W naszym przedszkolu dzieci ze wszystkich grup uczestniczą w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej, prowadzonej przez Panią Annę Gawrychowską. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu: we wtorek i w czwartek według poniższego harmonogramu:

WTOREK CZWARTEK
Tygryski: godz. 13:40 – 14:20

Biedronki: godz. 14:20 – 15:00

Krasnale: godz. 15:00 – 15:20

Mróweczki: godz. 15:20 – 15:40

Mróweczki: godz. 9:30 – 9:50

Krasnale: godz. 9:50 – 10:10

Tygryski: godz. 10:10 – 10:50

Biedronki: godz. 10:50 – 11:30