LISTOPAD

Tematy kompleksowe:

 1. Dbamy o czystość.
 2. Deszczowa pogoda.
 3. Jest coraz chłodniej.
 4. Zwierzęta przygotowują się do zimy.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozwijanie wrażliwości na świat przyrody,
 • wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt żyjących w lesie, ich mieszkań, omawiania ich wyglądu, zapoznanie ze sposobem poruszania, odżywiania i zwyczajami,
 • rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy,
 • kształtowanie umiejętności grupowania przedmiotów wg przeznaczenia,
 • utrwalanie znajomości barw podstawowych i pochodnych,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej, szybkiej reakcji na sygnał słuchowy,
 • kształtowanie umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami porządkowymi,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.

PAŹDZIERNIK

Tematy kompleksowe:

 1. Jesień daje nam owoce.
 2. Jesień daje nam warzywa.
 3. Dary Jesieni.
 4. Grzyby.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • doskonalenie umiejętności liczenia oraz grupowania wg określonej cechy,
 • poznanie drzew owocowych: jabłoni, gruszy, śliwy, oraz znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia,
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania kształtów: okrągłe, podłużne,
 • utrwalanie nazw i kolorów warzyw,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej, szybkiej reakcji na sygnał słuchowy,
 • utrwalenie wiadomości o darach jesieni,
 • poznanie zasad bezpiecznego zachowania w lesie,
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt i roślin leśnych, poznanie budowy grzyba: nóżka i kapelusz,
 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu i poza nim,
 • integrowanie grupy.

WRZESIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. W przedszkolu.
 2. Wakacyjne wspomnienia.
 3. Jesteśmy bezpieczni.
 4. Dbam o środowisko.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • zapoznanie się z zasadami panującymi w przedszkolu i przestrzeganie norm współżycia, opartych na wartościach,
 • integrowanie dzieci,
 • akceptowanie równości praw wszystkich,
 • dostrzeganie potrzeb innych dzieci, szanowanie ich, dbanie o bezpieczeństwo własne oraz kolegów i koleżanek,
 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • przestrzeganie ustalonych zasad podczas zabaw w przedszkolu,
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach,
 • kształtowanie umiejętności przedstawiania się,
 • kształtowanie umiejętności odczytywania symboli,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych.