WRZESIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. W przedszkolu.
 2. Wakacyjne wspomnienia.
 3. Jesteśmy bezpieczni.
 4. Dbam o środowisko.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • zapoznanie się z zasadami panującymi w przedszkolu i przestrzeganie norm współżycia, opartych na wartościach,
 • integrowanie dzieci,
 • akceptowanie równości praw wszystkich,
 • dostrzeganie potrzeb innych dzieci, szanowanie ich, dbanie o bezpieczeństwo własne oraz kolegów i koleżanek,
 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • przestrzeganie ustalonych zasad podczas zabaw w przedszkolu,
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach,
 • kształtowanie umiejętności przedstawiania się,
 • kształtowanie umiejętności odczytywania symboli,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych.