W naszej placówce obowiązują zasady przyjęć do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez m.st. Warszawa, dostępne na stronie:

https://edukacja.um.warszawa.pl/aktualnosci5

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

5 marca 2024 r. rozpoczęła się rekrutacja do warszawskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych i jest prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji:

Szczegóły, dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie:

Prosimy o zapoznanie się z informacjami o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji:

Jednocześnie informujemy, że w przypadku wybrania naszej placówki jako przedszkola pierwszego wyboru i składania dokumentów w wersji papierowej należy dostarczyć je do sekretariatu, mieszczącego się obecnie w naszej tymczasowej siedzibie przy ul. Abramowskiego 4.

Nowy rok szkolny rozpoczniemy już w obiekcie przy ul. Kazimierzowskiej 45.