W naszej placówce obowiązują zasady przyjęć do publicznych przedszkoli prowadzonych przez m. st. Warszawa dostępne na stronie:

https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola

Jednocześnie informujemy, że w budynku naszego przedszkola przy ul. Kazimierzowskiej 45 trwa remont i do czasu jego zakończenia placówka funkcjonuje w lokalizacji zastępczej przy ul. Abramowskiego 4. Planowany termin wznowienia działalności przedszkola w budynku przy ul. Kazimierzowskiej 45 to wrzesień 2023 roku.