W naszym przedszkolu dzieci ze wszystkich grup uczestniczą w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej, prowadzonej przez Panią Annę Gawrychowską. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu: we wtorek i w czwartek według poniższego harmonogramu:

WTOREK CZWARTEK
Tygryski: godz. 13.40 – 14.20

Biedronki: godz. 14.20 – 15.00

Krasnale: godz. 15.00 – 15.20

Mróweczki: godz. 15.20 – 15.40

Mróweczki: godz. 9.30 – 9.50

Krasnale: godz. 9.50 – 10.10

Tygryski: godz. 10.10 – 10.50

Biedronki: godz. 10.50 – 11.30