematycznych,
 • rozróżnianie wielkości,
 • wyrażanie swoich przeżyć w formie ekspresji plastycznej,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 • budowanie przyjaznej atmosfery.

Kwiecień

Tematy kompleksowe:

 1. Wielkanocne tradycje.
 2. W niebie i przestworzach – poznajemy kosmos.
 3. Dbamy o Ziemię.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • zapoznanie ze zjawiskiem atmosferycznym jakim jest tęcza,
 • rozwijanie umiejętności obserwacji otaczającego nas świata,
 • rozwijanie prawidłowej percepcji i nazw kolorów,
 • zapoznanie z budową Układu Słonecznego,
 • wdrażanie do oszczędzania wody i ochrony środowiska,
 • rozwijanie wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza,
 • doskonalenie umiejętności segregacji śmieci,
 • wprowadzenie pojęcia recyklingu,
 • zachęcani do eksperymentowania,
 • zachęcanie do dzielenia się swoimi doświadczeniami,
 • zapoznanie z kolorami podstawowymi i pochodnymi,
 • przeliczanie,
 • rozróżnianie wielkości,
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania,
 • rozwijanie motoryki małej,
 • budowanie integracji,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej,
 • zapoznanie z pojęciem tradycji,
 • zapoznanie z niektórymi zwyczajami wielkanocnymi,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej,
 • rozwijanie umiejętności społecznych – współdziałania w zabawach i sytuacjach zadaniowych,
 • budowanie przyjaznej atmosfery,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej,
 • kształtowanie czynności samoobsługowych i higienicznych.

Marzec

Tematy kompleksowe:

 1. Dawno, dawno temu.
 2. Wiosna tuż, tuż.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • poszerzanie zasobu słownictwa,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • uwrażliwianie na świat przyrody,
 • zapoznanie z tradycją topienia marzanny,
 • aktywizowanie do współdziałania,
 • dostrzeganie zachowań pozytywnych,
 • poznawanie i określanie właściwości soli,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego podczas zabaw badawczych,
 • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania,
 • stosowanie określeń: mały, większy, średni, duży, największy,
 • utrwalanie nazw figur geometrycznych,
 • stosowanie określeń: na, pod, w,
 • doskonalenie sprawności manualnej,
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych,
 • kształtowanie słuchu oraz pamięci muzycznej i ruchowej,
 • pobudzanie wyobraźni,
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, higienicznych i kulturalnych.

Luty

Tematy kompleksowe:

 1. Nasze zdrowie.
 2. Dawno, dawno temu...

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • poszerzanie zasobu słownictwa,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • utrwalenie numeru alarmowego,
 • poznanie ułożenia w pozycji bezpiecznej,
 • aktywizowanie do współdziałania,
 • dostrzeganie zachowań pozytywnych,
 • poznawanie i określanie właściwości soli,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego podczas zabaw badawczych,
 • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,
 • integracja grupy podczas imprezy karnawałowej,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania,
 • stosowanie określeń: mały, większy, średni, duży, największy,
 • utrwalanie nazw figur geometrycznych,
 • stosowanie określeń: na, pod, w,
 • doskonalenie sprawności manualnej,
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych,
 • pobudzanie wyobraźni,
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, higienicznych i kulturalnych.

Styczeń

Tematy kompleksowe:

 1. Nowy Rok.
 2. Bajkowy świat.
 3. Karnawał.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • poszerzanie zasobu słownictwa,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • zapoznanie z tradycją noworoczną,
 • utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i ich charakterystycznych cech,
 • nauka dni tygodnia,
 • odróżnianie elementów prawdopodobnych od nieprawdopodobnych,
 • doskonalenie umiejętności oceny zachowań bohaterów,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,
 • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,
 • integracja grupy podczas imprezy karnawałowej,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania,
 • stosowanie określeń: mały, większy, średni, duży, największy,
 • utrwalanie nazw figur geometrycznych,
 • stosowanie określeń: na, pod, w,
 • doskonalenie sprawności manualnej,
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych,
 • pobudzanie wyobraźni,
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, higienicznych i kulturalnych.

Grudzień

Tematy kompleksowe:

 1. Świąteczny czas.
 2. Nowy Rok.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,
 • wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej,
 • poszerzanie wiedzy na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce oraz innych krajach,
 • zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną,
 • utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i ich charakterystycznych cech,
 • nauka dni tygodnia,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • przestrzeganie zasad grupowych,
 • kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w trakcie spotkania z gośćmi,
 • poszerzanie wiedzy poprzez doświadczanie,
 • kształtowanie świadomości własnego ciała,
 • doskonalenie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie,
 • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia oraz myślenia przyczynowo – skutkowego,
 •  doskonalenie sprawności manualnej,
 • ćwiczenie umiejętności skupiania uwagi, koncentracji, skojarzeń i pamięci,
 • rozwijanie ekspresji twórczej,
 • kształtowanie czynności samoobsługowych i higienicznych.

Listopad

Tematy kompleksowe:

 1. Świat wokół nas.
 2. Jesienna pogoda.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,
 • wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • przestrzeganie zasad grupowych,
 • rozróżnianie i nazywanie flag,
 • poznanie symboli narodowych Polski,
 • utrwalanie nazwy stolicy Polski,
 • rozróżnianie, nazywanie zjawisk atmosferycznych,
 • uwrażliwianie na otaczającą przyrodę oraz zachodzące w niej zmiany,
 • kształtowanie świadomości własnego ciała,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze, stosowanie liczebników porządkowych,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się własnym imieniem i nazwiskiem,
 • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia oraz myślenia przyczynowo – skutkowego,
 • doskonalenie sprawności manualnej,
 • ćwiczenie umiejętności skupiania uwagi, koncentracji, skojarzeń i pamięci,
 • rozwijanie ekspresji twórczej,
 • kształtowanie czynności samoobsługowych i higienicznych.

Październik

Tematy kompleksowe:

 1. Jesień idzie przez świat.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • poszerzanie wiedzy na temat owoców i warzyw grzybów, zwierząt leśnych,
 • wdrażanie do słuchania tekstów literackich i wypowiadania się na ich temat,
 • poszerzanie wiedzy na temat owoców i warzyw, grzybów, zwierząt leśnych,
 • wdrażanie do słuchania tekstów literackich i wypowiadania się na ich temat,
 • poszerzanie zasobu słownictwa,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • rozróżnianie, nazywanie i klasyfikowanie owoców rosnących w Polsce,
 • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,
 • doskonalenie sprawności manualnej i ruchowej,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych,
 • uwrażliwianie na otaczającą przyrodę oraz na zachodzące w niej zmiany,
 • kształtowanie czynności samoobsługowych i higienicznych.

Wrzesień

Tematy kompleksowe:

 1. Witaj przedszkole.
 2. Jesteśmy bezpieczni.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,
 • wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • przestrzeganie zasad grupowych,
 • zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w przedszkolu,
 • utrwalenie zasad przechodzenia przez ulicę,
 • doskonalenie umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo,
 • poszerzenie wiedzy dzieci na temat zasad kontaktu z nieznajomymi,
 • doskonalenie umiejętności odgrywania scenek sytuacyjnych,
 • utrwalanie kolorów na sygnalizatorze świetlnym,
 • rozpoznawanie odgłosów ulicy,
 • kształtowanie świadomości własnego ciała,
 • stosowanie liczebników porządkowych,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się własnym imieniem i nazwiskiem,
 • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,
 • doskonalenie sprawności manualnej,
 • ćwiczenie umiejętności skupiania uwagi, koncentracji, skojarzeń i pamięci,
 • rozwijanie ekspresji twórczej,
 • kształtowanie czynności samoobsługowych i higienicznych,
 • rozwijanie sprawności ruchowej.