Tygodniowy rozkład zajęć

Poniedziałek: zajęcia poznawcze - rozwijanie mowy i myślenia; rytmika.
Wtorek: zajęcia kształtujące umiejętności matematyczne/ przyrodnicze; j. angielski.
Środa: zajęcia poznawcze - rozwijanie mowy i myślenia; rytmika.
Czwartek: ćwiczenia gimnastyczne; j. angielski.
Piątek: zajęcia plastyczne/ artystyczno-techniczne.

Czerwiec

Tematy kompleksowe:

 1. Dziecko w świecie wartości.
 2. Wakacje - lato.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozpoznawanie i podawanie nazw emocji własnych i innych osób,
 • poszerzanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych – burza, tęcza,
 • nabywanie umiejętności poruszania się po mapie,
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania,
 • rozwijanie sprawności oraz ekspresji ruchowej,
 • rozwijanie spostrzegawczości,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • kształtowanie motoryki małej i dużej,
 • zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach i zajęciach ruchowych,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • poszerzanie słownictwa,
 • posługiwanie się określeniami: ciepłe, zimne,
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas wyjść poza teren przedszkola, podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym.

Maj

Tematy kompleksowe:

 1. Polska – kraj, w którym żyjemy.
 2. Kolorowa łąka.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • utrwalenie polskich symboli narodowych,
 • zapoznanie z legendami i symbolami największych miast,
 • budzenie zaciekawienia światem podczas prostych doświadczeń,
 • uwrażliwienie na świat przyrody,
 • zapoznanie z cyklem życia motyla,
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania,
 • rozwijanie sprawności oraz ekspresji ruchowej,
 • rozwijanie spostrzegawczości,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • kształtowanie motoryki małej i dużej,
 • zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach i zajęciach ruchowych,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • poszerzanie słownictwa,
 • posługiwanie się określeniami ciepłe, zimne,
 • rozwijanie umiejętności układania historyjek obrazkowych oraz określania co się wydarzyło wcześniej, a co potem.

Kwiecień

Tematy kompleksowe:

 1. Na wiejskim podwórku.
 2. Dbamy o naszą planetę.
 3. Symbole narodowe.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
 • rozwijanie sprawności oraz ekspresji ruchowej,
 • rozwijanie spostrzegawczości,
 • kształtowanie motoryki małej i dużej,
 • zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach i zajęciach ruchowych,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • poszerzanie słownictwa,
 • kształtowanie orientacji w przestrzeni,
 • rozwijanie umiejętności układania historyjek obrazkowych oraz określania, co się wydarzyło wcześniej, a co potem,
 • kształtowanie postaw prospołecznych i proekologicznych,
 • rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • rozwijanie umiejętności porównywania oraz określania: duży, mały,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na wielkość,
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt gospodarskich,
 • poznanie korzyści płynących z hodowli zwierząt,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania oraz tworzenia, odtwarzania i kontynuowania rytmów,
 • poznanie zawodu śmieciarza,
 • poznanie sposobów dbania o przyrodę oraz zasad zachowywania w środowisku przyrodniczym,
 • zaznajomienie z zasadami segregowania odpadów,
 • zachęcanie do przetwarzania surowców wtórnych,
 • kształtowanie postaw patriotycznych,
 • poszerzanie wiedzy na temat symboli narodowych,
 • utrwalenie tekstu Mazurka Dąbrowskiego.

Marzec

Tematy kompleksowe:

 1. Witamy wiosnę.
 2. Wielkanoc.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi, występującymi w okresie przedwiośnia,
 • wzbogacanie wiedzy przyrodniczej,
 • posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg,
 • rozumienie przysłowia „W marcu jak w garncu”,
 • prowadzenie obserwacji przyrodniczych w trakcie spacerów po najbliższej okolicy,
 • rozumienie dostosowania ubrania do temperatury otoczenia,
 • uświadomienie troski o własne zdrowie,
 • zapoznanie z charakterystycznymi elementami, związanymi z Wielkanocą,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych,
 • kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania przy stole,
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania,
 • rozwijanie sprawności oraz ekspresji ruchowej,
 • rozwijanie spostrzegawczości,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • kształtowanie motoryki małej i dużej,
 • zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach i zajęciach ruchowych,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • poszerzanie słownictwa,
 • posługiwanie się określeniami: ciepłe, zimne,
 • rozwijanie umiejętności układania historyjek obrazkowych oraz określania, co się wydarzyło wcześniej, a co potem.

Luty

Tematy kompleksowe:

 1. Karnawał.
 2. Zwierzęta domowe.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
 • rozwijanie sprawności oraz ekspresji ruchowej,
 • rozwijanie spostrzegawczości,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • kształtowanie motoryki małej i dużej,
 • zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach i zajęciach ruchowych,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • poszerzanie słownictwa,
 • kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni,
 • rozwijanie umiejętności liczenia, określania mniej, więcej, tyle samo oraz określanie długi, najdłuższy, krótki, najkrótszy,
 • kształtowanie postaw prospołecznych,
 • rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • zapoznanie z tradycją balu karnawałowego,
 • ćwiczenie percepcji wzrokowej,
 • utrwalanie kolorów,
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych,
 • poznanie zawodu weterynarza,
 • rozwijanie umiejętności współpracy,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności w stosunku do podopiecznych zwierząt,
 • rozwijanie empatii,
 • zdobywanie wiedzy na temat zadań, wykonywanych przez psy.

Styczeń

Tematy kompleksowe:

 1. Zimno, coraz zimniej.
 2. Nasi bliscy.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • utrwalanie nazw zwierząt,
 • wzbogacanie wiedzy przyrodniczej,
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania,
 • rozwijanie sprawności oraz ekspresji ruchowej,
 • rozwijanie spostrzegawczości,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • kształtowanie motoryki małej i dużej,
 • zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach i zajęciach ruchowych,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • poszerzanie słownictwa,
 • kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas wyjść poza teren przedszkola,
 • rozwijanie umiejętności stosowania się do reguł,
 • pokonywanie własnej nieśmiałości podczas występów,
 • wdrażanie dzieci do okazywania szacunku innym,
 • dostrzeganie ważnej roli dziadków w życiu dzieci,
 • kształtowanie postaw prospołecznych,
 • kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się,
 • rozwijanie umiejętności układania historyjek obrazkowych oraz określania, co się wydarzyło wcześniej, a co potem,
 • rozwijanie umiejętności liczenia oraz określania mniej, więcej, tyle samo,
 • rozwijanie umiejętności mierzenia i określania długości,
 • rozwijanie umiejętności liczenia.

Grudzień

Tematy kompleksowe:

 1. Znam swoje ciało.
 2. W oczekiwaniu na święta.
 3. Kolorowy Nowy Rok.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania,
 • rozwijanie sprawności oraz ekspresji ruchowej,
 • rozwijanie spostrzegawczości,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • kształtowanie motoryki małej i dużej,
 • zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach i zajęciach ruchowych,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • poszerzanie słownictwa,
 • kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania poszczególnych części ciała,
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas wyjść poza teren przedszkola,
 • rozwijanie umiejętności liczenia oraz określania: mniej, więcej, tyle samo,
 • rozwijanie umiejętności stosowania się do reguł,
 • rozwijanie umiejętności mierzenia i określania długości,
 • zachęcanie do samodzielnego wykonania ozdób świątecznych,
 • kształtowanie postaw prospołecznych,
 • kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się,
 • rozwijanie umiejętności układania historyjek obrazkowych oraz określania, co się wydarzyło wcześniej, a co potem,
 • zapoznanie z tradycjami Bożonarodzeniowymi w Polsce i na świecie,
 • zapoznanie z tradycją dekorowania choinki,
 • rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo - skutkowego,
 • uświadamianie upływu czasu oraz cykliczności pór roku, miesięcy oraz dni tygodnia,
 • rozwijanie spostrzegawczości,
 • poznanie pojęcia Stary i Nowy Rok,
 • poznanie tradycji noworocznych w Polsce i na świecie.

Listopad

Tematy kompleksowe:

 1. Tajemnice teatru.
 2. Szaruga jesienna.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • wdrażanie do słuchania tekstów literackich i wypowiadania się na ich temat,
 • zdobywanie wiedzy na temat teatru,
 • zapoznanie z różnymi rodzajami lalek,
 • wdrażanie do odpowiedniego zachowania w teatrze,
 • rozwijanie umiejętności parateatralnych,
 • zdobywanie wiedzy na temat zmian zachodzących jesienią,
 • pokonywanie własnej nieśmiałości,
 • poszerzanie zasobu słownictwa,
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych,
 • kształtowanie czynności samoobsługowych i higienicznych.

Październik

Tematy kompleksowe:

 1. Powitanie jesieni.
 2. Jesień w sadzie.
 3. Jesień w ogrodzie.
 4. Poznajemy grzyby.
 5. Jesienny deszcz.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
 • poznanie wyglądu i nazw wybranych darów jesieni,
 • rozwijanie spostrzegawczości,
 • rozwijanie umiejętności tworzenia i odtwarzania rytmów,
 • integrowanie grupy oraz wytwarzanie przyjaznej atmosfery,
 • wzbogacenie wiedzy na temat zmian zachodzących w przyrodzie podczas jesieni,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu i wypowiadania się na określony temat,
 • kształtowanie motoryki małej i dużej,
 • zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach i zajęciach ruchowych,
 • rozwijanie koncentracji uwagi ,
 • poszerzanie słownictwa,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez uczestnictwo w przedstawieniu teatralnym,
 • poznanie nazw oraz wyglądu wybranych owoców i warzyw,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych,
 • kształtowanie umiejętności poznawania świata poprzez dokonywanie doświadczeń,
 • poszerzanie wiedzy na temat korzyści płynących ze spożywania owoców oraz zdrowego stylu życia,
 • rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu,
 • rozwijanie umiejętności prawidłowego chwytu,
 • rozwijanie ekspresji twórczej oraz ruchowej,
 • poznanie zasad bezpiecznej jazdy autokarem oraz poruszania się poza terenem przedszkola,
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania zagadek słownych,
 • rozwijanie umiejętności reagowania na sygnał nauczyciela,
 • rozwijanie umiejętności porównywania oraz określania mały – duży,
 • zapoznanie z nazwami i wyglądem wybranych grzybów leśnych,
 • poznanie zasad bezpiecznego zbierania grzybów i poruszania się po lesie,
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych,
 • kształtowanie umiejętności rysowania po śladzie,
 • zapoznanie z etapami powstawania deszczu,
 • zachęcanie do prowadzenia obserwacji przyrodniczych.

Wrzesień

Tematy kompleksowe:

 1. Moje przedszkole.
 2. Nasze zasady.
 3. Chętnie bawię się w przedszkolu.
 4. W przedszkolu nie jestem sam.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • poznanie oraz utrwalenie imion dzieci,
 • budowanie poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na określoną cechę,
 • wprowadzenie miłej i przyjaznej atmosfery, pełnej radości i zaufania,
 • rozwijanie umiejętności reagowania na sygnał nauczyciela,
 • rozwijanie umiejętności ustawiania się w kole i w pociągu,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i rozwiązywania zagadek słownych,
 • rozwijanie ekspresji i sprawności ruchowej,
 • kształtowanie motoryki dużej i małej,
 • rozwijanie umiejętności kolorowania i prawidłowego chwytu kredki,
 • rozwijanie orientacji w schemacie ciała,
 • zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach i zajęciach ruchowych,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę,
 • wdrażanie do utrzymywania porządku w swoim otoczeniu,
 • wskazywanie właściwych i niewłaściwych zachowań wobec przyrody,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • poszerzanie słownictwa,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie kreatywności oraz wyobraźni przestrzennej,
 • rozwijanie umiejętności tworzenia opisu i określania duży, mały,
 • rozwijanie umiejętności nazywania kolorów,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania oraz określania mniej, więcej,
 • rozwijanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej.