W trosce o bezpieczeństwo naszych wychowanków zostały opracowane system oraz procedury bezpieczeństwa, obowiązujące w naszym Przedszkolu. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią, zawartą w niżej prezentowanych dokumentach:


W związku z otwarciem przedszkola z dniem 18 maja br. w okresie trwającej pandemii koronawirusa informujemy, że w naszej placówce zostały wprowadzone procedury bezpieczeństwa, opracowane przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy oraz przez nasze przedszkole.

Procedury miejskie:

Procedury przedszkolne uszczegółowione:

Wszystkie powyższe procedury obowiązują w naszym przedszkolu od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania. Prosimy wszystkich rodziców naszych przedszkolaków o zapoznanie się z ww dokumentami, przestrzeganie i stosowanie się do zapisów w nich zawartych.