Czy to jest autyzm?

Jeśli w pierwszym roku życia Twoje dziecko:

 • nie reaguje na własne imię,
 • nie podejmuje kontaktu wzrokowego,
 • nie uśmiecha się do ciebie,
 • nie wskazuje palcem,
 • nie przywiązuje się do bliskich osób,
 • ma ubogą mimikę,
 • unika kontaktu lub kontaktuje się fizycznie w sposób nietypowy…

Jeśli Twoje dziecko w porównaniu z rówieśnikami:

 • powtarza wypowiedzi innych,
 • rozwija się wolniej i gorzej,
 • nie interesuje się otoczeniem,
 • nie przyswaja wielu umiejętności,
 • nie potrafi naśladować,
 • nie toleruje zmian w otoczeniu,
 • prezentuje jednostronne i nietypowe zachowania…

Jeśli po pierwszym roku życia Twoje dziecko:

 • bawi się stereotypowo i mechanicznie,
 • nie mówi, nie rozmawia,
 • nie nawiązuje kontaktu z otoczeniem,
 • manifestuje stereotypowe zachowania,
 • jest chłodne uczuciowo, niezdolne do wzajemnych relacji emocjonalnych…

… nie odkładaj konsultacji u specjalisty na później!

… uruchom proces diagnozy i terapii jak najwcześniej!

Dzieci z rozpoznanym zaburzeniem ze spektrum autyzmu mają szansę na uzyskanie postępów rozwojowych. Konieczna jest wczesna stymulacja i wielospecjalistyczna terapia oraz aktywne wspomaganie ze strony rodziny.

Źródło: Plakat "Czy to jest autyzm?" Publikacja plakatowa podczas VIII Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej "wieloaspektowy charakter oddziaływań logopedycznych w zaburzeniach mowy" (Katowice 2012-05-19)

Oprac. mgr Katarzyna Roszkowska-Świerczek